Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

RAPORT Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

13-04-2016 A8-0140/2016 PE 569.795v02-00
CONT

Martina DLABAJOVÁ

Dokumendid teemakaustas CONT/8/04002

MUUDATUSED
001-007
008-011
012-022
023-033
034-044
045-048
049-055
056-058

RAPORT Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

12-04-2016 A8-0133/2016 PE 569.744v02-00
CONT

Derek VAUGHAN

Dokumendid teemakaustas CONT/8/04227

RAPORT Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

12-04-2016 A8-0134/2016 PE 569.762v02-00
CONT

Derek VAUGHAN

Dokumendid teemakaustas CONT/8/04176

RAPORT 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

12-04-2016 A8-0137/2016 PE 571.494v02-00
CONT

Claudia SCHMIDT

Dokumendid teemakaustas CONT/8/04256

MUUDATUSED
001-001
002-007
008-009

RAPORT Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus

12-04-2016 A8-0136/2016 PE 571.508v03-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Dokumendid teemakaustas CONT/8/04164

MUUDATUSED
001-001
002-006
007-007
008-008

RAPORT Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee

12-04-2016 A8-0132/2016 PE 571.513v02-00
CONT

Monica MACOVEI

Dokumendid teemakaustas CONT/8/04121

MUUDATUSED
001-007
003-003\r1

RAPORT Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament

12-04-2016 A8-0135/2016 PE 571.616v03-00
CONT

Markus PIEPER

Dokumendid teemakaustas CONT/8/04022

MUUDATUSED
001-006
007-012
013-022
025-028
029-029
030-034
035-045
046-056
057-057
058-061

RAPORT komisjoni 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta

11-04-2016 A8-0127/2016 PE 569.797v02-00
CONT

Martina DLABAJOVÁ

Dokumendid teemakaustas CONT/8/04307

RAPORT Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus

11-04-2016 A8-0123/2016 PE 571.515v03-00
CONT

Anders Primdahl VISTISEN

Dokumendid teemakaustas CONT/8/04062

MUUDATUSED
001-002