Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on a proportionality test before adoption of new regulation of professions

08-12-2017 A8-0395/2017 PE 601.007v02-00
IMCO

Andreas SCHWAB

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/09034

PARANDUSED / ADDENDA
ERR01
  • ava PDF uues aknas
  • ava see Wordi dokument uues aknas

  REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content

27-11-2017 A8-0375/2017 PE 592.444v02-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Dokumendid teemakaustas CJ24/8/06371

PARANDUSED / ADDENDA
ERR01
  • ava PDF uues aknas
  • ava see Wordi dokument uues aknas

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad CE-märgisega väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009

25-07-2017 A8-0270/2017 PE 599.728v02-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/06048

MUUDATUSED
001-324
336-341
342-345
346-355
351-351\r1
356-365
359-359\r1
366-372
373-377
378-387
388-393
394-395
396-399
400-400
401-401
402-402\r1
402-404
404-404\r1

RAPORT Euroopa standardite ja määruse (EL) nr 1025/2012 rakendamise kohta

09-06-2017 A8-0213/2017 PE 595.559v02-00
IMCO

Marlene MIZZI

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/08300

RAPORT toodete kasutusea pikendamise ning sellega tarbijatele ja ettevõtetele kaasnevate eeliste kohta

09-06-2017 A8-0214/2017 PE 595.614v02-00
IMCO

Pascal DURAND

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/08292

RAPORT veebiplatvormide ja digitaalse ühtse turu kohta

31-05-2017 A8-0204/2017 PE 599.814v02-00
IMCO ITRE

Henna VIRKKUNEN, Philippe JUVIN

Dokumendid teemakaustas CJ18/8/08311

MUUDATUSED
001-001

RAPORT frantsiisimise toimimise kohta jaemüügisektoris

17-05-2017 A8-0199/2017 PE 597.399v02-00
IMCO

Dennis de JONG

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/08004

RAPORT Euroopa jagamismajanduse tegevuskava kohta

11-05-2017 A8-0195/2017 PE 595.756v02-00
IMCO

Nicola DANTI

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/07659

MUUDATUSED
001-004
005-006
007-007

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega

08-05-2017 A8-0188/2017 PE 597.391v02-00
IMCO

Morten LØKKEGAARD

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/05279

PARANDUSED / ADDENDA
ERR01
  • ava PDF uues aknas
  • ava see Wordi dokument uues aknas
MUUDATUSED
001-221
222-226
227-231
232-236
237-246
247-249
250-256
257-257
258-267
268-272
273-276
277-280
281-289
290-297
294-294\r1
297-297\r1
298-306
308-317
318-327
328-335
336-345
346-351\r1
352-361
357-357\r1
362-362