Algus

 
Viimased uudised
 
What's new?

The next EMPL Committee meeting will take place on Monday 1 December 2014 from 15.00 to 18.30 and on Tuesday 2 December 2014 from 9.00 to 12.30 and from 15.00 to 18.30 in Brussels.
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
 

   
 
Tähtsündmused
Kõik teadaanded  
Temporary agency work: committee debate

During their meeting on 20 November 2014 in Brussels, the Employment and Social Affairs Committee discussed a report from the Commission on the application of the Directive on temporary agency work. The Committee also looked at the amendments on the opinion regarding the European Central Bank Annual report for 2013.

   
Study on Costs and Returns of Investments: Accommodation for People with Disabilities

This study has been prepared at the request of the EMPL Committee, to provide an overview of the policy measures in place to encourage and support the employment of people with disabilities and in particular: sheltered workshops; reasonable accommodations; alternative labour market policies; and Universal Design. The study provides information on developments on costs and returns of investment for these measures, detailed descriptions of the situation in six Member States (Belgium, Germany, Hungary, Spain, Sweden and the United Kingdom) and an economic analysis of selected measures. Costs and returns of investments consist of the costs associated with the intervention, their effects (the extent to which the objectives have been achieved), and their benefits (the monetary value of the effects) – this may include intangible benefits such as quality of life as well as financial returns. The study will be presented to the Members by its authors.

 
Lisateave
 
European Central Bank – Annual Report for 2013

On 20 November Members continued the discussion of the issue based on the 88 amendments tabled on the draft opinion of David Casa (EPP, MT). The adoption will take place during the EMPL meeting on 2 December.

   
Report from the Commission on Directive 2008/104/EC on temporary agency work

The purpose of this Directive is to ensure the protection of temporary agency workers and to improve the quality of temporary agency work by ensuring that the principle of equal treatment is applied to temporary agency workers, and by recognising temporary-work agencies as employers, while taking into account the need to establish a suitable framework for the use of temporary agency work with a view to contributing effectively to job creation and to the development of flexible forms of working. On 20 November the Commission presented the report reviewing Member States’ implementation of the Directive and the development since the publication of this report.

   
 
Esitlus ja pädevused
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
1.    tööhõivepoliitika ja kõik sotsiaalpoliitika aspektid, sealhulgas töötingimused, sotsiaalkindlustus, sotsiaalne kaasamine ja sotsiaalkaitse;
2.    töötajate õigused;
3.    töötervishoiu ja tööohutuse meetmed;
4.    Euroopa Sotsiaalfond;
5.    kutseõppepoliitika, kaasa arvatud kutsekvalifikatsioonid;
6.    töötajate ja pensionäride vaba liikumine;
7.    sotsiaaldialoog;
8.    kõik diskrimineerimise vormid töökohal ja tööturul, välja arvatud sooline diskrimineerimine;
9.    suhted järgmiste organitega:
-    Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop),
-    Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond,
-    Euroopa Koolitusfond,
-    Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur,
 samuti suhted muude asjaomaste liidu asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimehe tervitussõnad
 
 

Tere tulemast tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni veebilehele. Olen valitud selle komisjoni esimeheks.
 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni peamised vastutusalad on tööhõivepoliitika ja kõik sotsiaalpoliitika aspektid, sealhulgas töötingimused, kutseõpe ning töötajate ja pensionäride vaba liikumine.
 
Tööhõive ja sotsiaalkomisjon koosneb 55 liikmest, kes esindavad Euroopa Parlamendi eri fraktsioone. Komisjoni tööd korraldavad esimees, 4 aseesimeest ja koordinaatorid, kelle nimetavad ametisse fraktsioonid, et siduda komisjoni töö vastava poliitilise ühenduse eelistustega.
 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon teeb tihedat koostööd nõukogu, Euroopa Komisjoni, teiste institutsioonide ja kodanikuühiskonna esindajatega, et välja töötada ja kindlaks määrata õigusraamistik oma vastutusaladel. Parlamendi praeguse koosseisu ametiajal hõlmavad need vastutusalad väga erinevaid tegevusi, nagu võitlus töötuse, eelkõige noorte töötuse vastu, võitlus ebakindlate töökohtade vastu, sellise väärkohtlemise tõkestamine nagu mitteametlik töötamine või töötajate kaitseks loodud seadustest kõrvalehoidmine, samuti töötervishoidu ja -ohutust käsitlevate eeskirjade parandamine.
 
Meie veebilehte ajakohastatakse pidevalt, et teavitada teid meie komisjoni tegevusest. Võite jälgida ka meie koosolekuid veebilehe EP Live vahendusel.
 
Meeldivat tutvumist!
 
Thomas Händel