Muudatusettepanekud


Kui parlamendikomisjonile esitatakse raporti või arvamuse projekt või õigusakti ettepanek, on parlamendiliikmetel võimalus esitada muudatusettepanekuid (sh eelarve muudatusettepanekuid). Parlamendikomisjon määrab muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Seejärel pannakse esitatud muudatusettepanekud parlamendikomisjoni koosolekul arutlusele ja hääletusele. Vastuvõetud muudatusettepanekud lisatakse eelnõusse ja nii saab sellest lõplik tekst. Siin lehel on parlamendikomisjoni liikmete esitatud muudatusettepanekud enne nende hääletust.
Kõik olemasolevad muudatusettepanekud leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  AMENDMENTS 1 - 82 - Draft motion for a resolution - on the upcoming negotiations for a new Partnership Agreement between the European Union and the African Caribbean and Pacific Group of States

12-04-2018 DEVE_AM(2018)619362 PE 619.362v03-00
DEVE

Linda McAVAN

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/12441

  AMENDMENTS 1 - 66 - Draft opinion - The future of food and farming

11-04-2018 DEVE_AM(2018)620845 PE 620.845v01-00
DEVE

Maria NOICHL

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/12427

  AMENDMENTS 1 - 6 - Draft question for oral answer - The upcoming negotiations for a new Partnership Agreement between the European Union and the African Caribbean and Pacific Group of States

10-04-2018 DEVE_AM(2018)619363 PE 619.363v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/12441

  AMENDMENTS 1 - 81 - Draft opinion - Violation of the rights of indigenous peoples in the world, including land grabbing

02-03-2018 DEVE_AM(2018)619081 PE 619.081v01-00
DEVE

Maria HEUBUCH

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/12174

  AMENDMENTS 1 - 210 - Draft report - Implementation of the Development Cooperation Instrument, the Humanitarian Aid Instrument and the European Development Fund

01-03-2018 DEVE_AM(2018)619049 PE 619.049v01-00
DEVE

Enrique GUERRERO SALOM

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/11556

  AMENDMENTS 1 - 130 - Draft report - Enhancing developing countries’ debt sustainability

31-01-2018 DEVE_AM(2018)616631 PE 616.631v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/07996

  AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion - EC/Comoros Fisheries Partnership Agreement: denunciation

30-01-2018 DEVE_AM(2018)616881 PE 616.881v01-00
DEVE

Norbert NEUSER

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/11860

  AMENDMENTS 1 - 40 - Draft opinion - Implementation of the EU external financing instruments: mid-term review 2017 and the future post-2020 architecture

24-01-2018 DEVE_AM(2018)616785 PE 616.785v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/11784

  AMENDMENTS 1 - 46 - Draft opinion - Annual report on the implementation of the Common Commercial Policy

12-01-2018 DEVE_AM(2018)616600 PE 616.600v01-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/10443

  AMENDMENTS 1 - 17 - Draft opinion - 2016 discharge: EU general budget - 8th, 9th, 10th and 11th EDFs

13-12-2017 DEVE_AM(2017)615229 PE 615.229v01-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/10771