Muudatusettepanekud


Kui parlamendikomisjonile esitatakse raporti või arvamuse projekt või õigusakti ettepanek, on parlamendiliikmetel võimalus esitada muudatusettepanekuid (sh eelarve muudatusettepanekuid). Parlamendikomisjon määrab muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Seejärel pannakse esitatud muudatusettepanekud parlamendikomisjoni koosolekul arutlusele ja hääletusele. Vastuvõetud muudatusettepanekud lisatakse eelnõusse ja nii saab sellest lõplik tekst. Siin lehel on parlamendikomisjoni liikmete esitatud muudatusettepanekud enne nende hääletust.
Kõik olemasolevad muudatusettepanekud leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  AMENDMENTS 21 - 42 - Draft opinion - Inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change

10-03-2017 DEVE_AM(2017)601117 PE 601.117v01-00
DEVE

Florent MARCELLESI

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/07446

  AMENDMENTS 26 - 94 - Draft opinion - EU guarantee to the European Investment Bank against losses under financing operations supporting investment projects outside the Union

03-03-2017 DEVE_AM(2017)601033 PE 601.033v01-00
DEVE

Nirj DEVA

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/07898

  AMENDMENTS 4 - 19 - Draft opinion - Guarantee Fund for external actions

03-03-2017 DEVE_AM(2017)601034 PE 601.034v01-00
DEVE

Nirj DEVA

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/07918

  AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion - Discharge 2015: EU general budget - 8th, 9th, 10th and 11th EDFs

10-02-2017 DEVE_AM(2017)599669 PE 599.669v01-00
DEVE

Paul RÜBIG

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/07431

  AMENDMENTS 1 - 13 - Draft opinion - Discharge 2015: General budget of the EU - European Commission

10-02-2017 DEVE_AM(2017)599670 PE 599.670v01-00
DEVE

Paul RÜBIG

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/07176

  AMENDMENTS 1 - 187 - Draft report - EU flagship initiative on the garment sector

06-02-2017 DEVE_AM(2017)599614 PE 599.614v01-00
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/07092

  AMENDMENTS 1 - 70 - Draft opinion - Palm oil and deforestation of rainforests

03-02-2017 DEVE_AM(2017)597688 PE 597.688v01-00
DEVE

Heidi HAUTALA

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/08353

  AMENDMENTS 1 - 333 - Draft report - Revision of the European Consensus on Development

09-12-2016 DEVE_AM(2016)595561 PE 595.561v01-00
DEVE

Bogdan Brunon WENTA, Norbert NEUSER

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/06681

  AMENDMENTS 1 - 13 - Draft opinion - Statelessness in South and South East Asia

07-12-2016 DEVE_AM(2016)594179 PE 594.179v01-00
DEVE

Maria HEUBUCH

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/08202

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–18 - Raporti projekt - arengukoostöö tulemuslikkuse suurendamise kohta

04-11-2016 DEVE_AM(2016)593894 PE 593.894v01-00
DEVE

Cristian Dan PREDA

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/07090