Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus küttegaasiseadmete kohta

30-04-2015 A8-0147/2015 PE 544.262v02-00
IMCO

Catherine STIHLER

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/00446

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikukaitsevahendite kohta

30-04-2015 A8-0148/2015 PE 546.721v02-00
IMCO

Vicky FORD

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/00401

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus köisteede kohta

25-03-2015 A8-0063/2015 PE 537.493v02-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/00405

RAPORT ühtse turu juhtimise kohta 2015. aasta Euroopa poolaasta raames

02-02-2015 A8-0018/2015 PE 541.454v02-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/01785