Liikmed

 

Liikmed

Malcolm HARBOUR Esimees Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon Ühendkuningriik Conservative Party
 
Sirpa PIETIKÄINEN Aseesimees Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Soome Kansallinen Kokoomus
 
Bernadette VERGNAUD Aseesimees Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis Prantsusmaa Parti socialiste
 
Gino TREMATERRA Aseesimees Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Itaalia Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro
 
Sergio Gaetano COFFERATI Aseesimees Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis Itaalia Partito Democratico
 
Claudette ABELA BALDACCHINO Liige Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis Malta Partit Laburista
 
Pablo ARIAS ECHEVERRÍA Liige Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Hispaania Partido Popular
 
Adam BIELAN Liige Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon Poola Polska Razem Jarosława Gowina
 
Preslav BORISSOV Liige Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Bulgaaria Citizens for European Development of Bulgaria
 
Jorgo CHATZIMARKAKIS Liige Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon Saksamaa Freie Demokratische Partei
 
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Ühtne turg ning inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumine on üks Euroopa Liidu põhialustest. Need on taganud ELi kodanikele ja ettevõtjatele heaolu ja majanduskasvu, töökohad, liikuvuse ja valikuvabaduse.
 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon usub, et ühtse turu keskpunktis peavad olema kodanikud. Meie ülesanne on tagada, et inimesed saaksid end kõikjal ELis sisse seada, seal töötada, õppida või tegutseda ettevõtjana.
 
Tahame teha kõik, et kodanikud teaksid oma õigusi ja tunneksid end ELis turvaliselt ja kaitstult, kui nad poes kohapeal või piiriüleselt internetis kaupu ostavad.
 
Meie eesmärk on kehtestada ettevõtjatele selged eeskirjad, muuta väikeste ettevõtete elu lihtsamaks ning samal ajal suurendada tootjate, müüjate ja teenuseosutajate turuvõimalusi.
 
Siseturukomisjon algatas ühtse turu akti selleks, et anda uut hoogu ühtsele turule. Oleme endiselt valmis kõige kiiremas korras tegelema seda käsitlevate ettepanekutega. Vaid hästi toimiv Euroopa ühtne turg võib tagada meie heaolu ja konkurentsivõime maailmas ka järgnevatel aastakümnetel.
 
Malcolm Harbour
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni esimees