Koosolekute ajakava

Siit leiate parlamendikomisjonide tegevusega seotud kavandatud koosolekud koosoleku liigi järgi. Olemas on ka pikaajaline kalender.

Lisateavet leiate koosoleku dokumentidest.

Eelarvekontrollikomisjon

17-10-2019

09:00

Brüssel : PHS - P4B001

+ Korraline koosolek

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

17-10-2019

09:00

Brüssel : JAN - 4Q2

+ Korraline koosolek

Inimõiguste allkomisjon

17-10-2019

10:00

Brüssel : ASP - A5G365

+ EP LIIKMEGA

+ ETUCI ESINDAJAD HONG KONGI TEEMAL

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

17-10-2019

14:00

Brüssel : SQM - SQM08Y958

+ Technical preparatory meeting (legislative

+ MITMEAASTANE FINANTSRAAMISTIK - TOLLIPROGRAMM - RAPORTÖÖR GRAPINI

Regionaalarengukomisjon

21-10-2019

19:00

Strasbourg : WIC - WIC200

+ ERAKORRALINE KOOSOLEK

+ REGIONAALARENGUKOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

21-10-2019

19:00

Strasbourg : LOW - N1.3

+ ERAKORRALINE KOOSOLEK

+ LIBE-KOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

21-10-2019

19:30

Strasbourg : LOW - N1.4

+ ERAKORRALINE KOOSOLEK

+ ECON-ENVI-KOMISJONIDE ERAKORRALINE KOOSOLEK (ARTIKKEL 58)

21-10-2019

19:45

Strasbourg : LOW - N1.4

+ ERAKORRALINE KOOSOLEK

+ ENVI-KOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

22-10-2019

09:00

Strasbourg : LOW - S4.4

+ Variraportöörid

+ MITMEAASTANE FINANTSRAAMISTIK - SMCS 2018/0231(COD) BENIFEI (AK/TV)

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

23-10-2019

09:00

Strasbourg : PFL - F-01301

+ FRAKTSIOONIDEGA

+ IMCO-KOMISJONI KOORDINAATORITE ETTEVALMISTAV KOOSOLEK

Majandus- ja rahanduskomisjon

04-11-2019

15:00

Brüssel : JAN - 2Q2

+ Korraline koosolek

05-11-2019

09:00

Brüssel : JAN - 2Q2

+ Korraline koosolek

05-11-2019

14:30

Brüssel : JAN - 2Q2

+ Korraline koosolek