Raporti projektid

Parlamendikomisjonil võidakse paluda koostada raport seadusandlikes või muudes kui seadusandlikes küsimustes. Tavaliselt palutakse raport koostada konkreetsel teemal, mis puudutab asjaomase komisjoni pädevusalas olevat poliitikavaldkonda. Siiski võib parlamendikomisjon teatavatel tingimustel koostada raporteid ka omal algatusel. Iga raporti puhul valitakse komisjoni liikmete seast raportöör, kes vastutab raporti koostamise eest. Kui raporti projekt on valmis, tutvustatakse seda ja arutletakse selle üle parlamendikomisjoni koosolekul ning liikmed võivad esitada muudatusettepanekuid. Siin lehel on raporti projektide tekstid enne muudatusettepanekute esitamist.
Kõik olemasolevad raporti projektid leiate otsingu abil.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

RAPORTI PROJEKT Finants-, majandus- ja sotsiaalkriis: soovitused vajalike meetmete ja algatuste kohta (lõpparuanne)

Kuupäev : 17-03-2011

Viide :

CRIS_PR(2011)460836 PE 460.836v01-00
CRIS

Pervenche BERÈS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 13-04-2011

References :

Dokumendid teemakaustas CRIS/7/04317

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

RAPORTI PROJEKT Finants-, majandus- ja sotsiaalkriis: soovitused vajalike meetmete ja algatuste kohta (vahearuanne)

Kuupäev : 06-05-2010

Viide :

CRIS_PR(2010)441228 PE 441.228v01-00
CRIS

Pervenche BERÈS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 22-06-2010

References :

Dokumendid teemakaustas CRIS/7/01438

Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Dokumente ei leitud  
Tere tulemast!
 
 

 
Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon (CRIS) analüüsis oma tööülesannete täitmise esimesel aastal esmajärjekorras kriisi põhjuseid ja tagajärgi, tegevusetusest põhjustatud kulusid ning võimalikke viise, kuidas kriisist üle saada ja vältida selle kordumist.
 
Erikomisjon on püüdnud määrata kindlaks võtmevaldkonnad, milles tuleks võtta kooskõlastatumaid meetmeid, ning esitada konkreetseid poliitilisi soovitusi. Sel eesmärgil on korraldatud arvukalt üritusi, sealhulgas avalikke kuulamisi ja seminare, arvamuste vahetusi, temaatiliste dokumentide arutelusid ja delegatsioonide visiite, ning tehtud põhjalikku uurimis- ja analüüsitööd.
 
Eespool mainitud poliitilised soovitused on kirjas erikomisjoni resolutsioonis, mis võeti vastu 2010. aasta oktoobri täiskogu istungil.
 
Teisel tööaastal keskendub erikomisjon intensiivsele dialoogile riikide parlamentidega, et saada tagasisidet vaheraporti kohta ning tagada, et lõppraportisse lisatavatel konkreetsetel poliitilistel soovitustel oleks Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide toetus.
 
See veebileht pakub Teile hea võimaluse meie käimasoleva tööga kursis olla.
Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust sekretariaadiga.
 
Täname Teid, et külastate erikomisjoni veebilehte.