Töödokumendid

Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mode d'affichage des résultats
 

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

Dokumendid :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on Welcome words from the new chairs

Kuupäev : 23-07-2014

Viide :

IMCO_DT(2014)537181 PE 537.181v01-00
IMCO

 

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/00806

Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Varsti tulemas