Template : Vue d'ensemble

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 1. detsember 2014 Brüsselis.
LIBE The European Public Prosecutor's Office: committee debate

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will meet representatives of the Italian Presidency and of the Commission to discuss the negotiations regarding the European Public Prosecutor's Office. The meeting will take place on 20.11.14.

DROI Human Rights in Morocco: committee debate

The human rights situation in Morocco will be discussed during a meeting of the Subcommittee on Human Rights in association with the Delegation for the relations with the Maghreb countries. Driss El Yazami, President of the National Human Rights Council of Morocco, will participate in this discussion together with representatives of non-governmental organisations working in the field. The meeting will take place on 20.11.14.

BUDG Budget negotiations 2014/2015: committee debate

The Committee on Budgets will discuss the outcome of the budgetary conciliation for the 2015 EU Budget and the pending Draft Amending Budgets for 2014 during its meeting of 20.11.14. The state of play of the envisaged modifications to the implementation of the Own Resources Decision (GNI and VAT adjustments) will also be looked at during the same meeting.

SEDE The situation in the Baltic Sea, the Maritime Security Strategy: committee debates

The Subcommittee on Security and Defence will discuss the security situation in the Baltic Sea basin with experts during its meeting of 20.11.14. The forthcoming Maritime Security Strategy Action Plan will also be looked at with representatives of the Italian Presidency, the European External Action Service and the European Commission.

EMPL Temporary agency work: committee debate

The Employment and Social Affairs Committee will discuss a report from the Commission on the application of the Directive on temporary agency work. The Committee will also look at the amendments on the opinion regarding the European Central Bank Annual report for 2013.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid
Filtreeri komisjoni järgi
 
 
 
 

Tulemus(ed) : 69

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/005 FR/GAD, Prantsusmaa)

Kuupäev : 30-10-2014

Viide :

BUDG_PR(2014)541441 PE 541.441v01-00
BUDG

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-11-2014

References :

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/009 EGF/2014/008 FI/STX Rauma, Soome)

Kuupäev : 17-10-2014

Viide :

BUDG_PR(2014)539865 PE 539.865v01-00
BUDG

Petri SARVAMAA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 06-11-2014

References :

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ARVAMUSE PROJEKT Nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimist

Kuupäev : 07-10-2014

Viide :

BUDG_PA(2014)539522 PE 539.522v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 23-10-2014

References :

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu kohta

Kuupäev : 06-10-2014

Viide :

ENVI_PR(2014)537480 PE 537.480v02-00
ENVI

James NICHOLSON

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 17-10-2014

References :

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusnõuete rikkumise kohta

Kuupäev : 16-10-2014

Viide :

TRAN_PR(2014)539855 PE 539.855v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 07-11-2014

References :

Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv