Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 2. juuni 2016 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 84

ARVAMUSE PROJEKT volituse kohta 2017. aasta eelarve projekti käsitlevateks kolmepoolseteks läbirääkimisteks

06-04-2016 AGRI_PA(2016)580450 PE 580.450v01-00
AGRI

Peter JAHR

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 02-05-2016

ARVAMUSE PROJEKT uue kaugelevaatava ja innovaatilise kaubandus- ja investeerimisstrateegia kohta

31-03-2016 AGRI_PA(2016)580516 PE 580.516v01-00
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 29-04-2016

ARVAMUSE PROJEKT mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist

22-03-2016 AGRI_PA(2016)577060 PE 577.060v01-00
AGRI

Peter JAHR

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 29-04-2016

RAPORTI PROJEKT ELi suhete kohta Tuneesiaga praeguses piirkondlikus olukorras

01-03-2016 AFET_PR(2016)576965 PE 576.965v01-00
AFET

Fabio Massimo CASTALDO

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 22-04-2016

ARVAMUSE PROJEKT volituse kohta 2017. aasta eelarve projekti käsitlevateks kolmepoolseteks läbirääkimisteks

27-04-2016 IMCO_PA(2016)580791 PE 580.791v01-00
IMCO

Liisa JAAKONSAARI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 25-05-2016

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

30-05-2016 - 16:46
ECON Koosolek
30-05-2016 - 16:10
AFCO Koosolek
30-05-2016 - 15:38
DROI Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks