Template : Vue d'ensemble

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 3. november 2014 Brüsselis.
Komisjonid Commissioners-designate: committee hearings

The new Slovenian commissioner-designate for transport Violeta Bulc will be heard by the Committee on Transport and Tourism in the evening of 20.10.14, in Strasbourg. On the same day, the Committee on Industry, Research and Energy, and the Committee on Environment, Public Health and Food Safety will jointly hear commissioner-designate Maroš Šefčovič, who has recently been proposed as Vice-President for the Energy Union. More detailed information can be found in the dedicated website.

Lisateave
LIBE European Data Protection Supervisor, Assistant Supervisor: hearing of candidates

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will hear the candidates for the posts of European Data Protection Supervisor (EDPS) and Assistant Supervisor on 20.10.14. The Committee will then vote on the candidates' appointments on 21.10.14. The EDPS has the responsibility of ensuring that all EU institutions and bodies respect people’s right to privacy when processing personal data.

INTA Customs duties on goods originating in Ukraine: committee vote

Following the postponement of the application of the EU-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) until 31.12.15, the Commission submitted an urgent proposal aimed at prolonging the existing autonomous trade preferences. During its meeting of 20.10.14, the Committee on International Trade will vote on its report regarding this prolongation. The current preferences apply until 1 November 2014.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid
Filtreeri komisjoni järgi
 
 
 
 

Tulemus(ed) : 25 Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 374/2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine

Kuupäev : 14-10-2014

Viide :

INTA_PR(2014)539661 PE 539.661v02-00
INTA

Gabrielius LANDSBERGIS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 15-10-2014

References :

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/009 GR/Sprider Stores, submitted by Greece)

Kuupäev : 09-10-2014

Viide :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, submitted by Ireland)

Kuupäev : 09-10-2014

Viide :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the EU and the global development framework after 2015

Kuupäev : 10-10-2014

Viide :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v01-00
FEMM

Malin BJÖRK

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 17-10-2014

References :

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) kasvatamist

Kuupäev : 24-09-2014

Viide :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 16-10-2014

References :

Tänased ülekanded
 
Multimeedia arhiiv