Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 27. august 2018 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 166

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projekti kohta

27-06-2018 INTA_PA(2018)623884 PE 623.884v01-00
INTA

William (The Earl of) DARTMOUTH

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 13-07-2018

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projekti kohta

25-06-2018 ECON_PA(2018)623755 PE 623.755v01-00
ECON

Luděk NIEDERMAYER

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 18-07-2018

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projekti kohta

22-06-2018 EMPL_PA(2018)623861 PE 623.861v01-00
EMPL

Marita ULVSKOG

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-07-2018

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projekti kohta

21-06-2018 PECH_PA(2018)623684 PE 623.684v01-00
PECH

Alain CADEC

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 18-07-2018

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projekti kohta

19-06-2018 AFET_PA(2018)623654 PE 623.654v01-00
AFET

Brando BENIFEI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 16-07-2018

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

12-07-2018 - 10:35
EMPL Koosolek
12-07-2018 - 09:11
DEVE Koosolek
12-07-2018 - 09:11
TERR Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Delegeeritud õigusaktid

Institutsioonidevaheline delegeeritud õigusaktide register