Algus

 
Viimased uudised
 
The next CULT Committee meeting

The constituent meeting will take place in Brussels on Thursday, 10 July 2014.
 
 

   
 
Viimased pressiteated
Vaata kõiki  
CULT 10-04-2014 - 15:27  

An informal deal with Council on revised rules to help member states recover cultural objects unlawfully removed from their territory was endorsed by the Culture and Education Committee on Thursday by 14 votes to one.

Esitlus ja pädevused
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
1.    Euroopa Liidu kultuuriaspektid ning eelkõige:
(a)    kultuurialaste teadmiste ja kultuuri leviku parandamine,
(b)    kultuurilise ja lingvistilise mitmekesisuse kaitsmine ning edendamine,
(c)    kultuuripärandi säilitamine ja kaitsmine, kultuurivahetus ja kunstilooming,
 
2.    Euroopa Liidu hariduspoliitika, kaasa arvatud Euroopa kõrgharidusruumi, Euroopa koolide süsteemi ja
       elukestva õppe arendamine;
 
3.    audiovisuaalpoliitika ning infoühiskonna kultuurilised ja hariduspoliitilised aspektid;
 
4.    noorsoopoliitika ja spordi- ning vabaajapoliitika arendamine;
 
5.    teabe- ja meediapoliitika;
 
6.    kolmandate riikidega tehtav koostöö kultuuri ja hariduse valdkonnas ja suhted pädevate rahvusvaheliste
       organisatsioonide ning institutsioonidega.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Tere tulemast kultuuri- ja hariduskomisjoni veebilehele. Siit leiate teavet komisjoni töö kohta, nt kavandatud koosolekute päevakorrad, raportite projektid ja neid käsitlevad muudatusettepanekud. Peale selle tutvustame komisjoni kuuluvaid parlamendiliikmeid, et teil oleks võimalik pöörduda nende poole otse. Samuti saate veebiülekannete kaudu jälgida vahetult komisjoni koosolekuid.
 
Euroopa Parlamendis vastutab see komisjon haridus-, kultuuri-, noorsoo- ja spordiküsimuste ning meediapoliitika kultuuriliste ja hariduspoliitiliste aspektide eest. Tal on nendes valdkondades uute õigusaktide vastuvõtmisel ja ELi programmide rakendamise järelvalves liikmesriikide valitsustega samaväärne roll. Komisjoni vastutusalasse kuulub elukestva õppe programm, mille kaudu rahastatakse üliõpilasvahetusprogrammi Erasmus, programm Kultuur 2007, mille vahenditest toetatakse Euroopa kultuuripealinnu, ja programm Meedia 2007, mille abil on kaasrahastatud mitmete edukate Euroopa filmide, nt Slumdog Millionaire (Rentslimiljonär), tootmist. Kultuuri- ja hariduskomisjon korraldab korrapäraselt ka avalikke kuulamisi, et saada ekspertidelt oma töö erinevate tahkude kohta taustateavet.
 
Tunnen uhkust selle üle, et olen kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees ja loodan, et see veebileht muudab teile komisjoni töö jälgimise lihtsamaks.
 
Doris Pack
Esimees, Kultuuri- ja hariduskomisjon