Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 26. veebruar 2018 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 195 Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 as regards the location of the seat of the European Banking Authority

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616916 PE 616.916v01-00
AFCO

Fabio Massimo CASTALDO

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 20-02-2018

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the location of the seat of the European Medicines Agency

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616913 PE 616.913v01-00
AFCO

Mercedes BRESSO

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 20-02-2018

RAPORTI PROJEKT Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 174 (Muudatusettepanekute hääletamise järjekord) lõike 8 muutmise kohta

09-01-2018 AFCO_PR(2018)616553 PE 616.553v01-00
AFCO

Richard CORBETT

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 31-01-2018

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Pangandusjärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

12-12-2017 ECON_PA(2017)613563 PE 613.563v01-00
ECON

Kay SWINBURNE

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 17-01-2018

ARVAMUSE PROJEKT subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevate 2015. ja 2016. aasta aruannete kohta

17-11-2017 AFCO_PA(2017)613535 PE 613.535v01-00
AFCO

Cristian Dan PREDA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 15-12-2017

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

22-02-2018 - 10:34
PETI Koosolek
22-02-2018 - 09:46
AFET Koosolek
22-02-2018 - 09:39
TERR Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Delegeeritud õigusaktid

Institutsioonidevaheline delegeeritud õigusaktide register