Liikmed

 

Liikmed

Vicky FORD Esimees Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon Ühendkuningriik Conservative Party
 
Anna Maria CORAZZA BILDT Aseesimees Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Rootsi Moderaterna
 
Robert ROCHEFORT Aseesimees Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon Prantsusmaa Mouvement Démocrate
 
Catherine STIHLER Aseesimees Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis Ühendkuningriik Labour Party
 
Sergio Gaetano COFFERATI Aseesimees Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis Itaalia Partito Democratico
 
Dita CHARANZOVÁ Liige Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon Tšehhi Vabariik ANO 2011
 
Carlos COELHO Liige Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Portugal Partido Social Democrata
 
Lara COMI Liige Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Itaalia Forza Italia
 
Brian CROWLEY Liige Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon Iirimaa Fianna Fáil Party
 
Nicola DANTI Liige Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis Itaalia Partito Democratico
 
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon vastutab kaupade, teenuste ja spetsialistide vaba liikumist, tollipoliitikat, standardimist ning tarbijate majandushuve käsitlevate ELi eeskirjade õigusliku järelevalve ja kontrolli eest. Komisjoni liikmete töö on vähendada kaubandustõkkeid ja lihtsustada õigusakte, et suurendada konkurentsivõimet ühtsel turul ja samas kaitsta tarbijate huve eri sektorites.

Meie komisjoni tööd on võimalik jälgida selle veebisaidi vahendusel, kust leiate päevakorrad, koosolekute dokumendid, teabe kuulamiste ja seminaride kohta, voogvideod ja meie uudiskirja.

Hästi toimiv ühtne turg on vahend heaolu, innovatsiooni ja suurema konkurentsivõime saavutamiseks, mis on kasulik nii ettevõtjatele kui ka tarbijatele. Meil on palju ülesandeid ja võimalusi, eelkõige kasutada digitaalse ühtse turu ja teenuste ühtse turu täielikku potentsiaali.
 
Meie eesmärk on tagada toodete ohutus, kaitsta tarbijaõigusi, teavitada tarbijaid toodetest ja teenustest, võidelda konkurentsivastase käitumise vastu ning vähendada halduskoormust.

Komisjon teeb koostööd kõigi ELi liikmesriikidega, et tagada ühtse turu eeskirjade kohaldatavus ning nende õigeaegne rakendamine ja jõustamine.

Mul on au olla selle olulise komisjoni esimees ja teha koostööd erinevaid poliitilisi vaateid esindavate liikmetega selle nimel, et tuua tarbijatele, ettevõtjatele ja muudele organisatsioonidele kogu ühtsel turul tõelist kasu.


Vicky Ford
Esimees