Üritused

Üritused

 
Mode d'affichage des résultats
 

Kuulamised. Kodukorra artikli 193 alusel võib parlamendikomisjon korraldada ekspertide osavõtul kuulamisi, kui see on vajalik komisjoni tööks teatud valdkondades. Kuulamisi võivad ühiselt korraldada ka kaks või enam parlamendikomisjoni. Enamik komisjone korraldab kuulamisi korrapäraselt, kuna need võimaldavad ekspertidega konsulteerida ja pidada arutelusid tähtsatel teemadel. Siin lehel on kogu olemasolev teave kuulamiste kohta, sealhulgas kavad, teadaanded ja sõnavõtud.

CULT

Kultuur ja haridus

20-01-2014

Public hearing: "New technologies and open educational resources"

 • common.download.document PH_Programme_20.1.2014_rev2
 • common.download.document Summary_Melcher (DE)
 • common.download.document Summary_Dondi
CULT

Kultuur ja haridus

22-04-2013

Exchange of views with experts on ‘Promoting the European cultural and creative sectors as sources of economic growth and jobs’

 • common.download.document Poster (EN)
 • common.download.document Programme (EN)
 • common.download.document Summary Ms Popovic (EN)
 • common.download.document Presentation Ms Popovic (EN)
 • common.download.document Summary Ms Thumerelle (EN)
 • common.download.document Presentation Ms Thumerelle (EN)
 • common.download.document Summary Ms Ponsolle des Portes (EN)
 • common.download.document Summary Mr Fesel (EN)
 • common.download.document Presentation Mr Fesel (EN)
 • common.download.document Summary Mr Miclet (EN)
 • common.download.document Presentation Mr Miclet (EN)
CULT

Kultuur ja haridus

18-12-2012

Playing by the rules: financial fair play and the fight against corruption in sport

 • common.download.document Poster (EN)
 • common.download.document Poster (FR)
 • common.download.document Programme
 • common.download.document Summary Mr Garlick (EN)
 • common.download.document Presentation Mr Mittag (DE)
 • common.download.document Summary Mr Andersen (EN)
 • common.download.document Presentation Mr Andersen (EN)
CULT

Kultuur ja haridus

06-11-2012

Opportunities for online access to Europe's cultural diversity

 • common.download.document Poster
 • common.download.document Programme
 • common.download.document Summary Mr Dusek
 • common.download.document Summary Mr Gradmann
 • common.download.document Presentation Mr Gradmann
 • common.download.document Summary Ms Lorrain
 • common.download.document Presentation Mr Keller
CULT

Kultuur ja haridus

26-04-2012

PH on 'Defining the future EU culture and media programmes'

 • common.download.document Poster
 • common.download.document Programme
 • common.download.document Summary_Caruso (FR)
 • common.download.document Presentation_Caruso
 • common.download.document Statement by German Cultural Council_Zimmermann
 • common.download.document Summary_Hesmondhalgh
 • common.download.document Presentation_Hesmondhalgh
 • common.download.document Intervention_Hesmondhalgh
CULT

Kultuur ja haridus

27-03-2012

PH on 'Defining a future EU education and youth programme'

 • common.download.document Poster
 • common.download.document Programme
 • common.download.document Summary_Thomas Spielkamp (DE)
 • common.download.document Presentation_Thomas Spielkamp (EN)
 • common.download.document Summary_Peter Matjasic (EN)
 • common.download.document Summary_Siegbert Wuttig (DE)
 • common.download.document Presentation_Siegbert Wuttig (EN)
 • common.download.document Summary_Pasi Sahlberg (EN)
 • common.download.document Presentation_Pasi Sahlberg (EN)
CULT

Kultuur ja haridus

24-01-2012

Danish Presidency 2012 - Speeches

 • common.download.document Minister of Culture 24.1.2012
 • common.download.document Minister for Children and Edcuation 24.1.2012
CULT

Kultuur ja haridus

22-11-2011

Public Hearing on 'Culture and the EU's External Actions'

 • common.download.document Programme (EN)
 • common.download.document Poster (EN)
 • common.download.document Summary_Wagner
 • common.download.document Summary_Dittrich
CULT

Kultuur ja haridus

05-10-2011

European Higher Education Area: State of Play

 • common.download.document Poster
 • common.download.document Programme
 • common.download.document Intervention_Giunio Luzzatto
 • common.download.document Presentation_Giunio Luzzatto
 • common.download.document Summary_Gerry O'Sullivan
 • common.download.document Presentation_Gerry O'Sullivan
 • common.download.document Summary_Markku Mattila
 • common.download.document Presentation_Markku Mattila
 • common.download.document Summary_Michel Feutrie
 • common.download.document Presentation_Michel Feutrie
CULT

Kultuur ja haridus

13-07-2011

Public Hearing on 'EU audiovisual policy in the digital era'

 • common.download.document Poster
 • common.download.document Programme Hearing 13 July 2011
 • common.download.document Mr Mazzone Presentation Hearing 13 July 2011
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Tere tulemast kultuuri- ja hariduskomisjoni veebisaidile. Siit leiate teavet meie tegevuse kohta, võite tutvuda koosolekute päevakordade, raportite projektide ja muudatusettepanekutega. Saate vaadata, kes on kultuuri- ja hariduskomisjoni liikmeid ja kuidas nendega ühendust võtta. Ühtlasi on teil võimalik otse jälgida meie koosolekuid veebiülekandes.
 
Meie komisjoni vastutusalasse kuuluvad liidu kultuuriaspektid, nagu kultuuri levitamine, kultuuripärand, kultuuriline ja keeleline mitmekesisus, aga ka haridus, audiovisuaalpoliitika, infoühiskonna kultuurilised ja hariduspoliitilised aspektid, noorte- ja spordipoliitika.
 
Euroopa Parlamendil on nendes valdkondades uute seaduste vastuvõtmisel ja liidu programmide rakendamise järelvalves liikmesriikide valitsustega samaväärne roll. Meie komisjoni vastutusalasse kuuluvad Erasmus+ haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm, programm „Loov Euroopa”, mis toetab kultuuri- ja loomesektoreid, ning programm „Kodanike Euroopa”.
 
Kultuuri- ja hariduskomisjon korraldab regulaarselt avalikke kuulamisi, et saada ekspertidelt taustteavet oma pädevusvaldkondades.
 
Mul on au olla kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees ning ma loodan, et see veebileht aitab teil komisjoni tööd jälgida.
 
Silvia Costa
kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees