Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

TEINE RAPORT Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

02-10-2015 A8-0282/2015 PE 557.298v02-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Dokumendid teemakaustas CONT/8/03532

TEINE RAPORT ühisettevõtte ARTEMIS 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

02-10-2015 A8-0283/2015 PE 557.303v04-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Dokumendid teemakaustas CONT/8/03531

TEINE RAPORT ühisettevõtte ENIAC 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

02-10-2015 A8-0285/2015 PE 557.305v04-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Dokumendid teemakaustas CONT/8/03533

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Bettina Michelle Jakobsen kontrollikoja liikmeks

22-06-2015 A8-0198/2015 PE 557.313v02-00
CONT

Igor ŠOLTES

Dokumendid teemakaustas CONT/8/03433

RAPORT Euratomi Tarneagentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

31-03-2015 A8-0119/2015 PE 539.724v02-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Dokumendid teemakaustas CONT/8/01566

RAPORT Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee

31-03-2015 A8-0105/2015 PE 539.740v02-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Dokumendid teemakaustas CONT/8/01392

MUUDATUSED
001-001
002-003
004-009