Muudatusettepanekud


Kui parlamendikomisjonile esitatakse raporti või arvamuse projekt või õigusakti ettepanek, on parlamendiliikmetel võimalus esitada muudatusettepanekuid (sh eelarve muudatusettepanekuid). Parlamendikomisjon määrab muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Seejärel pannakse esitatud muudatusettepanekud parlamendikomisjoni koosolekul arutlusele ja hääletusele. Vastuvõetud muudatusettepanekud lisatakse eelnõusse ja nii saab sellest lõplik tekst. Siin lehel on parlamendikomisjoni liikmete esitatud muudatusettepanekud enne nende hääletust.
Kõik olemasolevad muudatusettepanekud leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  AMENDMENTS 51 - 85 - Draft opinion - Promotion of the use of energy from renewable sources (recast)

13-09-2017 DEVE_AM(2017)609605 PE 609.605v01-00
DEVE

Florent MARCELLESI

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/10009

  AMENDMENTS 28 - 52 - Draft opinion - Countering money laundering by criminal law

11-09-2017 DEVE_AM(2017)609660 PE 609.660v01-00
DEVE

Ignazio CORRAO

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/08861

  AMENDMENTS 1 - 260 - Draft report - The EU-Africa Strategy: a boost for development

07-09-2017 DEVE_AM(2017)610554 PE 610.554v01-00
DEVE

Maurice PONGA

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/10138

  AMENDMENTS 1 - 33 - Draft opinion - General budget of the European Union for the financial year 2018 - all sections

06-09-2017 DEVE_AM(2017)609646 PE 609.646v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/09494

EELARVE MUUDATUSETTEPANEKUD - 2018. aasta eelarve

29-08-2017 DEVE_AB(2017)609524 PE 609.524v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/09494

  AMENDMENTS 1 - 157 - Draft report - Addressing shrinking civil society space in developing countries

02-06-2017 DEVE_AM(2017)604630 PE 604.630v02-00
DEVE

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/08784

  AMENDMENTS 6 - 80 - Draft opinion - Establishing an instrument contributing to stability and peace

12-05-2017 DEVE_AM(2017)604656 PE 604.656v01-00
DEVE

Paavo VÄYRYNEN

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/07134

  AMENDMENTS 1 - 92 - Draft opinion - EU action for sustainability

08-05-2017 DEVE_AM(2017)604551 PE 604.551v01-00
DEVE

Elly SCHLEIN

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/09140

  AMENDMENTS 1 - 29 - Draft opinion - Corruption and human rights in third countries

04-05-2017 DEVE_AM(2017)604550 PE 604.550v01-00
DEVE

Stelios KOULOGLOU

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/09296

  AMENDMENTS 1 - 6 - Draft motion for a resolution - The new European Consensus on Development - our world, our dignity, our future

26-04-2017 DEVE_AM(2017)602961 PE 602.961v01-00
DEVE

Norbert NEUSER, Bogdan Brunon WENTA