Viimased uudised

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 157

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (EGF/2017/000 TA 2017 – Tehniline abi komisjoni algatusel)

07-03-2017 BUDG_PR(2017)601085 PE 601.085v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 27-03-2017

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Moldova Vabariigile makromajanduslikku finantsabi

03-03-2017 BUDG_PA(2017)600929 PE 600.929v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 23-03-2017

RAPORTI PROJEKT Euroopa Parlamendi 2018. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta

02-03-2017 BUDG_PR(2017)599828 PE 599.828v01-00
BUDG

Richard ASHWORTH

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 15-03-2017

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb nõukogu seisukohta 2017. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 1/2017 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond abi maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile

03-02-2017 BUDG_PR(2017)599604 PE 599.604v01-00
BUDG

Jens GEIER

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 02-03-2017

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta finantsabi maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile

03-02-2017 BUDG_PR(2017)599595 PE 599.595v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 02-03-2017

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

30-03-2017 - 09:04
LIBE Koosolek
27-03-2017 - 18:43
BUDG Koosolek
27-03-2017 - 17:46
BUDG CONT Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks