Muudatusettepanekud


Kui parlamendikomisjonile esitatakse raporti või arvamuse projekt või õigusakti ettepanek, on parlamendiliikmetel võimalus esitada muudatusettepanekuid. Parlamendikomisjon määrab muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Seejärel pannakse esitatud muudatusettepanekud parlamendikomisjoni koosolekul arutlusele ja hääletusele. Vastu võetud muudatusettepanekud lisatakse lõplikku teksti. Siin lehel on parlamendikomisjoni liikmete esitatud muudatusettepanekud enne nende hääletust.
Kõik olemasolevad muudatusettepanekud leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  AMENDEMENTEN 1 - 22 - Ontwerpadvies - Kwijting 2014: algemene begroting van de EU - achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds

27-01-2016 DEVE_AM(2016)575308 PE 575.308v01-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/04257

  AMENDMENTS 1 - 69 - Draft opinion - Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Trade in Services Agreement (TiSA)

13-11-2015 DEVE_AM(2015)571701 PE 571.701v01-00
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/04395

  AMENDMENTS 1 - 40 - Draft opinion - Implementation and review of the EU-Central Asia Strategy

12-11-2015 DEVE_AM(2015)571518 PE 571.518v01-00
DEVE

György SCHÖPFLIN

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/04440

  AMENDMENTS 1 - 44 - Draft opinion - Mid-term review of the EU’s Biodiversity Strategy

11-11-2015 DEVE_AM(2015)571519 PE 571.519v01-00
DEVE

Jordi SEBASTIÀ

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/03826

  AMENDMENTS 1 - 88 - Draft motion for a resolution - Education for children in emergency situations and protracted crises

22-10-2015 DEVE_AM(2015)569732 PE 569.732v03-00
DEVE

Linda McAVAN

  AMENDMENTS 1 - 128 - Draft report - Preparing for the World Humanitarian Summit: Challenges and opportunities for humanitarian assistance

21-10-2015 DEVE_AM(2015)569817 PE 569.817v01-00
DEVE

Enrique GUERRERO SALOM

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/02959

  AMENDMENTS 1 - 60 - Draft opinion - on the Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2014 and the European Union's policy on the matter

21-10-2015 DEVE_AM(2015)569822 PE 569.822v01-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/04447

  AMENDMENTS 1 - 96 - Draft opinion - on the situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration

25-09-2015 DEVE_AM(2015)567817 PE 567.817v01-00
DEVE

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/03344

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft opinion - on common rules in respect of application of the external dimension of the CFP, including fisheries agreements

24-09-2015 DEVE_AM(2015)567675 PE 567.675v01-00
DEVE

Maria HEUBUCH

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/03338

  AMENDMENTS 1 - 32 - Draft opinion - The implementation of the 2010 recommendations of Parliament on social and environmental standards, human rights and corporate responsibility

23-09-2015 DEVE_AM(2015)567768 PE 567.768v01-00
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/02749