Muudatusettepanekud


Kui parlamendikomisjonile esitatakse raporti või arvamuse projekt või õigusakti ettepanek, on parlamendiliikmetel võimalus esitada muudatusettepanekuid. Parlamendikomisjon määrab muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Seejärel pannakse esitatud muudatusettepanekud parlamendikomisjoni koosolekul arutlusele ja hääletusele. Vastu võetud muudatusettepanekud lisatakse lõplikku teksti. Siin lehel on parlamendikomisjoni liikmete esitatud muudatusettepanekud enne nende hääletust.
Kõik olemasolevad muudatusettepanekud leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  AMENDMENTS 1 - 37 - Draft opinion - on the Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2013 and the European Union’s policy on the matter

16-12-2014 DEVE_AM(2014)544394 PE 544.394v01-00
DEVE

Heidi HAUTALA

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/02089

  AMENDMENTS 1 - 3 - Draft opinion - on Discharge 2013: EU general budget - 8th, 9th and 10th EDFs

16-12-2014 DEVE_AM(2014)544396 PE 544.396v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/01204

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion - on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2013, Section III - Commission and executive agencies

16-12-2014 DEVE_AM(2014)544398 PE 544.398v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/01220

  AMENDMENTS 1 - 46 - Draft report - The work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

19-11-2014 DEVE_AM(2014)541673 PE 541.673v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/01446

  AMENDMENTS 1 - 225 - Draft report - The EU and the global development framework after 2015

24-10-2014 DEVE_AM(2014)541299 PE 541.299v01-00
DEVE

Davor Ivo STIER

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/01448

  AMENDMENTS 226 - 466 - Draft report - The EU and the global development framework after 2015

24-10-2014 DEVE_AM(2014)541371 PE 541.371v01-00
DEVE

Davor Ivo STIER

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/01448

  AMENDMENTS 1 - 70 - Draft motion for a resolution - on 2014 UN Climate Change Conference - COP 20 in Lima, Peru (1-12 December 2014)

16-10-2014 DEVE_AM(2014)539644 PE 539.644v01-00
DEVE

Linda McAVAN

  AMENDMENTS 1 - 65 - Draft motion for a resolution - Child undernutrition in developing countries

16-10-2014 DEVE_AM(2014)539656 PE 539.656v01-00
DEVE

Linda McAVAN

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–8 - Arvamuse projekt - Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve kohta – kõik jaod

09-09-2014 DEVE_AM(2014)537360 PE 537.360v01-00
DEVE

Paul RÜBIG

Dokumendid teemakaustas DEVE/8/00593