Muudatusettepanekud


Kui parlamendikomisjonile esitatakse raporti või arvamuse projekt või õigusakti ettepanek, on parlamendiliikmetel võimalus esitada muudatusettepanekuid (sh eelarve muudatusettepanekuid). Parlamendikomisjon määrab muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Seejärel pannakse esitatud muudatusettepanekud parlamendikomisjoni koosolekul arutlusele ja hääletusele. Vastuvõetud muudatusettepanekud lisatakse eelnõusse ja nii saab sellest lõplik tekst. Siin lehel on parlamendikomisjoni liikmete esitatud muudatusettepanekud enne nende hääletust.
Kõik olemasolevad muudatusettepanekud leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  AMENDMENTS 1 - 46 - Draft opinion - Annual report on the implementation of the Common Commercial Policy

12-01-2018 DEVE_AM(2018)616600 PE 616.600v01-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/10443

  AMENDMENTS 1 - 17 - Draft opinion - 2016 discharge: EU general budget - 8th, 9th, 10th and 11th EDFs

13-12-2017 DEVE_AM(2017)615229 PE 615.229v01-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/10771

  AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion - 2016 discharge: EU general budget - Commission

13-12-2017 DEVE_AM(2017)615230 PE 615.230v01-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/10605

  AMENDMENTS 1 - 119 - Draft opinion - The next MFF: Preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020

11-12-2017 DEVE_AM(2017)615232 PE 615.232v01-00
DEVE

Paul RÜBIG

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/09703

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–219 - Raporti projekt - Talituste ühise töödokumendi (SWD(2015)0182) „Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020“ rakendamine

15-11-2017 CJ07_AM(2017)613497 PE 613.497v01-00
FEMM DEVE

Linda McAVAN, Dubravka ŠUICA

Dokumendid teemakaustas CJ07/8/09088

  AMENDMENTS 1 - 61 - Draft opinion - on women, gender equality and climate justice

23-10-2017 DEVE_AM(2017)612190 PE 612.190v01-00
DEVE

Florent MARCELLESI

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/10154

  AMENDMENTS 1 - 65 - Draft opinion - Gender Equality in EU Trade Agreements

12-10-2017 DEVE_AM(2017)612158 PE 612.158v01-00
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/09141

  AMENDMENTS 51 - 85 - Draft opinion - Promotion of the use of energy from renewable sources (recast)

13-09-2017 DEVE_AM(2017)609605 PE 609.605v01-00
DEVE

Florent MARCELLESI

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/10009

  AMENDMENTS 28 - 52 - Draft opinion - Countering money laundering by criminal law

11-09-2017 DEVE_AM(2017)609660 PE 609.660v01-00
DEVE

Ignazio CORRAO

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/08861

  AMENDMENTS 1 - 260 - Draft report - The EU-Africa Strategy: a boost for development

07-09-2017 DEVE_AM(2017)610554 PE 610.554v01-00
DEVE

Maurice PONGA

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/10138