Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

RAPORT Euroopa standardite ja määruse (EL) nr 1025/2012 rakendamise kohta

09-06-2017 A8-0213/2017 PE 595.559v02-00
IMCO

Marlene MIZZI

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/08300

RAPORT toodete kasutusea pikendamise ning sellega tarbijatele ja ettevõtetele kaasnevate eeliste kohta

09-06-2017 A8-0214/2017 PE 595.614v02-00
IMCO

Pascal DURAND

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/08292

RAPORT veebiplatvormide ja digitaalse ühtse turu kohta

31-05-2017 A8-0204/2017 PE 599.814v02-00
IMCO ITRE

Henna VIRKKUNEN, Philippe JUVIN

Dokumendid teemakaustas CJ18/8/08311

MUUDATUSED
001-001

RAPORT frantsiisimise toimimise kohta jaemüügisektoris

17-05-2017 A8-0199/2017 PE 597.399v02-00
IMCO

Dennis de JONG

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/08004

RAPORT Euroopa jagamismajanduse tegevuskava kohta

11-05-2017 A8-0195/2017 PE 595.756v02-00
IMCO

Nicola DANTI

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/07659

MUUDATUSED
001-004
005-006
007-007

RAPORT ELi e-valitsuse tegevuskava kohta aastateks 2016–2020

02-05-2017 A8-0178/2017 PE 593.826v02-00
IMCO

Sabine VERHEYEN

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/08279