Viimased uudised

01-12-2016 - 16:15
picture latest news

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Järgmised ülekanded

05-12-2016 15:00 / 17:00 IMCO

Multimeedia arhiiv

29-11-2016 - 10:01
IMCO Koosolek
29-11-2016 - 09:04
IMCO JURI Koosolek

Tervitussõnad

Vicky Ford

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon vastutab kaupade, teenuste ja spetsialistide vaba liikumist, tollipoliitikat, standardimist ning tarbijate majandushuve käsitlevate ELi eeskirjade õigusliku järelevalve ja kontrolli eest. Komisjoni liikmete töö on vähendada kaubandustõkkeid ja lihtsustada õigusakte, et suurendada konkurentsivõimet ühtsel turul ja samas kaitsta tarbijate huve eri sektorites.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Lingid