Template : Vue d'ensemble

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 5. jaanuar 2015 Brüsselis.
ECON Benchmark integrity in financial instruments and contracts: committee debate

The report on the proposal aiming to restore confidence in the integrity of benchmarks, particularly following the LIBOR/EURIBOR scandal will be discussed by the Committee on Economic and Monetary Affairs on 08.01.15. The draft rules intend to enhance the robustness and reliability of benchmarks, facilitate the prevention and detection of their manipulation and clarify responsibility for and the supervision of benchmarks by the authorities.

LIBE Terrorist Finance Tracking Programme: debate. EU financial interests: vote

The access to the Europol Joint Supervisory Body's inspection report on the Terrorist Finance Tracking Programme will be discussed by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs together with European Ombudsman O'Reilly on 08.02.15. The Committee will also vote on its opinion regarding the 2013 Annual Report on the protection of the Union's financial interests.

CONT Budget implementation 2013 - European Commission and other institutions: debate

The implementation of the budget of the European Commission during 2013 will be discussed by the Committee on Budgetary Control on 08.01.15 together with Commissioner for Research, Science and Innovation, Carlos Moedas, and the responsible member of the European Court of Auditors, Alex Brenninkmeijer. The Committee will also look at the 2013 budget implementation of other institutions together with European Court of Auditors member Baudilio Tomé Muguruza.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid
Filtreeri komisjoni järgi
 
 
 
 

Tulemus(ed) : 104

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva 2013. aasta aruande kohta

Kuupäev : 17-11-2014

Viide :

LIBE_PA(2014)541595 PE 541.595v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 09-12-2014

References :

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

RAPORTI PROJEKT aastaaruande kohta inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2013. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas

Kuupäev : 28-11-2014

Viide :

AFET_PR(2014)541530 PE 541.530v02-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 09-12-2014

References :

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) ning millega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse nõukogu otsus 2005/681/JSK

Kuupäev : 26-11-2014

Viide :

BUDG_PA(2014)544160 PE 544.160v01-00
BUDG

Jens GEIER

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 16-12-2014

References :

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 2013. aasta aruande kohta Euroopa Parlamendile

Kuupäev : 25-11-2014

Viide :

BUDG_PA(2014)544127 PE 544.127v01-00
BUDG

Indrek TARAND

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 16-12-2014

References :

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vahelise säästva kalanduse partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli sõlmimise kohta

Kuupäev : 20-11-2014

Viide :

BUDG_PA(2014)541661 PE 541.661v02-00
BUDG

Indrek TARAND

Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv