Päevakorra projektid


Päevakorra projektid on vähemalt kord kuus toimuvate parlamendikomisjoni koosolekute avaldatud päevakorrad. Parlamendikomisjoni koosolekutel peetakse arutelusid, vahetatakse arvamusi ja viiakse läbi hääletusi õigusakti eelnõude ja muudatusettepanekute üle ning sageli toimuvad ka arutelud ekspertidega. Koosoleku päevakorda võidakse viimasel hetkel muuta, kuid see ei pruugi alati kajastuda päevakorra projektis.

Kõik olemasolevad päevakorra projektid leiate otsingu abil.
Lisateavet leiate koosoleku dokumentidest.

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 24. juuli 2019

16-07-2019 AFET_OJ(2019)07-24_1 PE639.776v01-00
AFET

 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 10. juuli 2019

08-07-2019 AFET_OJ(2019)07-10_1 PE639.679v01-00
AFET