Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 6. jaanuar 2020 Brüsselis.

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

11-12-2019 - 16:39
ECON Koosolek
09-12-2019 - 18:06
AFCO Koosolek
09-12-2019 - 15:06
LIBE Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Delegeeritud õigusaktid

Institutsioonidevaheline delegeeritud õigusaktide register