Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 24. september 2018 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 256

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projekti kohta

18-06-2018 ITRE_PA(2018)623785 PE 623.785v01-00
ITRE

Jens GEIER

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 05-09-2018

ARVAMUSE PROJEKT vähemustega seotud miinimumstandardite kohta ELis

28-05-2018 CULT_PA(2018)622179 PE 622.179v01-00
CULT

Andrea BOCSKOR

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 22-06-2018

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 29-06-2018

RAPORTI PROJEKT töötajate finantsosaluse rolli kohta töökohtade loomisel ja töötute taasaktiveerimisel

18-05-2018 EMPL_PR(2018)622074 PE 622.074v01-00
EMPL

Renate WEBER

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 14-06-2018

RAPORTI PROJEKT alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta Euroopa Liidus: aeg tegutseda!

14-05-2018 TRAN_PR(2018)621006 PE 621.006v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 14-06-2018

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

13-09-2018 - 09:15
BUDG Koosolek
13-09-2018 - 08:37
ENVI Koosolek
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Delegeeritud õigusaktid

Institutsioonidevaheline delegeeritud õigusaktide register