Koosolekute ajakava

Koosolekute ajakava

 

Koosolekut ei ole kavandatud

Komisjoni koosolekute kalender
 
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Ühtne turg ning inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumine on üks Euroopa Liidu põhialustest. Need on taganud ELi kodanikele ja ettevõtjatele heaolu ja majanduskasvu, töökohad, liikuvuse ja valikuvabaduse.
 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon usub, et ühtse turu keskpunktis peavad olema kodanikud. Meie ülesanne on tagada, et inimesed saaksid end kõikjal ELis sisse seada, seal töötada, õppida või tegutseda ettevõtjana.
 
Tahame teha kõik, et kodanikud teaksid oma õigusi ja tunneksid end ELis turvaliselt ja kaitstult, kui nad poes kohapeal või piiriüleselt internetis kaupu ostavad.
 
Meie eesmärk on kehtestada ettevõtjatele selged eeskirjad, muuta väikeste ettevõtete elu lihtsamaks ning samal ajal suurendada tootjate, müüjate ja teenuseosutajate turuvõimalusi.
 
Siseturukomisjon algatas ühtse turu akti selleks, et anda uut hoogu ühtsele turule. Oleme endiselt valmis kõige kiiremas korras tegelema seda käsitlevate ettepanekutega. Vaid hästi toimiv Euroopa ühtne turg võib tagada meie heaolu ja konkurentsivõime maailmas ka järgnevatel aastakümnetel.
 
Malcolm Harbour
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni esimees