Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

RAPORT ühtse turu juhtimise kohta 2015. aasta Euroopa poolaasta raames

02-02-2015 A8-0018/2015 PE 541.454v02-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/01785