Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

RAPORT mis käsitleb aastaaruannet ühtse turu juhtimise kohta 2017. aasta Euroopa poolaasta raames

01-02-2017 A8-0016/2017 PE 592.332v02-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/08011

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta

02-08-2016 A8-0251/2016 PE 578.822v02-00
IMCO

Vicky FORD

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/05094

MUUDATUSED
001-106
107-107
108-108\r1
109-109
110-110
113-120
121-121
122-122
123-129
130-135
136-136
137-138
139-140
141-142
143-145
146-147
148-151
152-155
156-159
160-164

RAPORT ebaõiglaste kaubandustavade kohta toiduainete tarneahelas

04-05-2016 A8-0173/2016 PE 560.916v04-00
IMCO

Edward CZESAK

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/02015

MUUDATUSED
001-004

RAPORT ühtse turu strateegia kohta

03-05-2016 A8-0171/2016 PE 573.011v02-00
IMCO

Lara COMI

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/04993

MUUDATUSED
001-001
002-007
008-008