Muudatusettepanekud


Kui parlamendikomisjonile esitatakse raporti või arvamuse projekt või õigusakti ettepanek, on parlamendiliikmetel võimalus esitada muudatusettepanekuid (sh eelarve muudatusettepanekuid). Parlamendikomisjon määrab muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Seejärel pannakse esitatud muudatusettepanekud parlamendikomisjoni koosolekul arutlusele ja hääletusele. Vastuvõetud muudatusettepanekud lisatakse eelnõusse ja nii saab sellest lõplik tekst. Siin lehel on parlamendikomisjoni liikmete esitatud muudatusettepanekud enne nende hääletust.
Kõik olemasolevad muudatusettepanekud leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  AMENDMENTS 1 - 74 - Draft opinion - on Budgetary Control of financing NGOs from the EU Budget

15-09-2016 DEVE_AM(2016)589124 PE 589.124v01-00
DEVE

Elly SCHLEIN

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/05371

  AMENDMENTS 1 - 84 - Draft opinion - EU options for improving access to medicines

13-09-2016 DEVE_AM(2016)589201 PE 589.201v01-00
DEVE

Ignazio CORRAO

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/06290

  AMENDMENTS 1 - 35 - Draft opinion - Promoting gender equality in mental health and clinical research

13-09-2016 DEVE_AM(2016)589205 PE 589.205v01-00
DEVE

Jordi SEBASTIÀ

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/06685

  BUDGET AMENDMENTS - 2017 Budget

29-08-2016 DEVE_AB(2016)587685 PE 587.685v01-00
DEVE

Nirj DEVA

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/06197

  AMENDMENTS 1 - 34 - Draft opinion - on the draft general budget of the European Union for the financial year 2017

16-08-2016 DEVE_AM(2016)587625 PE 587.625v01-00
DEVE

Nirj DEVA

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/06197

  AMENDMENTS 1 - 64 - Draft opinion - EU Action Plan against Wildlife Trafficking

18-07-2016 DEVE_AM(2016)585605 PE 585.605v01-00
DEVE

Brian HAYES

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/06479

  AMENDMENTS 14 - 37 - Draft opinion - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the sustainable management of external fishing fleets, repealing Council Regulation (EC) No 1006/2008

13-07-2016 DEVE_AM(2016)585604 PE 585.604v01-00
DEVE

Maria HEUBUCH

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/05307

  AMENDMENTS 1 - 214 - Draft report - on the future of ACP-EU relations beyond 2020

28-06-2016 DEVE_AM(2016)585511 PE 585.511v01-00
DEVE

Norbert NEUSER

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/06161

  AMENDEMENTS 25 - 69 - Projet d'avis - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone

24-06-2016 DEVE_AM(2016)582415 PE 582.415v02-00
DEVE

Jordi SEBASTIÀ

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/05305

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft opinion - on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the SADC EPA States, of the other part

23-06-2016 DEVE_AM(2016)585491 PE 585.491v01-00
DEVE

Pedro SILVA PEREIRA

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/05597