Muudatusettepanekud

Kui parlamendikomisjonile esitatakse raporti või arvamuse projekt või õigusakti ettepanek, on parlamendiliikmetel võimalus esitada muudatusettepanekuid. Parlamendikomisjon määrab muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Seejärel pannakse esitatud muudatusettepanekud parlamendikomisjoni koosolekul arutlusele ja hääletusele. Vastu võetud muudatusettepanekud lisatakse lõplikku teksti. Siin lehel on parlamendikomisjoni liikmete esitatud muudatusettepanekud enne nende hääletust.
Kõik olemasolevad muudatusettepanekud leiate otsingu abil.

Mode d'affichage des résultats
 

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 46 - Draft report - The work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Kuupäev : 19-11-2014

Viide :

DEVE_AM(2014)541673 PE 541.673v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/01446

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 225 - Draft report - The EU and the global development framework after 2015

Kuupäev : 24-10-2014

Viide :

DEVE_AM(2014)541299 PE 541.299v01-00
DEVE

Davor Ivo STIER

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/01448

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 226 - 466 - Draft report - The EU and the global development framework after 2015

Kuupäev : 24-10-2014

Viide :

DEVE_AM(2014)541371 PE 541.371v01-00
DEVE

Davor Ivo STIER

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/01448

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 70 - Draft motion for a resolution - on 2014 UN Climate Change Conference - COP 20 in Lima, Peru (1-12 December 2014)

Kuupäev : 16-10-2014

Viide :

DEVE_AM(2014)539644 PE 539.644v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 65 - Draft motion for a resolution - Child undernutrition in developing countries

Kuupäev : 16-10-2014

Viide :

DEVE_AM(2014)539656 PE 539.656v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–8 - Arvamuse projekt - Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve kohta – kõik jaod

Kuupäev : 09-09-2014

Viide :

DEVE_AM(2014)537360 PE 537.360v01-00
DEVE

Paul RÜBIG

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/00593

Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Tere tulemast arengukomisjoni (DEVE) veebilehele! Minul on au olla alates 2014. aasta juulist arengukomisjoni esimees.
 
Maailmas elab äärmises vaesuses ligikaudu üks miljard inimest. Veel rohkem on neid, kes võitlevad nälja ja haigustega või kellele tervishoiuteenused ja haridus ei ole kättesaadavad. Aastatuhande arengueesmärkide raames tehtud ülemaailmsed pingutused on küll olukorda märgatavalt parandanud ning viimastel aastatel on miljoneid inimesi vaesusest välja aidatud, ent samas kasvab ebavõrdsus ning tuleb leida viise, kuidas majanduskasvust saaks osa suurem hulk inimesi.
 
ELi panus arengu toetamisse on ülioluline ning parlamendi toetus ja järelevalve on selle väga oluline aspekt. Arengukomisjon osaleb ELi arenguabi eelarvet puudutavate otsuste tegemisel ning teostab hoolikat järelevalvet Euroopa Komisjoni, Euroopa välisteenistuse ja kõikide ELi arenguabi vahendite kasutajate tegevuse üle, samuti seisab komisjon hea doonorriikide ja asutuste tegevuse parema kooskõlastamise eest. Arengukomisjon osaleb ELi arenguabi andmist reguleerivate õigusaktide koostamisel. Samuti kohtub arengukomisjon ametnike, sidusrühmade ja ekspertidega kogu maailmast, et arutada lahendusi ning kuulata, mida tegelikult kohapeal vajatakse. Soovitaksin teil korrapäraselt tutvuda arengukomisjoni uudiste ja teadete ning koosolekudokumentidega või jälgida komisjoni koosolekuid otseülekandes.
 
Linda McAvan