Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 29. august 2016 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 141 Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  DRAFT OPINION on General Budget of the European Union for the financial year 2017 – all sections

07-07-2016 AGRI_PA(2016)585709 PE 585.709v01-00
AGRI

Peter JAHR

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 22-07-2016

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti kohta

06-07-2016 AFET_PA(2016)585593 PE 585.593v01-00
AFET

Neena GILL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 19-07-2016

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti kohta

06-07-2016 LIBE_PA(2016)585749 PE 585.749v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 24-08-2016

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti kohta

04-07-2016 ECON_PA(2016)585727 PE 585.727v01-00
ECON

Markus FERBER

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 22-07-2016

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti kohta

01-07-2016 DEVE_PA(2016)585713 PE 585.713v01-00
DEVE

Nirj DEVA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 09-08-2016

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

19-07-2016 - 10:06
AFET Koosolek
19-07-2016 - 08:37
AGRI Koosolek
14-07-2016 - 15:07
EMIS Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks