Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  REPORT on a European Agenda for the collaborative economy

11-05-2017 A8-0195/2017 PE 595.756v02-00
IMCO

Nicola DANTI

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/07659

RAPORT ELi e-valitsuse tegevuskava kohta aastateks 2016–2020

02-05-2017 A8-0178/2017 PE 593.826v02-00
IMCO

Sabine VERHEYEN

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/08279

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ

27-04-2017 A8-0172/2017 PE 595.745v02-00
IMCO

Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/06772

PARANDUSED / ADDENDA
ERR01
  • ava PDF uues aknas
  • ava see Wordi dokument uues aknas

RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta

01-03-2017 A8-0048/2017 PE 585.750v03-00
IMCO

Daniel DALTON

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/05638

PARANDUSED / ADDENDA
ERR01
  • ava PDF uues aknas
  • ava see Wordi dokument uues aknas
MUUDATUSED
001-332
333-338
339-339
340-340
341-343
344-344
345-345
346-346
347-348
349-355

RAPORT mis käsitleb aastaaruannet ühtse turu juhtimise kohta 2017. aasta Euroopa poolaasta raames

01-02-2017 A8-0016/2017 PE 592.332v02-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/08011

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta

02-08-2016 A8-0251/2016 PE 578.822v02-00
IMCO

Vicky FORD

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/05094

MUUDATUSED
001-106
107-107
108-108\r1
109-109
110-110
113-120
121-121
122-122
123-129
130-135
136-136
137-138
139-140
141-142
143-145
146-147
148-151
152-155
156-159
160-164