Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

RAPORT ELi finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitleva 2016. aasta aruande kohta

09-04-2018 A8-0135/2018 PE 612.146v03-00
CONT

Gilles PARGNEAUX

Dokumendid teemakaustas CONT/8/11242

RAPORT Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruande (2016) kohta

06-04-2018 A8-0139/2018 PE 612.207v02-00
CONT

Marco VALLI

Dokumendid teemakaustas CONT/8/10965

MUUDATUSED
001-001
002-007
008-011
012-012
013-013

RAPORT Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

04-04-2018 A8-0137/2018 PE 612.402v02-00
CONT

Joachim ZELLER

Dokumendid teemakaustas CONT/8/10601

MUUDATUSED
001-001
002-005
006-009
010-019
020-027
028-037
038-047
048-049
050-050
051-057
058-064
065-072

RAPORT 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

28-03-2018 A8-0123/2018 PE 612.030v02-00
CONT

Barbara KAPPEL

Dokumendid teemakaustas CONT/8/10769

RAPORT komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta

28-03-2018 A8-0130/2018 PE 612.401v02-00
CONT

Joachim ZELLER

Dokumendid teemakaustas CONT/8/10883

MUUDATUSED
001-006
007-016
017-018

RAPORT Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus

28-03-2018 A8-0128/2018 PE 613.512v02-00
CONT

Marco VALLI

Dokumendid teemakaustas CONT/8/10764

MUUDATUSED
001-001
002-002
003-003

RAPORT Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus

27-03-2018 A8-0122/2018 PE 612.024v02-00
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Dokumendid teemakaustas CONT/8/10661

MUUDATUSED
001-001
002-002

RAPORT Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

27-03-2018 A8-0116/2018 PE 612.031v02-00
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Dokumendid teemakaustas CONT/8/10641

MUUDATUSED
001-001
002-002

RAPORT Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee

27-03-2018 A8-0117/2018 PE 612.037v02-00
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Dokumendid teemakaustas CONT/8/10721

MUUDATUSED
001-001
002-003
004-005

RAPORT Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

27-03-2018 A8-0114/2018 PE 613.443v02-00
CONT

Bart STAES

Dokumendid teemakaustas CONT/8/10802

MUUDATUSED
001-004