Kohtumised riikide parlamentidega


Euroopa Parlamendi komisjonid võivad alustada riikide parlamentidega dialoogi otse komisjonide tasandil. See võib hõlmata riikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi asjaomastesse komisjonidesse kuuluvate parlamendiliikmete kohtumisi, et arutada ühist huvi pakkuvaid küsimusi.
Siit leiate kogu teabe selliste kohtumiste kohta.

30-03-2015 - From COP 21 Paris to 2050

ENVI 21-03-2016 - 15:31

The European Parliament's Committee on the Environment, Public Health and Food Safety is inviting Members of national Parliaments to the interparliamentary committee meeting "From COP 21 Paris to 2050: a roadmap towards an innovative low-carbon, resource-efficient Europe". (Loe lähemalt)