Päevakorra projektid


Päevakorra projektid on vähemalt kord kuus toimuvate parlamendikomisjoni koosolekute avaldatud päevakorrad. Parlamendikomisjoni koosolekutel peetakse arutelusid, vahetatakse arvamusi ja viiakse läbi hääletusi õigusakti eelnõude ja muudatusettepanekute üle ning sageli toimuvad ka arutelud ekspertidega. Koosoleku päevakorda võidakse viimasel hetkel muuta, kuid see ei pruugi alati kajastuda päevakorra projektis.

Kõik olemasolevad päevakorra projektid leiate otsingu abil.
Lisateavet leiate koosoleku dokumentidest.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 24. september 2018 - Esmaspäev, 24. september 2018

24-09-2018 EMPL_OJ(2018)09-24_1 PE 627.837v01-00
EMPL

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 24. september 2018 - Esmaspäev, 24. september 2018

24-09-2018 PECH_OJ(2018)09-24_1 PE 627.632v02-00
PECH

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 24. september 2018 - Esmaspäev, 24. september 2018

24-09-2018 CULT_OJ(2018)09-24_1 PE 627.705v02-00
CULT

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 24. september 2018

24-09-2018 CJ35_OJ(2018)09-24_1 PE 627.852v01-00
PETI AFCO

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 24. september 2018 - Esmaspäev, 24. september 2018

24-09-2018 AFCO_OJ(2018)09-24_1 PE 627.853v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 27 September 2018 - Thursday 27 September 2018

19-09-2018 REGI_OJ(2018)09-27_1 PE 627.897v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Monday 24 September 2018 - Monday 24 September 2018

19-09-2018 PETI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.859v01-00
PETI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 26 September 2018 - Wednesday 26 September 2018

19-09-2018 TAX3_OJ(2018)09-26_1 PE 627.893v01-00
TAX3

  DRAFT AGENDA - Tuesday 25 September 2018 - Tuesday 25 September 2018

18-09-2018 CJ16_OJ(2018)09-25_1 PE 627.875v01-00
ECON BUDG

  DRAFT AGENDA - Monday 24 September 2018 - Monday 24 September 2018

18-09-2018 AGRI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.873v01-00
AGRI