Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 2. veebruar 2015 Brüsselis.

8th legislature AFET Committee Meeting

Syria: committee debate with UN Special Envoy

AFET 30-01-2015 - 09:19

The Committee on Foreign Affairs will meet UN Special Envoy for Syria, Staffan de Mistura to discuss the latest developments in the country. Appointed as Special Envoy in July 2014, de Mistura has previously served as Special Representative in Iraq (2007-2009) and in Afghanistan (2010-2011). The meeting will take place on 02.02.15.

European Parliamentary Week 3-4 february 2015

European Parliamentary Week: European Semester, stability, coordination, governance

BUDG ECON EMPL 29-01-2015 - 14:28

An inter-parliamentary meeting on the European Semester Cycles 2014 and 2015 and focussing on the priorities for the next Semester Cycle will be held within the framework of the European Parliamentary Week on 03-04.02.15.  The event includes meetings organised by the Committees on Economics and Monetary Affairs, on Employment and Social Affairs, and on Budgets. A conference dealing with the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union will also be held.

Committee Meeting

EU-UN cooperation: committee debate with UN Deputy Secretary-General

AFET DEVE 30-01-2015 - 09:56

The Committee on Foreign Affairs and the Committee on Development will hold a joint debate with UN Deputy Secretary-General Jan Eliasson to discuss EU-UN cooperation and other current priorities. Eliasson's tasks include supporting the UN Secretary-General in profiling the organisations' role in the economic and social spheres, including its efforts in development policy and development assistance. The meeting will take place on 02.02.15.

Transatlantic Trade and Investment Partnership - key Policy Department studies

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): key studies

Komisjonid 30-01-2015 - 10:10

The magnitude of the transatlantic economic exchange and the chance to boost growth and create jobs provided the initial impetus for launching talks on the TTIP. Parliament has supported negotiations while expressing caution about several sensitive issues. Papers produced by the policy departments have addressed these and other issues, including the potential implications on EU Member States, the US Congress's view of the Partnership, and its impact on areas such as employment and agriculture.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 102

ARVAMUSE PROJEKT majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta majanduskasvu analüüsi kohta

05-01-2015 BUDG_PA(2015)546556 PE 546.556v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 26-01-2015

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu ametite 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541435 PE 541.435v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 13-01-2015

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541395 PE 541.395v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 13-01-2015

ARVAMUSE PROJEKT Eurojusti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541393 PE 541.393v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 13-01-2015

ARVAMUSE PROJEKT vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541392 PE 541.392v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 13-01-2015

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

29-01-2015 - 15:16
EMPL Koosolek
29-01-2015 - 15:13
ENVI Koosolek
29-01-2015 - 09:12
ENVI Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks