Viimased uudised

What's new?

21-02-2020 - 10:32
Calender red and grey

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

20-02-2020 - 09:06
EMPL Koosolek
18-02-2020 - 17:23
EMPL Koosolek
17-02-2020 - 16:04
EMPL Koosolek

Tervitussõnad

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Tere tulemast tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni (EMPL) veebisaidile!

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni vastutusvaldkonda kuuluvad tööhõive ja sotsiaalpoliitika kõik aspektid, nagu töötingimused, sotsiaalkindlustus, sotsiaalne kaasatus ja sotsiaalkaitse; töötajate ja pensionäride vaba liikumine; töötajate õigused; töötervishoiu ja tööohutuse meetmed; Euroopa Sotsiaalfond; kutseõppepoliitika, kaasa arvatud kutsekvalifikatsioonid; tööturu osapoolte dialoog ja kõik diskrimineerimise vormid töökohal ja tööturul, välja arvatud sooline diskrimineerimine. EMPL-komisjon vastutab ka suhete eest viie ametiga: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop), Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound), Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA), Euroopa Koolitusfond (ETF) ja hiljuti loodud Euroopa Tööjõuamet (ELA).

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Lingid