Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 24. september 2018 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 273

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Liidu ja Bahama Ühenduse vaheline leping, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Bahama Ühenduse vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616766 PE 616.766v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 26-02-2018

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vaheline leping, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Seišelli Vabariigi vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616764 PE 616.764v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 26-02-2018

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vaheline leping, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Mauritiuse Vabariigi vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616734 PE 616.734v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 26-02-2018

ARVAMUSE PROJEKT Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne

07-08-2018 AFCO_PA(2018)626722 PE 626.722v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 06-09-2018

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta

13-07-2018 AGRI_PA(2018)623923 PE 623.923v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 31-08-2018

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

13-09-2018 - 09:15
BUDG Koosolek
13-09-2018 - 08:37
ENVI Koosolek
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Delegeeritud õigusaktid

Institutsioonidevaheline delegeeritud õigusaktide register