Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

RAPORT Euroopa standardite ja määruse (EL) nr 1025/2012 rakendamise kohta

09-06-2017 A8-0213/2017 PE 595.559v02-00
IMCO

Marlene MIZZI

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/08300

RAPORT toodete kasutusea pikendamise ning sellega tarbijatele ja ettevõtetele kaasnevate eeliste kohta

09-06-2017 A8-0214/2017 PE 595.614v02-00
IMCO

Pascal DURAND

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/08292

RAPORT veebiplatvormide ja digitaalse ühtse turu kohta

31-05-2017 A8-0204/2017 PE 599.814v02-00
IMCO ITRE

Henna VIRKKUNEN, Philippe JUVIN

Dokumendid teemakaustas CJ18/8/08311

MUUDATUSED
001-001

RAPORT frantsiisimise toimimise kohta jaemüügisektoris

17-05-2017 A8-0199/2017 PE 597.399v02-00
IMCO

Dennis de JONG

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/08004

RAPORT Euroopa jagamismajanduse tegevuskava kohta

11-05-2017 A8-0195/2017 PE 595.756v02-00
IMCO

Nicola DANTI

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/07659

MUUDATUSED
001-004
005-006
007-007

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega

08-05-2017 A8-0188/2017 PE 597.391v02-00
IMCO

Morten LØKKEGAARD

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/05279

PARANDUSED / ADDENDA
ERR01
  • ava PDF uues aknas
  • ava see Wordi dokument uues aknas
MUUDATUSED
001-221
222-226
227-231
232-236
237-246
247-249
250-256
257-257
258-267
268-272
273-276
277-280
281-289
290-297
294-294\r1
297-297\r1
298-306
308-317
318-327
328-335
336-345
346-351\r1
352-361
357-357\r1
362-362

RAPORT ELi e-valitsuse tegevuskava kohta aastateks 2016–2020

02-05-2017 A8-0178/2017 PE 593.826v02-00
IMCO

Sabine VERHEYEN

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/08279