Algus

 
Viimased uudised
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Wednesday, 3 December & Thursday, 4 December in Brussels.

 
Lisateave
 
 
Tähtsündmused
 
Budget negotiations 2014/2015

The Committee on Budgets will discuss during its meeting on 20 November the outcome of the budgetary conciliation for the 2015 EU Budget and the pending Draft Amending Budgets for 2014 as well as the state of play of the envisaged modifications to the implementation of the Own Resources Decision (GNI and VAT adjustments).

   
Budgetary Conciliation

The Budgetary Conciliation on the EU Budget for 2015 as well as on the pending Draft Amending Budgets for 2014 will open on Thursday 6 November and is scheduled to be finalised on Friday 14 November. In the event of a positive outcome of the negotiations, the EP plenary will vote on the joint text at the end of November.

   
Commitments made at the hearing of Commissioner-designate Kristalina Georgieva

The briefing on the commitments made at the hearing of Kristalina Georgieva, Vice-President of the Commission, Commissioner for Budget and Human Resources, is now available here.

   
 
Viimased pressiteated
Vaata kõiki  
BUDG 20-11-2014 - 12:22  

The EU should provide aid worth €2.35 million to help find or create new jobs for workers made redundant by shipbuilders STX Finland Oy and the GAD abattoir in France, the Budgets Committee recommended on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 18-11-2014 - 00:21  

Parliament wants to reduce the growing pile of unpaid bills, while Council’s proposal, revealed on the very last day of the budget talks, only aggravates the payment crisis, said Budgets Committee MEPs after conciliation talks between member states and the Parliament broke down on Monday night. The Commission will now present a new draft budget.

BUDG 14-11-2014 - 20:57  

The European Parliament deplores the fact that, almost at the end of the 21-day conciliation period, the Council is still ignoring the urgent need to deliver a budget for the EU and is instead completely preoccupied with its own disputes over the member states’ GNI contributions for 2014. Parliament will give the Council extra time to come up with its stance and will resume talks on deadline day on Monday 17 November.

BUDG 11-11-2014 - 18:25  

Giving the European Union a budget must take priority over redistributing resources to EU member states, said Budgets Committee MEPs on Tuesday, after a third fruitless effort to engage the Council of Ministers in budgetary negotiations within the official deadline. MEPs want the most urgent bills for 2014 to be settled before discussing the 2015 budget, but the Council has yet to agree even on the first budget top up, proposed by the European Commission as long ago as May.

BUDG 04-11-2014 - 12:26  

The EU should make available aid worth €8.8 million to help find or create new jobs for workers made redundant by fashion retailer Sprider Stores in Greece and jewellery maker Andersen Ireland Limited in Ireland, recommended the Budgets Committee on Tuesday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Esitlus ja pädevused
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
1. liidu tulude ja kulude mitmeaastane finantsraamistik ning liidu omavahendite süsteem;
2. parlamendi eelarvealased õigused, s.o liidu eelarve ning institutsioonidevaheliste kokkulepete üle läbirääkimiste pidamine ja kokkulepete rakendamine selles valdkonnas;
3. parlamendi eelarvestus vastavalt kodukorras sätestatud menetlusele;
4. detsentraliseeritud asutuste eelarved;
5. Euroopa Investeerimispanga finantstegevus, mis ei ole Euroopa majanduse juhtimise osa;
6. Euroopa Arengufondi lisamine eelarvesse, ilma et see piiraks AKV-ELi partnerluslepingu eest vastutava komisjoni volitusi;
7. kõikide liidu õigusaktide finantsmõju ja kokkusobivus mitmeaastase finantsraamistikuga, ilma et see piiraks asjaomaste komisjonide volitusi;
8. jooksva eelarve täitmise jälgimine ja hindamine kodukorra artikli 95 lõikest 1 olenemata, assigneeringute ümberpaigutamine, ametikohtade loeteluga seotud menetlused, haldusassigneeringud ja olulise finantsmõjuga kinnisvaraprojektidega seotud arvamused;
9. finantsmäärus, välja arvatud küsimused, mis käsitlevad eelarve täitmist, haldamist ja kontrollimist.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Austatud külastaja!
 
Tere tulemast Euroopa Parlamendi (mis on üks kahest eelarvepädevast institutsioonist) eelarvekomisjoni veebilehele. 41 liikme ning sama arvu asendusliikmetega eelarvekomisjoni ülesanne on koos nõukoguga liidu eelarvet arutada, see läbi vaadata, seda muuta ja see vastu võtta.
 
ELi liikmesriikide parlamentide esmane ülesanne on õigusloome kõrval alati olnud maksude heakskiitmine. Euroopa Liit ei kogu praegu veel makse ning see on liikmesriikide õigus seni, kuni EL ei saa endale päris omavahendeid. Küll on Euroopa Liidul oma poliitika elluviimiseks ja institutsioonide nõuetekohase töö tagamiseks oma eelarve.
 
Kavatsen oma veendumustele tuginedes pühendada kogu energia ja kogemused ELi eelarve kujundamisele tõeliseks majanduskasvu ja tööhõivet soodustavaks vahendiks. Seetõttu tahan kasutada mitmeaastase finantsraamistiku vahekokkuvõtete tegemist võimalusena nõukoguga uuesti läbi rääkida. Meil seisab ees tähtis töö ka euroala eelarve, tõelise omavahendite süsteemi loomise ja pidevalt üleskerkiva täitmata kulukohustuste küsimuse lahendamisega. Eelarvekomisjon kavatseb teha kõik mis tema võimuses, et anda Euroopale uus hingamine ja uus tähendus.
 
Meeldivat tutvumist!
 
Jean Arthuis