Viimased uudised

04-06-2018 - 16:32
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

09:00 / 12:30 IMCO
14:30 / 17:00 IMCO

Multimeedia arhiiv

04-06-2018 - 15:05
IMCO Koosolek
17-05-2018 - 09:04
IMCO Koosolek
16-05-2018 - 14:35
IMCO Koosolek

Tervitussõnad

Interview with Anneleen VAN BOSSUYT- IMCO chair

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon vastutab kaupade, teenuste ja spetsialistide vaba liikumist, tollipoliitikat, standardimist ning tarbijate majandushuve käsitlevate ELi eeskirjade õigusliku järelevalve ja kontrolli eest. Komisjoni liikmete töö on vähendada kaubandustõkkeid ja lihtsustada õigusakte, et suurendada konkurentsivõimet ühtsel turul ja samas kaitsta tarbijate huve eri sektorites.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Lingid