Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 5/2019 kohta (2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) – Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD): väärt panus, kuid selle osa vaesuse vähendamises ei ole veel kindlaks tehtud

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

 

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 12/2019 kohta (2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) E-kaubandus: paljud käibemaksu ja tollimaksude kogumise probleemid vajavad lahendamist

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 7/2019 kohta (2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) ELi piiriülese tervishoiu meetmed: eesmärgid on kõrgelennulised, kuid juhtimist on vaja parandada

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA