Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 25. september 2017 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 163 Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Portugal

19-09-2017 LIBE_PR(2017)610713 PE 610.713v01-00
LIBE

Jaromír ŠTĚTINA

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to vehicle registration data in the Czech Republic

19-09-2017 LIBE_PR(2017)610711 PE 610.711v01-00
LIBE

Maria GRAPINI

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Greece

13-09-2017 LIBE_PR(2017)610653 PE 610.653v01-00
LIBE

Claude MORAES

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb viisainfosüsteemiga seotud Schengeni acquis’ teatavate sätete jõustamist Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias

30-08-2017 LIBE_PR(2017)609481 PE 609.481v01-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-09-2017

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti kohta

26-07-2017 DEVE_PA(2017)609383 PE 609.383v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 05-09-2017

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

14-09-2017 - 10:51
TERR Koosolek
14-09-2017 - 10:08
BUDG Koosolek
14-09-2017 - 09:09
AFET Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks