Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 31. august 2015 Brüsselis.

Investment in strategic transport infrastructure: committee vote on EU budget 2016

TRAN 27-08-2015 - 14:31
Euro bills of 10, 20 and 50 euro

The Committee on Transport and Tourism will vote on its opinion regarding the EU budget for the financial year 2016. One of the Committee's key priorities for next year's budget is ensuring investment in strategic transport infrastructure to boost economic growth and employment. The meeting will be held on 31.08.15. A key priority for the 2016 budget is investment in strategic transport infrastructure to boost economic growth and employment.

The EU budget for 2016 and bilateral trade negotiations: committee vote

INTA 27-08-2015 - 16:39
A green button with thumb up and a red button with thumb down

The International Trade Committee's opinion on the EU budget for 2016 will be voted on during the meeting of 31.08.15. The Committee considers that next year's budget should reflect the fast expansion of the EU's agenda of bilateral trade negotiations. The budget for trade activities should therefore be shored up to ensure that the EU is fully capable of negotiating its interests while keeping up its engagement on all other bilateral and multilateral fronts.

Better achieving the EU foreign policy goals: committee debate. EU budget 2016: vote

AFET 27-08-2015 - 14:31
MEPs voting during a committee meeting

The Committee on Foreign Affairs will discuss the EU's role within the UN and related ways of better achieving its foreign policy goals, after which it will look at its opinion report on the European Energy Union. The Committee will also vote on its opinions regarding the EU general budget for 2016 and the new international climate agreement that will be finalised in Paris in December 2015. The meeting will take place on 31.08.15.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 97

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve kohta – kõik jaod

10-07-2015 AFET_PA(2015)564956 PE 564.956v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 23-07-2015

ARVAMUSE PROJEKT eesmärgi kohta sõlmida Pariisis uus rahvusvaheline kliimakokkulepe

25-06-2015 AFET_PA(2015)560685 PE 560.685v01-00
AFET

Dubravka ŠUICA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 13-07-2015

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve kohta – kõik jaod

23-06-2015 INTA_PA(2015)560817 PE 560.817v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 17-07-2015

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve kohta – kõik jaod

23-06-2015 TRAN_PA(2015)560783 PE 560.783v01-00
TRAN

Massimiliano SALINI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 22-07-2015

ARVAMUSE PROJEKT Eesmärgi kohta sõlmida Pariisis uus rahvusvaheline kliimakokkulepe

04-06-2015 DEVE_PA(2015)557325 PE 557.325v01-00
DEVE

Anna ZÁBORSKÁ

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

16-07-2015 - 15:45
LIBE Koosolek
16-07-2015 - 10:07
ENVI Koosolek
16-07-2015 - 09:16
AGRI Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks