Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 7. jaanuar 2019 Brüsselis.

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

13-12-2018 - 11:26
REGI Koosolek
13-12-2018 - 10:29
CONT Koosolek
13-12-2018 - 10:15
EMPL Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Delegeeritud õigusaktid

Institutsioonidevaheline delegeeritud õigusaktide register