Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

RAPORT ettevalmistuste kohta digitaalse ühtse turu aktiks

21-12-2015 A8-0371/2015 PE 567.714v02-00
IMCO ITRE

Kaja KALLAS, Evelyne GEBHARDT

Dokumendid teemakaustas CJ18/8/03915

PARANDUSED / ADDENDA
ERR01
  • 157k
  • 62k
MUUDATUSED
001-004
005-010
011-011
012-020
021-023
024-026

RAPORT ühtse turu tulevase parema reguleerimise kohta

01-10-2015 A8-0278/2015 PE 557.205v02-00
IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/03048

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus küttegaasiseadmete kohta

30-04-2015 A8-0147/2015 PE 544.262v02-00
IMCO

Catherine STIHLER

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/00446

MUUDATUSED
001-202
203-203

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikukaitsevahendite kohta

30-04-2015 A8-0148/2015 PE 546.721v02-00
IMCO

Vicky FORD

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/00401

MUUDATUSED
001-157
158-158

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus köisteede kohta

25-03-2015 A8-0063/2015 PE 537.493v02-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/00405

MUUDATUSED
001-147
148-148