Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 16. märts 2015 Brüsselis.

TAXE Special Committee  - meeting room

Special Committee on Tax Rulings - mandate, working method and calendar: debate

TAXE 04-03-2015 - 14:38

Following its constitutive meeting of 26.02.15, the Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect will hold a debate regarding its mandate, working method and possible calendar. The Special Committee is meant to look into tax ruling practices as far back as 1991, and review the way the Commission treats state aid in member states, and the extent to which they are transparent about their tax rulings. The meeting will be held on 09.03.15 in Strasbourg.    

Importing minerals from conflict-affected regions

Conflict minerals: due diligence self-certification for importers - committee vote

DEVE 02-03-2015 - 16:56

The Development Committee's opinion regarding the legislative proposal on conflict minerals will be voted on during its meeting of 09.03.15 in Strasbourg. The proposal seeks to establish an EU system of due diligence self-certification for importers of tin, tantalum, tungsten and gold originating in conflict-affected and high-risk areas.

Vote

European Public Prosecutor's Office - interim report: committee vote

LIBE 05-03-2015 - 15:46

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will vote on its interim report on setting up a European Public Prosecutor's Office, which is to be in charge of investigating and prosecuting criminal offences affecting the Union's financial interests. The negotiations on the proposals regarding the fight against fraud to the EU's financial interests and on procedural safeguards for children involved in criminal proceedings will be discussed during the same meeting of 09.03.15.

Performance and prospects of Frans Timmermans, First Vice-President designate for Better Regulation, Inter-Institutional Relations, Rule of Law and Charter of Fundamental Rights.

Better regulation, inter-institutional relations: committee debate with Commission

ENVI 02-03-2015 - 17:32

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety will meet First Vice-President of the European Commission in charge of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights, Frans Timmermans. The aim is to discuss issues related with his portfolio and falling under the responsibility of the Committee. The meeting will take place on 09.03.15 in Strasbourg.

Investment fund

European Fund for Strategic Investments: committee debate

ITRE 06-03-2015 - 09:44

The Committee on Industry, Research and Energy will discuss its opinion on the establishment of a European Fund for Strategic Investments (EFSI) during its meeting of 09.03.15 in Strasbourg. The recently proposed regulation setting up the EFSI provides for a guarantee of 21 billion euro, together with the establishment of a European Investment Advisory Hub and a European Investment Project Pipeline.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 160

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Ukrainale makromajandusliku finantsabi andmise kohta

11-02-2015 AFET_PA(2015)549224 PE 549.224v01-00
AFET

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 26-02-2015

VAHERAPORTI PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta

16-01-2015 LIBE_PR(2015)546675 PE 546.675v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 02-02-2015

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu süsteem konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla vastutustundlike importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmist käsitleva enesesertifitseerimise jaoks

18-12-2014 AFET_PA(2014)544315 PE 544.315v01-00
AFET

Reinhard BÜTIKOFER

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 28-01-2015

RAPORTI PROJEKT ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta (vastavalt Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu aastaaruandele ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika kohta)

16-12-2014 AFET_PR(2014)544334 PE 544.334v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 28-01-2015

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus finantsinstrumentide ja -lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavate indeksite kohta

11-12-2014 ECON_PR(2014)544150 PE 544.150v02-00
ECON

Cora van NIEUWENHUIZEN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 20-01-2015

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

05-03-2015 - 10:05
DEVE Koosolek
05-03-2015 - 09:21
FEMM Koosolek
05-03-2015 - 09:05
EMPL Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks