Koosolekute ajakava

Koosolekute ajakava

 

Koosolekut ei ole kavandatud

Komisjoni koosolekute kalender
 
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Tere tulemast inimõiguste allkomisjoni veebilehele! Komisjon moodustati 2004. aastal ja nüüdseks on sellest saanud oluline platvorm Euroopas, mis tegeleb inimõiguste kaitsega üle maailma.
 
Allkomisjon, mida lühidalt nimetatakse DROI, korraldab kuulamisi ja arutelusid kõigil inimõigustega seotud teemadel. Arutelude tulemusena võtab komisjon vastu raporteid ja resolutsioone, andes nii oma panuse rahvusvahelisse debatti sellistel teemadel nagu surmanuhtlus, piinamine või võitlus karistamatuse vastu. Komisjon püüab võimalikult kiiresti reageerida inimõiguste rikkumistele üle maailma, rääkides enimkannatanute eest.
 
Lisaks koostab allkomisjon inimõiguste aastaaruande, milles võetakse vaatluse alla inimõiguste olukord maailmas. Allkomisjoni töö teine kõrgpunkt on igal aastal välja antav Sahharovi auhind mõttevabaduse eest, mis määratakse detsembrikuus mõnele inimõiguste ja põhivabaduste eest võitlevale isikule või organisatsioonile. 2013. aastal tähistatakse auhinna 25. aastapäeva.
 
Veebilehel saab jälgida komisjoni koosolekute võrguülekandeid ja on võimalik alla laadida komisjoni dokumente. Peame väga tähtsaks üldsuse juurdepääsu meie tööle, sest hindame kõrgelt inimõiguste kaitsjatelt, kodanikelt ja valitsusvälistelt organisatsioonidelt saadud tagasisidet ja ajakohastatud teavet.