Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 28. september 2017 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 145

SOOVITUSE PROJEKT mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel

12-09-2017 LIBE_PR(2017)609373 PE 609.373v01-00
LIBE

Barbara MATERA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 27-09-2017

ARVAMUSE PROJEKT ELi ja Aafrika strateegia ning arengu kiirendamise kohta

19-07-2017 LIBE_PA(2017)607871 PE 607.871v01-00
LIBE

Cécile Kashetu KYENGE

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 08-09-2017

RAPORTI PROJEKT põhiõiguste aspekti kohta romade integreerimisel ELis ja romavastasusega võitlemise kohta

29-06-2017 LIBE_PR(2017)606242 PE 606.242v02-00
LIBE

Soraya POST

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 18-07-2017

ARVAMUSE PROJEKT euroala majanduspoliitika kohta

23-06-2017 EMPL_PA(2017)606272 PE 606.272v01-00
EMPL

Yana TOOM

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 19-07-2017

ARVAMUSE PROJEKT 2017. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta: kodanike õiguste tugevdamine demokraatlike muutuste liidus

19-06-2017 AFCO_PA(2017)606198 PE 606.198v01-00
AFCO

Cristian Dan PREDA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 06-09-2017

Tänased ülekanded

Vaata parlamendikomisjonide koosolekuid otseülekandes

Multimeedia arhiiv

14-09-2017 - 10:51
TERR Koosolek
14-09-2017 - 10:08
BUDG Koosolek
14-09-2017 - 09:09
AFET Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks