Päevakorra projektid

Päevakorra projektid on vähemalt kord kuus toimuvate parlamendikomisjoni koosolekute avaldatud päevakorrad. Parlamendikomisjoni koosolekutel arutatakse, vahetatakse arvamusi ja viiakse läbi hääletusi õigusakti eelnõude ja muudatusettepanekute üle ning sageli toimuvad ka arutelud ekspertidega. Pidage silmas, et koosoleku päevakorda võidakse viimasel hetkel muuta, mis ei pruugi kajastuda päevakorra projektis.
Kõik olemasolevad päevakorra projektid leiate otsingu abil.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 3. detsember 2014 - Neljapäev, 4. detsember 2014

Kuupäev : 03-12-2014

Viide :

IMCO_OJ(2014)12-03_1 PE 544.099v03-00
IMCO

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/01614

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 17. november 2014 - Esmaspäev, 17. november 2014

Kuupäev : 06-11-2014

Viide :

IMCO_OJ(2014)11-17_1 PE 541.537v01-00
IMCO

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/01784

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 5. november 2014 - Kolmapäev, 5. november 2014

Kuupäev : 20-10-2014

Viide :

IMCO_OJ(2014)11-05_1 PE 541.330v01-00
IMCO

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/01550

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 6. oktoober 2014 - Teisipäev, 7. oktoober 2014

Kuupäev : 29-09-2014

Viide :

IMCO_OJ(2014)10-06_1 PE 539.567v01-00
IMCO

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/01147

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 24. september 2014 - Neljapäev, 25. september 2014

Kuupäev : 24-09-2014

Viide :

IMCO_OJ(2014)09-24_1 PE 537.484v02-00
IMCO

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/01050

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 1. oktoober 2014 - Kolmapäev, 1. oktoober 2014

Kuupäev : 24-09-2014

Viide :

IMCO_OJ(2014)10-01_1 PE 539.494v01-00
JURI IMCO

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 6. oktoober 2014 - Esmaspäev, 6. oktoober 2014

Kuupäev : 24-09-2014

Viide :

IMCO_OJ(2014)10-06_2 PE 539.496v01-00
IMCO

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 2. oktoober 2014 - Neljapäev, 2. oktoober 2014

Kuupäev : 23-09-2014

Viide :

IMCO_OJ(2014)10-02_1 PE 539.478v01-00
IMCO ITRE

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 8. september 2014 - Esmaspäev, 8. september 2014

Kuupäev : 08-09-2014

Viide :

IMCO_OJ(2014)09-08_1 PE 537.177v02-00
IMCO

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/00848

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 22. juuli 2014 - Teisipäev, 22. juuli 2014

Kuupäev : 22-07-2014

Viide :

IMCO_OJ(2014)07-22_2 PE 536.200v02-00
IMCO

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/00806

Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon vastutab kaupade, teenuste ja spetsialistide vaba liikumist, tollipoliitikat, standardimist ning tarbijate majandushuve käsitlevate ELi eeskirjade õigusliku järelevalve ja kontrolli eest. Komisjoni liikmete töö on vähendada kaubandustõkkeid ja lihtsustada õigusakte, et suurendada konkurentsivõimet ühtsel turul ja samas kaitsta tarbijate huve eri sektorites.

Meie komisjoni tööd on võimalik jälgida selle veebisaidi vahendusel, kust leiate päevakorrad, koosolekute dokumendid, teabe kuulamiste ja seminaride kohta, voogvideod ja meie uudiskirja.

Hästi toimiv ühtne turg on vahend heaolu, innovatsiooni ja suurema konkurentsivõime saavutamiseks, mis on kasulik nii ettevõtjatele kui ka tarbijatele. Meil on palju ülesandeid ja võimalusi, eelkõige kasutada digitaalse ühtse turu ja teenuste ühtse turu täielikku potentsiaali.
 
Meie eesmärk on tagada toodete ohutus, kaitsta tarbijaõigusi, teavitada tarbijaid toodetest ja teenustest, võidelda konkurentsivastase käitumise vastu ning vähendada halduskoormust.

Komisjon teeb koostööd kõigi ELi liikmesriikidega, et tagada ühtse turu eeskirjade kohaldatavus ning nende õigeaegne rakendamine ja jõustamine.

Mul on au olla selle olulise komisjoni esimees ja teha koostööd erinevaid poliitilisi vaateid esindavate liikmetega selle nimel, et tuua tarbijatele, ettevõtjatele ja muudele organisatsioonidele kogu ühtsel turul tõelist kasu.


Vicky Ford
Esimees