Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

TÖÖDOKUMENT relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta

18-02-2016 IMCO_DT(2016)577045 PE 577.045v01-00
IMCO

Vicky FORD

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/05094

TÖÖDOKUMENT uute esimeeste tervituskõnede kohta

23-07-2014 IMCO_DT(2014)537181 PE 537.181v01-00
IMCO

 

Dokumendid teemakaustas IMCO/8/00806