Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 7. november 2016 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 122

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Eesti taotlus – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals)

06-10-2016 BUDG_PR(2016)592064 PE 592.064v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 13-10-2016

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Parlamendi kodukorra üldise läbivaatamise kohta

29-09-2016 BUDG_PA(2016)589457 PE 589.457v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 11-10-2016

ARVAMUSE PROJEKT nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu juurde kuuluva protokolli (millega muudetakse lepingut, et laiendada partnerlus- ja koostöölepingu sätteid kahepoolsele tekstiiltoodetega kauplemisele, kuna tekstiiltoodetega kauplemist käsitleva kahepoolse lepingu kehtivus lõpeb) sõlmimise kohta

22-09-2016 AFET_PA(2016)589215 PE 589.215v02-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 28-09-2016

ARVAMUSE PROJEKT ühinemisprotokolli sõlmimise kohta, mis lisatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule, et võtta arvesse Ecuadori ühinemist kõnealuse lepinguga

20-09-2016 AFET_PA(2016)589183 PE 589.183v01-00
AFET

Elmar BROK

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 04-10-2016

ARVAMUSE PROJEKT nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu juurde kuuluva protokolli (millega muudetakse lepingut, et laiendada partnerlus- ja koostöölepingu sätteid kahepoolsele tekstiiltoodetega kauplemisele, kuna tekstiiltoodetega kauplemist käsitleva kahepoolse lepingu kehtivus lõpeb) sõlmimise kohta

13-09-2016 AFET_PA(2016)587749 PE 587.749v01-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 28-09-2016

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

20-10-2016 - 11:06
AFCO Koosolek
20-10-2016 - 10:03
AFET Koosolek
20-10-2016 - 09:09
AFCO Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks