Raportid

Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

RAPORT tarbijakaitse kohta kommunaalteenuste puhul

Kuupäev :10-03-2014

Viide :

A7-0163/2014 PE 522.759v02-00
IMCO

Josef WEIDENHOLZER

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/13387

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

RAPORT Ühtse turu juhtimine Euroopa 2014. aasta poolaasta raames

Kuupäev :30-01-2014

Viide :

A7-0066/2014 PE 521.613v02-00
IMCO

Sergio Gaetano COFFERATI

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/13815

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

RAPORT Siseturu probleemide lahendamise võrgustik SOLVIT

Kuupäev :28-01-2014

Viide :

A7-0059/2014 PE 522.880v02-00
IMCO

Morten LØKKEGAARD

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/13388

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

RAPORT ELi e-kaubanduse arengut toetav ühtne pakiveoturg

Kuupäev :14-01-2014

Viide :

A7-0024/2014 PE 516.736v02-00
IMCO

Pablo ARIAS ECHEVERRÍA

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/12134

PARANDUSED / ADDENDA
MUUDATUSED
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Ühtne turg ning inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumine on üks Euroopa Liidu põhialustest. Need on taganud ELi kodanikele ja ettevõtjatele heaolu ja majanduskasvu, töökohad, liikuvuse ja valikuvabaduse.
 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon usub, et ühtse turu keskpunktis peavad olema kodanikud. Meie ülesanne on tagada, et inimesed saaksid end kõikjal ELis sisse seada, seal töötada, õppida või tegutseda ettevõtjana.
 
Tahame teha kõik, et kodanikud teaksid oma õigusi ja tunneksid end ELis turvaliselt ja kaitstult, kui nad poes kohapeal või piiriüleselt internetis kaupu ostavad.
 
Meie eesmärk on kehtestada ettevõtjatele selged eeskirjad, muuta väikeste ettevõtete elu lihtsamaks ning samal ajal suurendada tootjate, müüjate ja teenuseosutajate turuvõimalusi.
 
Siseturukomisjon algatas ühtse turu akti selleks, et anda uut hoogu ühtsele turule. Oleme endiselt valmis kõige kiiremas korras tegelema seda käsitlevate ettepanekutega. Vaid hästi toimiv Euroopa ühtne turg võib tagada meie heaolu ja konkurentsivõime maailmas ka järgnevatel aastakümnetel.
 
Malcolm Harbour
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni esimees