Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 30. november 2015 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 91

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Investeerimispanga (EIP) 2014. aasta aastaaruande kohta

28-09-2015 REGI_PA(2015)567790 PE 567.790v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitleva 2014. aasta aruande kohta

28-09-2015 LIBE_PA(2015)567819 PE 567.819v01-00
LIBE

Petr JEŽEK

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 11-11-2015

ARVAMUSE PROJEKT ettevalmistuste kohta digitaalse ühtse turu aktiks

17-09-2015 ECON_PA(2015)567734 PE 567.734v01-00
ECON

Renato SORU

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 15-10-2015

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Investeerimispanga (EIP) 2014. aasta aruande kohta

11-09-2015 ECON_PA(2015)567658 PE 567.658v01-00
ECON

Dimitrios PAPADIMOULIS

RAPORTI PROJEKT ELi rolli kohta rahvusvaheliste finants-, rahandus- ja reguleerivate asutuste ja organite raamistikus

03-09-2015 ECON_PR(2015)567475 PE 567.475v01-00
ECON

Sylvie GOULARD

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 14-10-2015

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

26-11-2015 - 08:43
AFET Koosolek
19-11-2015 - 15:12
AFCO Koosolek
19-11-2015 - 09:39
ENVI Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks