Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Annemie Turtelboom kontrollikoja liikmeks

22-02-2018 A8-0027/2018 PE 616.842v02-00
CONT

Indrek TARAND

Dokumendid teemakaustas CONT/8/12053

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Tony James Murphy kontrollikoja liikmeks

12-01-2018 A8-0002/2018 PE 615.276v02-00
CONT

Indrek TARAND

Dokumendid teemakaustas CONT/8/11561

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Eva Lindström kontrollikoja liikmeks

12-01-2018 A8-0003/2018 PE 615.277v02-00
CONT

Indrek TARAND

Dokumendid teemakaustas CONT/8/11546

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Iliana Ivanova kontrollikoja liikmeks

31-10-2017 A8-0344/2017 PE 610.903v03-00
CONT

Indrek TARAND

Dokumendid teemakaustas CONT/8/11166

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Baudilio Tomé Muguruza kontrollikoja liikmeks

31-10-2017 A8-0342/2017 PE 610.909v02-00
CONT

Indrek TARAND

Dokumendid teemakaustas CONT/8/11163

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Bettina Jakobsen kontrollikoja liikmeks

31-10-2017 A8-0341/2017 PE 610.912v02-00
CONT

Indrek TARAND

Dokumendid teemakaustas CONT/8/11164

RAPORT ettepaneku kohta nimetada João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo kontrollikoja liikmeks

31-10-2017 A8-0343/2017 PE 610.920v02-00
CONT

Indrek TARAND

Dokumendid teemakaustas CONT/8/11165

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Pietro Russo kontrollikoja liikmeks

26-10-2017 A8-0337/2017 PE 610.910v02-00
CONT

Indrek TARAND

Dokumendid teemakaustas CONT/8/11159

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Karel Pinxten kontrollikoja liikmeks

26-10-2017 A8-0336/2017 PE 610.914v03-00
CONT

Indrek TARAND

Dokumendid teemakaustas CONT/8/11158

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Hannu Takkula kontrollikoja liikmeks

26-10-2017 A8-0338/2017 PE 610.924v02-00
CONT

Indrek TARAND

Dokumendid teemakaustas CONT/8/11162