Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 31. august 2015 Brüsselis.

European Parliamentary committees: their role and composition

Komisjonid 30-07-2015 - 09:24
Committee meeting

Parliament's committees deal with EU legislative proposals by adopting reports, proposing amendments in plenary and appointing a negotiation team to conduct talks with Council. They also adopt non-legislative reports, organise hearings with experts and scrutinise other EU bodies and institutions. Parliament can set up sub-committees and special committees to deal with specific issues. Each committee elects a chair and up to four vice-chairs for a two and a half year mandate.

The European Union at a glance: see the Fact Sheets online

Komisjonid 29-07-2015 - 09:52
Fact sheets on the European Union

The Fact Sheets on the EU provide an overview of European integration and of Parliament's contribution to that process. They present a brief, straightforward overview of the EU's institutions and policies, and of Parliament's role in their development. Available in 23 languages, they cover six main areas: how the EU works; a citizens' Europe; the internal market; the economic and monetary union; sectoral policies; and the EU's external relations. The online version is updated regularly.

Supporting Analyses: the online pages about parliamentary expertise for committees

Komisjonid 29-07-2015 - 09:53
Supporting analyses online

Studies, in-depth analyses and briefings produced by Parliament's policy departments, the Economic Governance Support Unit and the Directorate for Impact Assessment and European Added Value are available online in the dedicated section for Supporting Analyses. Apart from searching specific publications, a selection of papers and upcoming events can be found under "Highlights". A monthly overview of the work of policy departments is given in "Periodicals", with key studies on thematic issues.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 84 Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  DRAFT OPINION on General budget of the European Union for the financial year 2016 - all sections

10-07-2015 AFET_PA(2015)564956 PE 564.956v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 23-07-2015

ARVAMUSE PROJEKT eesmärgi kohta sõlmida Pariisis uus rahvusvaheline kliimakokkulepe

25-06-2015 AFET_PA(2015)560685 PE 560.685v01-00
AFET

Dubravka ŠUICA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 13-07-2015

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve kohta – kõik jaod

23-06-2015 INTA_PA(2015)560817 PE 560.817v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 17-07-2015

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve kohta – kõik jaod

23-06-2015 TRAN_PA(2015)560783 PE 560.783v01-00
TRAN

Massimiliano SALINI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 22-07-2015

ARVAMUSE PROJEKT Eesmärgi kohta sõlmida Pariisis uus rahvusvaheline kliimakokkulepe

04-06-2015 DEVE_PA(2015)557325 PE 557.325v01-00
DEVE

Anna ZÁBORSKÁ

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

16-07-2015 - 15:45
LIBE Koosolek
16-07-2015 - 10:07
ENVI Koosolek
16-07-2015 - 09:16
AGRI Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks