Koosolekute ajakava

Siit leiate parlamendikomisjonide tegevusega seotud kavandatud koosolekud koosoleku liigi järgi. Olemas on ka pikaajaline kalender.

Lisateavet leiate koosoleku dokumentidest.

Väliskomisjon

14-10-2019

15:00

Brüssel : JAN - 2Q2

+ Korraline koosolek

Õiguskomisjon

14-10-2019

15:00

Brüssel : JAN - 4Q1

+ Korraline koosolek

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

14-10-2019

15:00

Brüssel : JAN - 4Q2

+ Korraline koosolek

Eelarvekomisjon

14-10-2019

16:00

Brüssel : JAN - 6Q2

+ Korraline koosolek

Eelarvekontrollikomisjon

17-10-2019

09:00

Brüssel : PHS - P4B001

+ Korraline koosolek

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

17-10-2019

09:00

Brüssel : JAN - 4Q2

+ Korraline koosolek

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

17-10-2019

14:00

Brüssel : SQM - SQM08Y958

+ Technical preparatory meeting (legislative

+ MITMEAASTANE FINANTSRAAMISTIK - TOLLIPROGRAMM - RAPORTÖÖR GRAPINI

Regionaalarengukomisjon

21-10-2019

19:00

Strasbourg : WIC - WIC200

+ ERAKORRALINE KOOSOLEK

+ Extraordinary meeting of the Committee on Regional Development

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

21-10-2019

19:00

Strasbourg : LOW - N1.3

+ ERAKORRALINE KOOSOLEK

+ LIBE-KOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

21-10-2019

19:30

Strasbourg : LOW - N1.4

+ ERAKORRALINE KOOSOLEK

+ ENVI-KOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK

21-10-2019

19:45

Strasbourg : LOW - N1.4

+ ERAKORRALINE KOOSOLEK

+