Muudatusettepanekud


Kui parlamendikomisjonile esitatakse raporti või arvamuse projekt või õigusakti ettepanek, on parlamendiliikmetel võimalus esitada muudatusettepanekuid (sh eelarve muudatusettepanekuid). Parlamendikomisjon määrab muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Seejärel pannakse esitatud muudatusettepanekud parlamendikomisjoni koosolekul arutlusele ja hääletusele. Vastuvõetud muudatusettepanekud lisatakse eelnõusse ja nii saab sellest lõplik tekst. Siin lehel on parlamendikomisjoni liikmete esitatud muudatusettepanekud enne nende hääletust.
Kõik olemasolevad muudatusettepanekud leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  AMENDMENTS 204 - 481 - Draft report Credit servicers, credit purchasers and the recovery of collateral

16-03-2019 ECON_AM(2019)637215 PE637.215v01-00
ECON

Esther de LANGE, Roberto GUALTIERI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–106 - Raporti projekt 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament

14-03-2019 BUDG_AM(2019)637192 PE637.192v01-00
BUDG

Vladimír MAŇKA

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–58 - Lähetuse aruande projekt pärast 19.–21. septembril 2018 toimunud teabekogumisvisiiti Hispaaniasse Doñana rahvusparki

06-03-2019 PETI_AM(2019)636249 PE636.249v01-00
PETI

Pál CSÁKY

MUUDATUSETTEPANEKUD 36–178 - Raporti projekt Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636146 PE636.146v02-00
LIBE

Daniel DALTON

MUUDATUSETTEPANEKUD 360–753 - Raporti projekt Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636147 PE636.147v02-00
LIBE

Daniel DALTON

MUUDATUSETTEPANEKUD 179–359 - Arvamuse projekt Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636150 PE636.150v02-00
LIBE

Daniel DALTON

MUUDATUSETTEPANEKUD 2 - 4 - Raporti projekt Iga-aastaste eelmaksete korrigeerimine aastateks 2021–2023

21-02-2019 REGI_AM(2019)636133 PE636.133v01-00
REGI

Mirosław PIOTROWSKI

  AMENDMENTS 1 - 110 - Draft motion for a resolution to wind up the debate on the statement by the Commission on the recommendations for opening of trade negotiations between the EU and the US

18-02-2019 INTA_AM(2019)634740 PE634.740v01-00
INTA

Bernd LANGE

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–114 - Raporti projekt 2020. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu

15-02-2019 BUDG_AM(2019)636025 PE636.025v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

MUUDATUSETTEPANEKUD 7–13 - Raporti projekt sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumist võetavate erandolukorra meetmete kohta

15-02-2019 EMPL_AM(2019)634790 PE634.790v01-00
EMPL

Jean LAMBERT, Marian HARKIN