Algus

 
Viimased uudised
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next meeting of the Committee on Budgets will take place in Brussels on Thursday 10 April, from 09:00 to 12:30, in room ASP 5G3.

   
 
Tähtsündmused
 
BUDG – 2015 budgetary estimates for the European Parliament: committee vote

The committee on Budgets will discuss and vote the report regarding the budget estimates for the European Parliament for the financial year 2015 during its next meeting of 10.04.14. A new study on partially self-financed EU agencies and the principle of fee-setting will also be presented at the same meeting.

   
Study "EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration"

EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration

 
Lisateave
 
In-depth analysis "EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact"

EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact

 
Lisateave
 
 
Viimased pressiteated
Vaata kõiki  
BUDG 10-04-2014 - 13:08  

An extra €150 million for urgent humanitarian aid and food assistance and €37 million for the Instrument for Democracy and Human Rights for this year was approved by Parliament’s Budgets Committee on Thursday. This will enable the European Commission to pay the most urgent bills, but payment problems in the external action field will surely recur in the course of this year, MEPs said.

BUDG 01-04-2014 - 10:35  

1400 Italian and Spanish workers should get EU support to try and get back on to the labour market after losing their jobs. Parliament's budgets committee approved €5 million from the European Globalisation Adjustment Fund on Tuesday. The decision still needs to be endorsed by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Esitlus ja pädevused
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
  1. Euroopa Liidu tulude ja kulude mitmeaastased eelkalkulatsioonid ning liidu omavahendite süsteem;
  2. parlamendi eelarvealased eelisõigused, nimelt Euroopa Liidu eelarve ning selles küsimuses institutsioonidevaheliste kokkulepete väljatöötamine ja rakendamine;
  3. parlamendi kalkulatsioonid vastavalt kodukorras kindlaks määratud menetlusele;
  4. detsentraliseeritud asutuste eelarve;
  5. Euroopa Investeerimispanga finantstegevus;
  6. Euroopa Arengufondi kandmine eelarvesse piiramata AKV-EÜ partnerluslepingu eest vastutava komisjoni volitusi;
  7. kõikide ühenduse õigusaktide finantsmõjud ja kokkusobivusmitmeaastase finantsraamistikuga, piiramata erialakomisjonide volitusi;
  8. praeguse eelarve täitmise jälgimine ja hindamine, arvesse võtmata kodukorra artikli 78 lõiget 1, assigneeringute ümberpaigutamine, ametikohtade loeteluga seotud menetlused, haldusassigneeringud ja olulise finantsmõjuga ehitusalaste projektidega seotud arvamused;
  9. finantsmäärus, välja arvatud küsimused, mis käsitlevad eelarvete täitmist, haldamist ja kontrollimist.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Austatud külastaja!
 
Tere tulemast Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni veebisaidile.
 
Eelarvepädevus oli üks esimesi Euroopa Parlamendi omandatud pädevusi. Lissaboni lepingu jõustumisega suurenesid parlamendi volitused selles valdkonnas veelgi. Nüüd kiidab Euroopa Parlament võrdsel alusel nõukoguga heaks kõik Euroopa Liidu aastaeelarves sisalduvad kulutused.
 
43 liikme ja sama arvu asendusliikmetega eelarvekomisjon vastutab peamiselt Euroopa Parlamendi seisukoha koostamise eest ELi aastaeelarve kohta (2012. aastal 147,2 miljardit eurot kulukohustusi ja 129,1 miljardit eurot maksekohustusi).
 
Eelarvekomisjon vastutab ühtlasi läbirääkimiste ettevalmistamise eest mitmeaastase finantsraamistiku (ehk finantsperspektiivi) üle, millega määratakse kindlaks iga-aastase eelarvemenetluse raamistik 7-aastaseks perioodiks. Lissaboni lepingus korratakse taas, et ELi eelarvet tuleb täielikult rahastada omavahenditest. Nüüd, pärast Lissaboni lepingu jõustumist, töötab eelarvekomisjon mitme tähtsa õigusakti ettepanekuga eesmärgiga tuua ELi kassasse tõelised tulud.
 
Nendelt lehekülgedelt leiate kasulikku ja korrapäraselt ajakohastatavat teavet eelarvekomisjoni töö kohta. Olete ka oodatud jälgima meie koosolekuid veebilehel EP Live.
 
Meeldivat tutvumist!
 
Alain Lamassoure