Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 7. november 2016 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 124

RAPORTI PROJEKT arengukoostöö tulemuslikkuse suurendamise kohta

03-10-2016 DEVE_PR(2016)589254 PE 589.254v02-00
DEVE

Cristian Dan PREDA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 17-10-2016

ARVAMUSE PROJEKT aruande kohta, mis käsitleb inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2015. aastal ja Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas

15-09-2016 DEVE_PA(2016)589265 PE 589.265v01-00
DEVE

Cristian Dan PREDA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 13-10-2016

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta

20-07-2016 DEVE_PA(2016)587476 PE 587.476v01-00
DEVE

Bernd LUCKE

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 11-10-2016

ARVAMUSE PROJEKT soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohta vaimse tervise ja kliiniliste uuringute valdkonnas

13-07-2016 DEVE_PA(2016)584186 PE 584.186v01-00
DEVE

Jordi SEBASTIÀ

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 08-09-2016

ARVAMUSE PROJEKT ELi võimaluste kohta parandada ravimite kättesaadavust

11-07-2016 DEVE_PA(2016)585778 PE 585.778v01-00
DEVE

Ignazio CORRAO

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 08-09-2016

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

24-10-2016 - 20:37
AFET Koosolek
24-10-2016 - 19:08
BUDG Koosolek
20-10-2016 - 11:06
AFCO Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks