Viimased uudised

Järgmine komisjonide koosolekute nädal toimub 23. jaanuar 2017 Brüsselis.

Komisjonide koosolekutel hääletusele esitatavad tekstid


Tulemus(ed) : 150

ARVAMUSE PROJEKT majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüsi kohta

05-12-2016 REGI_PA(2016)595492 PE 595.492v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 15-12-2016

ARVAMUSE PROJEKT majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2017. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta

18-11-2016 CULT_PA(2016)594070 PE 594.070v01-00
CULT

Julie WARD

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-12-2016

ARVAMUSE PROJEKT majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüsi kohta

14-11-2016 ENVI_PA(2016)593988 PE 593.988v01-00
ENVI

Nuno MELO

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 14-12-2016

ARVAMUSE PROJEKT palmiõli ja vihmametsade raadamise kohta

10-11-2016 INTA_PA(2016)592301 PE 592.301v01-00
INTA

Tiziana BEGHIN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-12-2016

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

09-11-2016 REGI_PA(2016)593973 PE 593.973v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 12-12-2016

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

12-01-2017 - 15:11
JURI Koosolek
12-01-2017 - 15:08
LIBE Koosolek
12-01-2017 - 15:06
EMIS Koosolek

Lepitus ja kaasotsustus

Lepitus on seadusandliku tavamenetluse (tuntud ka kaasotsustamise nime all) kolmas ja viimane etapp.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks