Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 23. mai 2016 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 112 Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2007/2004, määrus (EÜ) nr 863/2007 ja nõukogu otsus 2005/267/EÜ

12-04-2016 AFET_PA(2016)580484 PE 580.484v02-00
AFET

Javier NART

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 14-04-2016

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006 seoses asjaomastes andmebaasides tehtavate kontrollide tugevdamisega välispiiridel

01-04-2016 AFET_PA(2016)578843 PE 578.843v01-00
AFET

Marielle de SARNEZ

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 27-04-2016

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2007/2004, määrus (EÜ) nr 863/2007 ja nõukogu otsus 2005/267/EÜ

21-03-2016 TRAN_PA(2016)580429 PE 580.429v01-00
TRAN

Marie-Christine ARNAUTU

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-04-2016

  DRAFT REPORT on the nomination of Rimantas Šadžius as a Member of the Court of Auditors

25-04-2016 CONT_PR(2016)582052 PE 582.052v01-00
CONT

Igor ŠOLTES

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Greece – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

20-04-2016 BUDG_PR(2016)580770 PE 580.770v01-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-05-2016

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

28-04-2016 - 14:00
LIBE Koosolek
27-04-2016 - 20:14
IMCO Koosolek
27-04-2016 - 19:05
JURI IMCO Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks