Üldotsing

Otsi

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 17. oktoober 2019

10-10-2019 CONT_OJ(2019)10-17_1 PE641.432v01-00
CONT

 

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 12/2019 (Discharge 2018): E-commerce: many of the challenges of collecting VAT and customs duties remain to be resolved

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 7/2019 (Discharge 2018): EU actions for cross-border healthcare: significant ambitions but improved management required

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 8. oktoober 2019

06-10-2019 CONT_OJ(2019)10-08_1 PE641.380v01-00
CONT

 

TEINE RAPORT Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

30-09-2019 A9-0010/2019 PE638.755v02-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

TEINE RAPORT Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

30-09-2019 A9-0011/2019 PE638.757v02-00
CONT

Petri SARVAMAA

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 3. oktoober 2019

26-09-2019 BUDG_OJ(2019)10-03_1 PE641.307v01-00
CONT BUDG

 

ARVAMUS Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta

26-09-2019 CONT_AD(2019)639783 PE639.783v03-00
CONT

Corina CREȚU

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 25. september 2019 - Neljapäev, 26. september 2019

20-09-2019 CONT_OJ(2019)09-25_1 PE641.222v01-00
CONT

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–16 - Raporti projekt 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

11-09-2019 CONT_AM(2019)641112 PE641.112v02-00
CONT

Petri SARVAMAA