Viimased uudised

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 291

RAPORTI PROJEKT vähemustega seotud miinimumstandardite kohta ELis

22-05-2018 LIBE_PR(2018)622176 PE 622.176v01-00
LIBE

József NAGY

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 21-06-2018

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kultuuriväärtuste impordi kohta

26-03-2018 CJ33_PR(2018)619292 PE 619.292v01-00
IMCO INTA

Alessia Maria MOSCA, Daniel DALTON

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 25-04-2018

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Liidu ja Barbadose vaheline leping, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Barbadose vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616790 PE 616.790v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 26-02-2018

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Liidu ning Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni vaheline leping, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ning Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616784 PE 616.784v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 26-02-2018

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Liidu ning Antigua ja Barbuda vaheline leping, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ning Antigua ja Barbuda vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616777 PE 616.777v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 26-02-2018

Tänased ülekanded

Vaata parlamendikomisjonide koosolekuid otseülekandes

Multimeedia arhiiv

13-09-2018 - 09:15
BUDG Koosolek
13-09-2018 - 08:37
ENVI Koosolek
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Delegeeritud õigusaktid

Institutsioonidevaheline delegeeritud õigusaktide register