Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

RAPORT rikkumisest teatajate rolli kohta ELi finantshuvide kaitsmisel

20-01-2017 A8-0004/2017 PE 587.704v02-00
CONT

Dennis de JONG

Dokumendid teemakaustas CONT/8/06285

RAPORT komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimise kohta

12-01-2017 A8-0002/2017 PE 575.223v02-00
CONT

Dennis de JONG

Dokumendid teemakaustas CONT/8/05053

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Juhan Parts kontrollikoja liikmeks

08-12-2016 A8-0375/2016 PE 594.026v02-00
CONT

Bart STAES

Dokumendid teemakaustas CONT/8/08397

TEINE RAPORT ühisettevõtte ARTEMIS 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

29-09-2016 A8-0276/2016 PE 584.108v02-00
CONT

Marian-Jean MARINESCU

Dokumendid teemakaustas CONT/8/06503

PARANDUSED / ADDENDA
ERR01
  • ava PDF uues aknas
  • ava see Wordi dokument uues aknas

TEINE RAPORT ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

28-09-2016 A8-0264/2016 PE 584.111v02-00
CONT

Marian-Jean MARINESCU

Dokumendid teemakaustas CONT/8/06504

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Leo Brincat kontrollikoja liikmeks

08-09-2016 A8-0257/2016 PE 583.924v02-00
CONT

Igor ŠOLTES

Dokumendid teemakaustas CONT/8/06547

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Lazaros Stavrou Lazarou kontrollikoja liikmeks

08-09-2016 A8-0258/2016 PE 585.438v02-00
CONT

Igor ŠOLTES

Dokumendid teemakaustas CONT/8/06657

RAPORT ettepaneku kohta nimetada João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo kontrollikoja liikmeks

08-09-2016 A8-0259/2016 PE 587.475v02-00
CONT

Igor ŠOLTES

Dokumendid teemakaustas CONT/8/07041