Viimased uudised

Next AGRI meetings

03-06-2019 - 13:16

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

08-04-2019 - 15:14
AGRI Koosolek
02-04-2019 - 09:08
AGRI Koosolek
01-04-2019 - 17:18
AGRI Koosolek

Tervitussõnad

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon vastutab Euroopa Komisjoni tegevuse järelevalve eest põllumajanduspoliitika valdkonnas. Peamiselt tähendab see parlamendi ja nõukogu vahelise kaasotsustamismenetluse alla kuuluvate raportite ettevalmistamist seadusandlike ettepanekute jaoks, et need täiskogul vastu võtta.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Lingid