Päevakorra projektid


Päevakorra projektid on vähemalt kord kuus toimuvate parlamendikomisjoni koosolekute avaldatud päevakorrad. Parlamendikomisjoni koosolekutel peetakse arutelusid, vahetatakse arvamusi ja viiakse läbi hääletusi õigusakti eelnõude ja muudatusettepanekute üle ning sageli toimuvad ka arutelud ekspertidega. Koosoleku päevakorda võidakse viimasel hetkel muuta, kuid see ei pruugi alati kajastuda päevakorra projektis.

Kõik olemasolevad päevakorra projektid leiate otsingu abil.
Lisateavet leiate koosoleku dokumentidest.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 28. veebruar 2017 - Teisipäev, 28. veebruar 2017

28-02-2017 BUDG_OJ(2017)02-28_1 PE 599.781v02-00
BUDG

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 28. veebruar 2017 - Teisipäev, 28. veebruar 2017

28-02-2017 REGI_OJ(2017)02-28_1 PE 599.816v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Tuesday 28 February 2017 - Tuesday 28 February 2017

28-02-2017 FEMM_OJ(2017)02-28_1 PE 599.733v03-00
FEMM

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 27. veebruar 2017 - Teisipäev, 28. veebruar 2017

27-02-2017 AFET_OJ(2017)02-27_1 PE 599.771v02-00
AFET

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 27. veebruar 2017 - Esmaspäev, 27. veebruar 2017

27-02-2017 CJ28_OJ(2017)02-27_1 PE 599.730v01-00
CULT EMPL

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 27. veebruar 2017 - Teisipäev, 28. veebruar 2017

27-02-2017 EMPL_OJ(2017)02-27_1 PE 599.734v01-00
EMPL

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 27. veebruar 2017 - Teisipäev, 28. veebruar 2017

27-02-2017 ITRE_OJ(2017)02-27_1 PE 599.746v02-00
ITRE

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 27. veebruar 2017 - Teisipäev, 28. veebruar 2017

27-02-2017 PECH_OJ(2017)02-27_1 PE 599.631v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 6 March 2017 - Monday 6 March 2017

22-02-2017 PANA_OJ(2017)03-06_1 PE 599.840v01-00
PANA

  DRAFT AGENDA - Monday 27 February 2017 - Tuesday 28 February 2017

21-02-2017 LIBE_OJ(2017)02-27_1 PE 599.789v01-00
LIBE