Üritused

Üritused

 
Mode d'affichage des résultats
 

Seminarid Seminare viivad läbi poliitikaosakonnad ja nende korraldamine toimub kooskõlas finantsmääruse sätetega. Need ei ole tingimata avalikud üritused, kuid need võivad toimuda komisjoni koosoleku ajal. Seminarid annavad parlamendiliikmetele võimaluse esitada ekspertidele küsimusi ja vahetada nendega arvamusi teemadel, mis on seotud parlamendi tegevusega või pakuvad hetkel huvi.

 
FEMM

Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus

03-09-2014

A new strategy for gender equality post 2015

Information

  • common.download.document Registration form
  • common.download.document Programme
  • common.download.document Poster
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv