Algus

 
Viimased uudised
 
Latest news

  • The next ENVI Committee meeting (hearing of the EFSA Executive Director Designate Dr Bernhard Url) will take place on 14 April 2014 from 19.00 – 21.00 in Strasbourg, in building Louise Weiss - Room: (1.4).
 
 

   
 
Tähtsündmused
 
Hearing of the EFSA Executive Director Designate

On 14 April 2014 from 19:00 to 21:00 in Strasbourg, Dr Bernhard Url, European Food Safety Authority Executive Director Designate will be heard by the Committee on Environment, Public Health and Food Safety, following his nomination by the EFSA Management Board on 20 March 2014.
Dr Url, who is currently EFSA’s acting Executive Director, was one of the candidates shortlisted by the European Commission after an open competition and who were interviewed by the Board. The European Parliament will subsequently submit an opinion on the appointment to the chair of EFSA’s Management Board, Sue Davies The opinion is taken into consideration before the Board makes its final decision on the appointment. The recruitment was initiated following the departure in September 2013 of Catherine Geslain-Lanéelle, who was EFSA Executive Director for seven years.
 

   
Votes on honey, ETS aviation 2, PRAC fees

During their meeting on 19 March 2014 in Brussels, ENVI Members will vote on the legislative text resulting from negotiations between Parliament and Council representatives on five draft legislative reports among which on amending directive relating to honey, on shipments of waste and on the aviation greenhouse gas emissions. Members will also hold a first exchange of views on Novel foods and will hear the multiannual work programme 2014-2018 of the European Environment Agency, presented by the Executive Director Hans Bruyninckx.

   
 
Viimased pressiteated
Vaata kõiki  
ENVI 19-03-2014 - 18:58  

Draft EU rules that would require EU member states to clamp down on illegal waste shipments within the EU and to non-EU countries were backed by the Environment Committee on Wednesday. These rules, informally agreed with EU ministers, would close legal loopholes and entail more inspections. Member states would have to include in their inspection plans a minimum number of physical checks, and inspectors would be given more powers.

ENVI 19-03-2014 - 17:17  

Draft plans to exempt intercontinental flights' greenhouse gas emissions from the EU Emissions Trading Scheme (ETS) until the start of 2017 were rejected by Environment Committee MEPs on Wednesday, even though they had been informally agreed with EU ministers. Parliament as whole will vote on the file on Thursday, 3 April.

Parlamendi alaliste komisjonide volitused ja vastutusalad
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
1.    keskkonnapoliitika ja keskkonnakaitsemeetmed, eelkõige:
a)    õhu-, pinnase- ja veereostus, jäätmemajandus ning ringlussevõtt, ohtlikud ained ja valmistised, müratase, kliimamuutus, bioloogilise mitmekesisuse kaitse;
b)    säästev areng;
c)    rahvusvahelised ja piirkondlikud meetmed ning kokkulepped, mille eesmärk on kaitsta keskkonda;
d)    keskkonnale tekitatud kahju kõrvaldamine;
e)    kodanikukaitse;
f)    Euroopa Keskkonnaagentuur;
g)    Euroopa Kemikaaliamet;
 
2.    rahvatervis, eelkõige:
a)    rahvatervisealased programmid ja erimeetmed;
b)    farmaatsia- ja kosmeetikatooted;
c)    bioterrorismi inimtervisega seotud aspektid;
d)    Euroopa Ravimiamet ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus;
 
3.    toiduohutuse küsimused, eelkõige:
a)    toiduainete märgistamine ja ohutus;
b)    veterinaaria-alased õigusaktid, mis käsitlevad inimeste tervise kaitset; toiduainete ja nende tootmissüsteemide sanitaarkontroll;
c)    Euroopa Toiduohutusamet ning Euroopa Toidu- ja Veterinaaramet.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tere tulemast
 
 

Tere tulemast keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse (ENVI) komisjoni veebisaidile!
 
Meie komisjon on oma 71 liikmega Euroopa Parlamendi suurim seadusandlusega tegelev komisjon. Me töötame selle nimel, et kogu Euroopa kodanike arvukad mureküsimused kajastuksid keskkonna-, tervise- ja toiduohutusalastes õigusaktides. Euroopa Parlament on saanud kaasseadusandlikud volitused enamikus küsimustes, mida ENVI-komisjonis arutatakse, mis teeb temast ühe mõjukaima komisjoni.
 
Meie töö keskkonnapoliitika valdkonnas hõlmab küsimusi, mis ulatuvad toksiliste kemikaalide reguleerimisest kuni Euroopa bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseni. Komisjon teeb tööd ka ressursitõhusa ja säästva Euroopa edendamise nimel. Komisjoni töö kesksel kohal on kliimamuutustevastane võitlus.
 
Hiljutised toiduskandaalid liikmesriikides on juhtinud tähelepanu vajadusele suurendada toiduohutust. Me uurime kriitilise pilguga õigusakte, milles käsitletakse toiduainete reguleerimist. Tarbijate parem teavitamine, nt toodete selgema ja üheti mõistetava märgistamise abil, on ENVI-komisjoni peamine mureküsimus.
 
Rahvatervise valdkonnas püüab ENVI-komisjon pakkuda üleeuroopalisi lahendusi tervisega seotud probleemidele. Hiljutised näited meie tööst hõlmavad farmaatsia- ja kosmeetikatoodete ohutust, võitlust võltsitud ravimite vastu ning patsiendiõiguste kaitset.
 
Loodame, et see veebisait annab teile parema ülevaate meie tööst, ja kutsume teid üles esitama omapoolseid märkusi mis tahes küsimuste kohta, mis teile huvi pakuvad.
 
Matthias Groote