Üldotsing

Otsi

PROTOKOLL - Teisipäev, 16. aprill 2019

24-04-2019 ENVI_PV(2019)04-16-1 PE638.516v01-00
ENVI

 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 16. aprill 2019

08-04-2019 ENVI_OJ(2019)04-16_1 PE637.556v01-00
ENVI

 

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013

04-04-2019 ENVI_AD(2019)630523 PE630.523v04-00
ENVI

Giovanni LA VIA

PROTOKOLL - Neljapäev, 21. märts 2019

01-04-2019 ENVI_PV(2019)03-21-1 PE637.329v01-00
ENVI

 

PROTOKOLL - Neljapäev, 14. märts 2019

25-03-2019 ENVI_PV(2019)03-14-1 PE637.233v01-00
ENVI

 

PROTOKOLL - Kolmapäev, 27. veebruar 2019

21-03-2019 CJ37_PV(2019)02-27-1 PE636.235v01-00
ENVI DEVE

 

PROTOKOLL - Esmaspäev, 11. märts 2019

20-03-2019 CJ36_PV(2019)03-11-1 PE636.398v01-00
ENVI ECON

 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 21. märts 2019

15-03-2019 ENVI_OJ(2019)03-21_1 PE637.211v01-00
ENVI

 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 11. märts 2019

07-03-2019 CJ36_OJ(2019)03-11_1 PE636.302v01-00
ENVI ECON