Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 25. juuni 2018 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 68 Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

RAPORTI PROJEKT loodusvarade läbipaistva ja vastutustundliku majandamise kohta arenguriikides: metsade küsimus

16-04-2018 DEVE_PR(2018)619397 PE 619.397v01-00
DEVE

Heidi HAUTALA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 15-05-2018

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta, millega kutsutakse nõukogu üles järeldama Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 alusel ilmset ohtu, et Ungari rikub oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi

12-04-2018 LIBE_PR(2018)620837 PE 620.837v01-00
LIBE

Judith SARGENTINI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 15-05-2018

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/825, et suurendada struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketti ja muuta selle üldeesmärki

10-04-2018 REGI_PR(2018)620791 PE 620.791v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 14-05-2018

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 3/2018 of the European Union for the financial year 2018, Section III - Commission: Extension of the Facility for refugees in Turkey

08-06-2018 BUDG_PR(2018)623670 PE 623.670v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 20-06-2018

RAPORTI PROJEKT volituse kohta 2019. aasta eelarve projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks

08-06-2018 BUDG_PR(2018)623666 PE 623.666v01-00
BUDG

Daniele VIOTTI

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 19-06-2018

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

21-06-2018 - 15:28
LIBE Koosolek
21-06-2018 - 10:32
FEMM LIBE Koosolek
21-06-2018 - 10:14
ENVI Koosolek

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik tavamenetlus on Euroopa Liidu tasandil õigusaktide vastuvõtmiseks kõige enam kasutatav menetlus.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Delegeeritud õigusaktid

Institutsioonidevaheline delegeeritud õigusaktide register