Päevakorra projektid


Päevakorra projektid on vähemalt kord kuus toimuvate parlamendikomisjoni koosolekute avaldatud päevakorrad. Parlamendikomisjoni koosolekutel peetakse arutelusid, vahetatakse arvamusi ja viiakse läbi hääletusi õigusakti eelnõude ja muudatusettepanekute üle ning sageli toimuvad ka arutelud ekspertidega. Koosoleku päevakorda võidakse viimasel hetkel muuta, kuid see ei pruugi alati kajastuda päevakorra projektis.

Kõik olemasolevad päevakorra projektid leiate otsingu abil.
Lisateavet leiate koosoleku dokumentidest.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Mercredi 29 août 2018 - Mercredi 29 août 2018

19-07-2018 PECH_OJ(2018)08-29_1 PE 625.559v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 3 September 2018 - Monday 3 September 2018

18-07-2018 CONT_OJ(2018)09-03_1 PE 625.539v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Monday 10 September 2018 - Monday 10 September 2018

18-07-2018 CONT_OJ(2018)09-10_1 PE 625.540v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Monday 2 July 2018 - Monday 2 July 2018

18-07-2018 LIBE_OJ(2018)07-02_1 PE 625.517v01-00
LIBE

Dokumendid teemakaustas LIBE/8/13775

  DRAFT AGENDA - Monday 3 September 2018 - Monday 3 September 2018

13-07-2018 IMCO_OJ(2018)09-03_1 PE 625.449v01-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Monday 3 September 2018 - Monday 3 September 2018

12-07-2018 FEMM_OJ(2018)09-03_1 PE 625.432v01-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Wednesday 11 July 2018 - Thursday 12 July 2018

11-07-2018 EMPL_OJ(2018)07-11_1 PE 625.272v02-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Wednesday 11 July 2018 - Wednesday 11 July 2018

11-07-2018 CJ35_OJ(2018)07-11_1 PE 625.335v01-00
PETI AFCO

Dokumendid teemakaustas CJ35/8/13962

  DRAFT AGENDA - Wednesday 11 July 2018 - Wednesday 11 July 2018

11-07-2018 AFCO_OJ(2018)07-11_1 PE 625.337v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Tuesday 10 July 2018 - Tuesday 10 July 2018

10-07-2018 REGI_OJ(2018)07-10_1 PE 625.307v01-00
REGI

Dokumendid teemakaustas REGI/8/13838