Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  WORKING DOCUMENT Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen

05-05-2017 IMCO_DT(2017)604616 PE 604.616v02-00
IMCO

Andreas SCHWAB

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/09034

TÖÖDOKUMENT Euroopa Parlamendi ja nõukogu digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvaid teatavaid aspekte käsitleva direktiivi kohta

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE 585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Dokumendid teemakaustas CJ24/8/06371

TÖÖDOKUMENT relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta

18-02-2016 IMCO_DT(2016)577045 PE 577.045v01-00
IMCO

Vicky FORD

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/05094

TÖÖDOKUMENT uute esimeeste tervituskõnede kohta

23-07-2014 IMCO_DT(2014)537181 PE 537.181v01-00
IMCO

 

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/00806