Üldotsing

Otsi

Tulemus(ed) : 3

TEINE RAPORT Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

30-09-2019 A9-0010/2019 PE638.755v02-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 20 - Raporti projekt Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu

09-09-2019 CONT_AM(2019)641114 PE641.114v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

TEISE RAPORTI PROJEKT Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

26-07-2019 CONT_PR(2019)638755 PE638.755v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 06-09-2019