Koosolekute ajakava

Koosolekute ajakava

 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

05-11-2014

09:00

Brüssel : JAN - 4Q1

05-11-2014

15:00

Brüssel : JAN - 4Q1

06-11-2014

09:00

Brüssel : JAN - 4Q1

06-11-2014

15:00

Brüssel : JAN - 4Q1

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

17-11-2014

15:00

Brüssel : PHS - P1A002

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

03-12-2014

09:00

Brüssel : PHS - P1A002

03-12-2014

15:00

Brüssel : PHS - P1A002

04-12-2014

09:00

Brüssel : PHS - P1A002

04-12-2014

15:00

Brüssel : PHS - P1A002

Komisjoni koosolekute kalender
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon vastutab kaupade, teenuste ja spetsialistide vaba liikumist, tollipoliitikat, standardimist ning tarbijate majandushuve käsitlevate ELi eeskirjade õigusliku järelevalve ja kontrolli eest. Komisjoni liikmete töö on vähendada kaubandustõkkeid ja lihtsustada õigusakte, et suurendada konkurentsivõimet ühtsel turul ja samas kaitsta tarbijate huve eri sektorites.

Meie komisjoni tööd on võimalik jälgida selle veebisaidi vahendusel, kust leiate päevakorrad, koosolekute dokumendid, teabe kuulamiste ja seminaride kohta, voogvideod ja meie uudiskirja.

Hästi toimiv ühtne turg on vahend heaolu, innovatsiooni ja suurema konkurentsivõime saavutamiseks, mis on kasulik nii ettevõtjatele kui ka tarbijatele. Meil on palju ülesandeid ja võimalusi, eelkõige kasutada digitaalse ühtse turu ja teenuste ühtse turu täielikku potentsiaali.
 
Meie eesmärk on tagada toodete ohutus, kaitsta tarbijaõigusi, teavitada tarbijaid toodetest ja teenustest, võidelda konkurentsivastase käitumise vastu ning vähendada halduskoormust.

Komisjon teeb koostööd kõigi ELi liikmesriikidega, et tagada ühtse turu eeskirjade kohaldatavus ning nende õigeaegne rakendamine ja jõustamine.

Mul on au olla selle olulise komisjoni esimees ja teha koostööd erinevaid poliitilisi vaateid esindavate liikmetega selle nimel, et tuua tarbijatele, ettevõtjatele ja muudele organisatsioonidele kogu ühtsel turul tõelist kasu.


Vicky Ford
Esimees