Päevakorra projektid


Päevakorra projektid on vähemalt kord kuus toimuvate parlamendikomisjoni koosolekute avaldatud päevakorrad. Parlamendikomisjoni koosolekutel peetakse arutelusid, vahetatakse arvamusi ja viiakse läbi hääletusi õigusakti eelnõude ja muudatusettepanekute üle ning sageli toimuvad ka arutelud ekspertidega. Koosoleku päevakorda võidakse viimasel hetkel muuta, kuid see ei pruugi alati kajastuda päevakorra projektis.

Kõik olemasolevad päevakorra projektid leiate otsingu abil.
Lisateavet leiate koosoleku dokumentidest.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 31. mai 2018 - Neljapäev, 31. mai 2018

31-05-2018 REGI_OJ(2018)05-31_1 PE 622.185v01-00
REGI

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Lundi 11 juin 2018 - Lundi 11 juin 2018

25-05-2018 PECH_OJ(2018)06-11_1 PE 622.158v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Thursday 24 May 2018 - Thursday 24 May 2018

24-05-2018 CJ32_OJ(2018)05-24_1 PE 622.134v01-00
AFCO ECON

  DRAFT AGENDA - Monday 4 June 2018 - Monday 4 June 2018

24-05-2018 ECON_OJ(2018)06-04_1 PE 622.240v01-00
ECON

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 24. mai 2018 - Neljapäev, 24. mai 2018

24-05-2018 EMPL_OJ(2018)05-24_1 PE 622.126v01-00
EMPL

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 24. mai 2018 - Neljapäev, 24. mai 2018

24-05-2018 AFCO_OJ(2018)05-24_1 PE 622.135v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 7 June 2018 - Thursday 7 June 2018

24-05-2018 TAX3_OJ(2018)06-07_1 PE 622.209v01-00
TAX3

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 28. mai 2018 - Esmaspäev, 28. mai 2018

23-05-2018 INTA_OJ(2018)05-28_1 PE 622.168v02-00
INTA

  DRAFT AGENDA - Wednesday 23 May 2018 - Wednesday 23 May 2018

23-05-2018 BUDG_OJ(2018)05-23_1 PE 622.104v02-00
BUDG

  DRAFT AGENDA - Monday 28 May 2018 - Monday 28 May 2018

23-05-2018 FEMM_OJ(2018)05-28_1 PE 622.079v02-00
FEMM