Viimased uudised

19-02-2018 - 10:12
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Järgmised ülekanded

22-02-2018 09:00 / 12:30 IMCO

Multimeedia arhiiv

21-02-2018 - 10:04
IMCO Koosolek
20-02-2018 - 15:34
IMCO Koosolek
19-02-2018 - 15:35
IMCO Koosolek

Tervitussõnad

Interview with Anneleen VAN BOSSUYT- IMCO chair

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon vastutab kaupade, teenuste ja spetsialistide vaba liikumist, tollipoliitikat, standardimist ning tarbijate majandushuve käsitlevate ELi eeskirjade õigusliku järelevalve ja kontrolli eest. Komisjoni liikmete töö on vähendada kaubandustõkkeid ja lihtsustada õigusakte, et suurendada konkurentsivõimet ühtsel turul ja samas kaitsta tarbijate huve eri sektorites.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Lingid