Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 1. juuni 2015 Brüsselis.

Fisheries agreement with Madagascar on the agenda of the DEVE Committee

Tax evasion, Madagascar fisheries, post-2015 development financing: committee votes

DEVE 26-05-2015 - 13:06

The Development Committee will vote on its report on tax evasion and tax avoidance as challenges for developing countries on 01.06.15. The Committee is also set to vote on its opinion regarding the EU's budget for 2016 and on a fisheries agreement with Madagascar. A debriefing session on the Development Ministers Council of 26.05.15 will be held with European External Action Service Deputy Secretary General, Maciej Popowski.

Mario Monti - Chair of the High Level Group on Own Resources

The international dimension of tax rulings: public hearing with Senator Mario Monti

TAXE 20-05-2015 - 18:48

The Special Committee on Tax Rulings will meet Italian Senator Mario Monti, former Commissioner for Internal Market, Financial Services, Customs and Taxation (1995-1999) and later Commissioner for Competition (1999-2004), during a public hearing on the international dimension of tax rulings. Further discussions will be held with Tove Maria RYDING, Policy and Advocacy Manager, Tax Justice, European Network on Debt and Development . The hearing will take place on 01.06.15.

Graphene

Graphene in Europe: workshop

ITRE ENVI 29-05-2015 - 09:17

The Science and Technology Options Assessment Unit (STOA) will organise a workshop on the development and use of graphene in terms of technology, innovation and industrial competitiveness, on 02.06.15. The debate will focus on the advancement and the innovation potential of graphene and the possible impacts on economy and society. A keynote speech will be held by the 2010 Nobel Prize winner Konstantin Novoselov.

Fact sheets on the European Union

The European Union at a glance: see the Fact Sheets online

Komisjonid 21-04-2015 - 09:26

The Fact Sheets on the European Union provide an overview of European integration and of Parliament's contribution to that process. They are intended to present non-specialists with a straightforward and brief overview of the EU's institutions and policies, and of the role that Parliament plays in their development. Available in the 23 languages, they cover six main areas: how the European Union works; a citizens' Europe; the internal market; the economic and monetary union; sectoral policies; and the EU's external relations. The online version is reviewed and updated regularly throughout the year.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 90

ARVAMUSE PROJEKT volituse kohta 2016. aasta eelarve projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks

16-04-2015 DEVE_PA(2015)554746 PE 554.746v01-00
DEVE

Arne LIETZ

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus protokolli (millega määratakse kindlaks Madagaskari Vabariigi ja Euroopa Ühenduse vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

14-04-2015 DEVE_PA(2015)554780 PE 554.780v01-00
DEVE

Louis MICHEL

RAPORTI PROJEKT maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise kui arenguriikide valitsemist, sotsiaalkaitset ja arengut takistavate probleemide kohta

12-03-2015 DEVE_PR(2015)551919 PE 551.919v01-00
DEVE

Elly SCHLEIN

ARVAMUSE PROJEKT volituse kohta 2016. aasta eelarve projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks

24-04-2015 IMCO_PA(2015)554943 PE 554.943v02-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-05-2015

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1007/2009 hülgetoodetega kauplemise kohta

01-04-2015 IMCO_PR(2015)552005 PE 552.005v01-00
IMCO

Cristian-Silviu BUŞOI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 28-04-2015

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

28-05-2015 - 15:08
TRAN Koosolek
28-05-2015 - 15:07
ITRE Koosolek
28-05-2015 - 14:07
EMPL Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks