Muudatusettepanekud

Kui parlamendikomisjonile esitatakse raporti või arvamuse projekt või õigusakti ettepanek, on parlamendiliikmetel võimalus esitada muudatusettepanekuid. Parlamendikomisjon määrab muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Seejärel pannakse esitatud muudatusettepanekud parlamendikomisjoni koosolekul arutlusele ja hääletusele. Vastu võetud muudatusettepanekud lisatakse lõplikku teksti. Siin lehel on parlamendikomisjoni liikmete esitatud muudatusettepanekud enne nende hääletust.
Kõik olemasolevad muudatusettepanekud leiate otsingu abil.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–18 - Resolutsiooni ettepaneku projekt - Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 9/2013 ELi toetuse kohta Kongo Demokraatliku Vabariigi juhtimisele

Kuupäev : 18-02-2014

Viide :

DEVE_AM(2014)528104 PE 528.104v02-00
DEVE

 

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–10 - Arvamuse projekt - Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 69. istungjärk

Kuupäev : 13-02-2014

Viide :

DEVE_AM(2014)529737 PE 529.737v01-00
DEVE

Kriton ARSENIS

Dokumendid teemakaustas DEVE/7/15150

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–10 - Raporti projekt - Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule relvastatud valitsusväliste osalejate humanitaarkohustuste võtmise kohta lastekaitse küsimuses

Kuupäev : 12-02-2014

Viide :

DEVE_AM(2014)529732 PE 529.732v01-00
DEVE

Judith SARGENTINI

Dokumendid teemakaustas DEVE/7/15100

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–44 - Raporti projekt - Euroopa Liidu 2013. aasta aruanne poliitikavaldkondade arengusidususe kohta

Kuupäev : 30-01-2014

Viide :

DEVE_AM(2014)528084 PE 528.084v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Dokumendid teemakaustas DEVE/7/12444

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–77 - Raporti projekt - Arengu edendamine vastutustundlike äritavade rakendamise abil ja kaevandustööstuse roll arenguriikides

Kuupäev : 27-01-2014

Viide :

DEVE_AM(2014)526436 PE 526.436v02-00
DEVE

Judith SARGENTINI

Dokumendid teemakaustas DEVE/7/13164

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - Arvamuse projekt - ELi 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – III jagu – Euroopa Komisjon

Kuupäev : 23-01-2014

Viide :

DEVE_AM(2014)527987 PE 527.987v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Dokumendid teemakaustas DEVE/7/13858

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–11 - Arvamuse projekt - Piinamise kaotamine maailmas

Kuupäev : 20-12-2013

Viide :

DEVE_AM(2013)526179 PE 526.179v01-00
DEVE

Ricardo CORTÉS LASTRA

Dokumendid teemakaustas DEVE/7/13704

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–9 - Arvamuse projekt - ELi laiaulatuslik lähenemisviis ja selle mõju ELi välistegevuse järjepidevusele

Kuupäev : 20-12-2013

Viide :

DEVE_AM(2013)526194 PE 526.194v01-00
DEVE

Enrique GUERRERO SALOM

Dokumendid teemakaustas DEVE/7/13291

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–23 - Resolutsiooni ettepaneku projekt - Laste alatoitumus arengumaades

Kuupäev : 17-12-2013

Viide :

DEVE_AM(2013)526115 PE 526.115v02-00
DEVE

 

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

MUUDATUSETTEPANEKUD 20–42 - Raporti projekt - Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelisi suhteid

Kuupäev : 17-12-2013

Viide :

DEVE_AM(2013)526116 PE 526.116v01-00
DEVE

Ricardo CORTÉS LASTRA

Dokumendid teemakaustas DEVE/7/08231

Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 
 

Tere tulemast! Minu nimi on Eva Joly. Esindan Euroopa Parlamendis Prantsusmaad, kuulun roheliste fraktsiooni ning olen arengukomisjoni esimees.
Maailmas elab äärmises vaesuses üle miljardi inimese. Veel rohkem on neid, kes võitlevad nälja ja haigustega või kellel ei ole juurdepääsu tervishoiuteenustele või haridusele. Vaeste riikide elanikud kannatavad üha suuremal määral kliimamuutuse laastavate tagajärgede all.
Euroopa kodanike kindel seisukoht on, et Euroopa Liidu kohuseks on kaotada vaesus ja kannatused maailmas, kus õiglase jaotamise korral jätkuks kõike kõigile. Enamik eurooplasi, mina kaasa arvatud, tunnevad uhkust selle üle, et Euroopa annab kõige rohkem arenguabi – igal aastal miljardeid eurosid.
Minu ja arengukomisjoni liikmete ülesanne on tagada, et EL teeks kõik endast oleneva, aitamaks neid, kes meie abi vajavad. Lisaks peame jälgima, et me oma raha väljaspool Euroopat ikka arukalt kulutaksime.
Mida me selleks teeme? Aitame koostada eelarvet. Hoiame hoolikalt silma peal Euroopa Komisjonil ja kõigil teistel institutsioonidel, kes viivad ellu Euroopa arengupoliitikat ja korraldavad humanitaarabi alast tegevust. Koostöös ELi liikmesriikidega töötame välja õigusakte, mis on arengut toetava tegevuse aluseks.
Kohtume sageli poliitikute ja ekspertidega kogu maailmast, et pidada nõu kohapealse olukorra ja tegelike vajaduste üle. Võimaluse korral läheme ja tutvume olukorraga kohapeal – olgu Gazas, Haitis või Nepalis.
Meie kodulehel leiate üksikasjalikumat teavet.