Üldotsing

Otsi

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 19. veebruar 2020

19-02-2020 AFCO_OJ(2020)02-19_1 PE647.145v01-00
AFCO

 

TEATIS LIIKMETELE Suunised, kuidas menetleda kodanike rühmadelt saadud taotlusi (milles palutakse kontrollida, kas Euroopa tasandi erakond või sihtasutus järgib liidu aluseks olevaid väärtusi)

11-02-2020 AFCO_CM(2020)646887 PE646.887v02-00
AFCO

 

ARVAMUSE PROJEKT aruande kohta, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 24-02-2020

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 28. jaanuar 2020

28-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-28_1 PE646.886v01-00
AFCO

 

ARVAMUSE PROJEKT 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu

28-01-2020 AFCO_PA(2020)646930 PE646.930v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 25-02-2020

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 23. jaanuar 2020

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00
AFCO

 

  MINUTES - Thursday, 23 January 2020

23-01-2020 AFCO_PV(2020)01-23-1 PE647.017v01-00
AFCO

 

SOOVITUSE PROJEKT nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimist

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00
AFCO

Guy VERHOFSTADT

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 20-01-2020

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00
AFCO

Pascal DURAND