Üldotsing

Otsi

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Investeerimispanga põhikirja

08-04-2019 A8-0189/2019 PE637.470v01-00
AFCO

Danuta Maria HÜBNER

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 2. aprill 2019

02-04-2019 AFCO_OJ(2019)04-02_1 PE637.392v01-00
AFCO

 

PROTOKOLL - Teisipäev, 2. aprill 2019

02-04-2019 AFCO_PV(2019)04-02-1 PE637.553v01-00
AFCO

 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 18. märts 2019

18-03-2019 AFCO_OJ(2019)03-18_1 PE636.402v01-00
AFCO

 

PROTOKOLL - Esmaspäev, 18. märts 2019

18-03-2019 AFCO_PV(2019)03-18-1 PE637.256v01-00
AFCO

 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 7. märts 2019

07-03-2019 AFCO_OJ(2019)03-07_1 PE636.230v01-00
AFCO

 

PROTOKOLL - Neljapäev, 7. märts 2019

07-03-2019 AFCO_PV(2019)03-07-1 PE637.255v01-00
AFCO

 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 20. veebruar 2019

20-02-2019 AFCO_OJ(2019)02-20_1 PE634.839v01-00
AFCO

 

PROTOKOLL - Kolmapäev, 20. veebruar 2019

20-02-2019 AFCO_PV(2019)02-20-1 PE636.301v01-00
AFCO

 

RAPORT Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamise kohta ELi institutsioonilises raamistikus

30-01-2019 A8-0051/2019 PE629.691v02-00
AFCO

Barbara SPINELLI