Muudatusettepanekud


Kui parlamendikomisjonile esitatakse raporti või arvamuse projekt või õigusakti ettepanek, on parlamendiliikmetel võimalus esitada muudatusettepanekuid (sh eelarve muudatusettepanekuid). Parlamendikomisjon määrab muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Seejärel pannakse esitatud muudatusettepanekud parlamendikomisjoni koosolekul arutlusele ja hääletusele. Vastuvõetud muudatusettepanekud lisatakse eelnõusse ja nii saab sellest lõplik tekst. Siin lehel on parlamendikomisjoni liikmete esitatud muudatusettepanekud enne nende hääletust.
Kõik olemasolevad muudatusettepanekud leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  AMENDMENTS 1 - 333 - Draft report - Revision of the European Consensus on Development

09-12-2016 DEVE_AM(2016)595561 PE 595.561v01-00
DEVE

Bogdan Brunon WENTA, Norbert NEUSER

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/06681

  AMENDMENTS 1 - 13 - Draft opinion - Statelessness in South and South East Asia

07-12-2016 DEVE_AM(2016)594179 PE 594.179v01-00
DEVE

Maria HEUBUCH

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/08202

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–18 - Raporti projekt - arengukoostöö tulemuslikkuse suurendamise kohta

04-11-2016 DEVE_AM(2016)593894 PE 593.894v01-00
DEVE

Cristian Dan PREDA

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/07090

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–250 - Raporti projekt - Pagulas- ja rändevoogudega toimetulek ning ELi välistegevuse roll

20-10-2016 CJ19_AM(2016)592248 PE 592.248v02-00
DEVE AFET

Elena VALENCIANO, Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Dokumendid teemakaustas CJ19/8/05379

MUUDATUSETTEPANEKUD 251–547 - Raporti projekt - Pagulas- ja rändevoogudega toimetulek ning ELi välistegevuse roll

20-10-2016 CJ19_AM(2016)592288 PE 592.288v02-00
DEVE AFET

Elena VALENCIANO, Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Dokumendid teemakaustas CJ19/8/05379

  AMENDMENTS 1 - 106 - Draft motion for a resolution - Access to energy in developing countries

19-10-2016 DEVE_AM(2016)592105 PE 592.105v02-00
DEVE

Linda McAVAN

  AMENDMENTS 1 - 123 - Draft report - on increasing the effectiveness of development cooperation

18-10-2016 DEVE_AM(2016)592237 PE 592.237v01-00
DEVE

Cristian Dan PREDA

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/07090

  AMENDMENTS 1 - 86 - Draft opinion - on the Annual Report on human rights and democracy in the world and the European Union’s policy on the matter 2015

14-10-2016 DEVE_AM(2016)592198 PE 592.198v01-00
DEVE

Cristian Dan PREDA

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/07733

  AMENDMENTS 1 - 37 - Draft opinion - Annual Report on the Financial Activities of the European Investment Bank

12-10-2016 DEVE_AM(2016)589126 PE 589.126v01-00
DEVE

Bernd LUCKE

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/06698

  AMENDMENTS 1 - 74 - Draft opinion - on Budgetary Control of financing NGOs from the EU Budget

15-09-2016 DEVE_AM(2016)589124 PE 589.124v01-00
DEVE

Elly SCHLEIN

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/05371