Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 28. august 2017 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 112

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2017 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Itaaliale

07-07-2017 BUDG_PR(2017)607951 PE 607.951v02-00
BUDG

Jens GEIER

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 14-07-2017

SOOVITUSE PROJEKT mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu kolmanda lisaprotokolli, millega võetakse arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta

05-07-2017 INTA_PR(2017)604624 PE 604.624v01-00
INTA

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-07-2017

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti kohta

04-07-2017 INTA_PA(2017)607959 PE 607.959v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 21-07-2017

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Itaaliale

04-07-2017 BUDG_PR(2017)607953 PE 607.953v01-00
BUDG

Giovanni LA VIA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 14-07-2017

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti kohta, III jagu

29-06-2017 EMPL_PA(2017)607885 PE 607.885v01-00
EMPL

Deirdre CLUNE

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 17-07-2017

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

13-07-2017 - 09:36
IMCO Koosolek
13-07-2017 - 09:14
REGI Koosolek
13-07-2017 - 09:07
JURI Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks