Muudatusettepanekud


Kui parlamendikomisjonile esitatakse raporti või arvamuse projekt või õigusakti ettepanek, on parlamendiliikmetel võimalus esitada muudatusettepanekuid (sh eelarve muudatusettepanekuid). Parlamendikomisjon määrab muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Seejärel pannakse esitatud muudatusettepanekud parlamendikomisjoni koosolekul arutlusele ja hääletusele. Vastuvõetud muudatusettepanekud lisatakse eelnõusse ja nii saab sellest lõplik tekst. Siin lehel on parlamendikomisjoni liikmete esitatud muudatusettepanekud enne nende hääletust.
Kõik olemasolevad muudatusettepanekud leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  AMENDMENTS 1 - 6 - Draft motion for a resolution - The new European Consensus on Development - our world, our dignity, our future

26-04-2017 DEVE_AM(2017)602961 PE 602.961v01-00
DEVE

Norbert NEUSER, Bogdan Brunon WENTA

  AMENDMENTS 13 - 37 - Draft opinion - Financial rules applicable to the general budget of the Union

04-04-2017 DEVE_AM(2017)602755 PE 602.755v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/07927

  AMENDMENTS 1 - 78 - Draft motion for a resolution - Resilience as a strategic priority of the external action of the EU

29-03-2017 DEVE_AM(2017)601258 PE 601.258v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/09394

  AMENDMENTS 1 - 3 - Draft question for oral answer - Resilience as a strategic priority of the external action of the EU

29-03-2017 DEVE_AM(2017)602779 PE 602.779v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/09394

  AMENDMENTS 1 - 68 - Draft opinion - EU political relations with Latin America

29-03-2017 DEVE_AM(2017)602781 PE 602.781v01-00
DEVE

Enrique GUERRERO SALOM

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/09352

  AMENDMENTS 31 - 73 - Draft opinion - Disclosure of income tax information by certain undertakings and branches

28-03-2017 DEVE_AM(2017)601061 PE 601.061v01-00
DEVE

Elly SCHLEIN

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/06260

MUUDATUSETTEPANEKUD 71–386 - Raporti projekt - Ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Jätkusuutliku Arengu Fondi (EFSD) ning millega luuakse EFSD tagatis ja EFSD tagatisfond

27-03-2017 CJ31_AM(2017)602743 PE 602.743v01-00
BUDG DEVE AFET

Eduard KUKAN, Doru-Claudian FRUNZULICĂ, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumendid teemakaustas CJ31/8/09264

  AMENDMENTS 1 - 64 - Draft opinion - Impact of international trade and the EU’s trade policies on global value chains

27-03-2017 DEVE_AM(2017)602720 PE 602.720v01-00
DEVE

Ignazio CORRAO

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/08459

  AMENDMENTS 21 - 42 - Draft opinion - Inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change

10-03-2017 DEVE_AM(2017)601117 PE 601.117v01-00
DEVE

Florent MARCELLESI

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/07446

  AMENDMENTS 26 - 94 - Draft opinion - EU guarantee to the European Investment Bank against losses under financing operations supporting investment projects outside the Union

03-03-2017 DEVE_AM(2017)601033 PE 601.033v01-00
DEVE

Nirj DEVA

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/07898