Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 12. detsember 2019 Brüsselis.

Tänased ülekanded

Vaata parlamendikomisjonide koosolekuid otseülekandes

Multimeedia arhiiv

09-12-2019 - 18:06
AFCO Koosolek
09-12-2019 - 15:06
LIBE Koosolek
05-12-2019 - 10:59
AFET Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Delegeeritud õigusaktid

Institutsioonidevaheline delegeeritud õigusaktide register