Päevakorra projektid

Päevakorra projektid on vähemalt kord kuus toimuvate parlamendikomisjoni koosolekute avaldatud päevakorrad. Parlamendikomisjoni koosolekutel arutatakse, vahetatakse arvamusi ja viiakse läbi hääletusi õigusakti eelnõude ja muudatusettepanekute üle ning sageli toimuvad ka arutelud ekspertidega. Pidage silmas, et koosoleku päevakorda võidakse viimasel hetkel muuta, mis ei pruugi kajastuda päevakorra projektis.
Kõik olemasolevad päevakorra projektid leiate otsingu abil.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 7. aprill 2014 - Esmaspäev, 7. aprill 2014

Kuupäev : 20-03-2014

Viide :

IMCO_OJ(2014)04-07_1 PE 532.293v01-00
IMCO

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/15330

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 17. märts 2014 - Teisipäev, 18. märts 2014

Kuupäev : 06-03-2014

Viide :

IMCO_OJ(2014)03-17_1 PE 529.918v01-00
IMCO

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/14558

Dokumendid :

 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 3. märts 2014 - Esmaspäev, 3. märts 2014

Kuupäev : 13-02-2014

Viide :

IMCO_OJ(2014)03-03_1 PE 529.750v01-00
IMCO

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/14557

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 10. veebruar 2014 - Teisipäev, 11. veebruar 2014

Kuupäev : 10-02-2014

Viide :

IMCO_OJ(2014)02-10_1 PE 528.014v02-00
IMCO

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/14556

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 22. jaanuar 2014 - Neljapäev, 23. jaanuar 2014

Kuupäev : 10-01-2014

Viide :

IMCO_OJ(2014)01-22_1 PE 526.297v01-00
IMCO

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/14540

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 9. jaanuar 2014 - Neljapäev, 9. jaanuar 2014

Kuupäev : 18-12-2013

Viide :

IMCO_OJ(2014)01-09_1 PE 526.153v01-00
IMCO

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/14539

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 16. detsember 2013 - Teisipäev, 17. detsember 2013

Kuupäev : 29-11-2013

Viide :

IMCO_OJ(2013)12-16_1 PE 524.681v01-00
IMCO

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/14079

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 27. november 2013 - Neljapäev, 28. november 2013

Kuupäev : 12-11-2013

Viide :

IMCO_OJ(2013)11-27_1 PE 523.044v01-00
IMCO

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/14078

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 4. november 2013 - Teisipäev, 5. november 2013

Kuupäev : 04-11-2013

Viide :

IMCO_OJ(2013)11-04_1 PE 521.834v02-00
IMCO

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/13076

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 17. oktoober 2013 - Neljapäev, 17. oktoober 2013

Kuupäev : 07-10-2013

Viide :

IMCO_OJ(2013)10-17_1 PE 521.511v01-00
IMCO

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/12824

Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Ühtne turg ning inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumine on üks Euroopa Liidu põhialustest. Need on taganud ELi kodanikele ja ettevõtjatele heaolu ja majanduskasvu, töökohad, liikuvuse ja valikuvabaduse.
 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon usub, et ühtse turu keskpunktis peavad olema kodanikud. Meie ülesanne on tagada, et inimesed saaksid end kõikjal ELis sisse seada, seal töötada, õppida või tegutseda ettevõtjana.
 
Tahame teha kõik, et kodanikud teaksid oma õigusi ja tunneksid end ELis turvaliselt ja kaitstult, kui nad poes kohapeal või piiriüleselt internetis kaupu ostavad.
 
Meie eesmärk on kehtestada ettevõtjatele selged eeskirjad, muuta väikeste ettevõtete elu lihtsamaks ning samal ajal suurendada tootjate, müüjate ja teenuseosutajate turuvõimalusi.
 
Siseturukomisjon algatas ühtse turu akti selleks, et anda uut hoogu ühtsele turule. Oleme endiselt valmis kõige kiiremas korras tegelema seda käsitlevate ettepanekutega. Vaid hästi toimiv Euroopa ühtne turg võib tagada meie heaolu ja konkurentsivõime maailmas ka järgnevatel aastakümnetel.
 
Malcolm Harbour
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni esimees