Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

RAPORT mis käsitleb aastaaruannet ühtse turu juhtimise kohta 2017. aasta Euroopa poolaasta raames

01-02-2017 A8-0016/2017 PE 592.332v02-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/08011

RAPORT ebaõiglaste kaubandustavade kohta toiduainete tarneahelas

04-05-2016 A8-0173/2016 PE 560.916v04-00
IMCO

Edward CZESAK

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/02015

MUUDATUSED
001-004

RAPORT ühtse turu strateegia kohta

03-05-2016 A8-0171/2016 PE 573.011v02-00
IMCO

Lara COMI

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/04993

MUUDATUSED
001-001
002-007
008-008

RAPORT mittetariifsete tõkete kohta ühtsel turul

28-04-2016 A8-0160/2016 PE 573.111v02-00
IMCO

Daniel DALTON

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/04988