Töödokumendid

Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv riigihangete kohta

Kuupäev : 23-02-2012

Viide :

IMCO_DT(2012)483690 PE 483.690v01-00
IMCO

Marc TARABELLA

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/08505

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Kontsessioonilepingute sõlmimine

Kuupäev : 20-02-2012

Viide :

IMCO_DT(2012)483644 PE 483.644v01-00
IMCO

Philippe JUVIN

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/08518

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Põhimaksekonto kättesaadavus

Kuupäev : 28-10-2011

Viide :

IMCO_DT(2011)474050 PE 474.050v01-00
IMCO

Evelyne GEBHARDT

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/07300

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi 2005/36/EÜ rakendamine

Kuupäev : 29-06-2011

Viide :

IMCO_DT(2011)467313 PE 467.313v02-00
IMCO

Emma McCLARKIN

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/05174

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT E-kaubanduse töögrupi järeldused

Kuupäev : 22-06-2011

Viide :

IMCO_DT(2011)467284 PE 467.284v01-00
IMCO

Pablo ARIAS ECHEVERRÍA

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/06288

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Roheline raamat: „Probleemid ja võimalused: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine”

Kuupäev : 25-05-2011

Viide :

IMCO_DT(2011)465060 PE 465.060v01-00
IMCO

Lara COMI

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/06173

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Ettepanek võtta vastu määrus kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite ja väikeste neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta KOM(2010)0542

Kuupäev : 15-02-2011

Viide :

IMCO_DT(2011)458653 PE 458.653v01-00
IMCO

Wim van de CAMP

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/04190

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni kuulamise programm Euroopa standardimissüsteemi teemal

Kuupäev : 15-06-2010

Viide :

IMCO_DT(2010)443038 PE 443.038v01-00
IMCO

Edvard KOŽUŠNÍK

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/02721

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Ettepanek võtta vastu direktiiv tarbija õiguste kohta – KOM(2008) 614/3 – 2008/0196(COD) – IMCO/6/68476

Kuupäev : 03-03-2010

Viide :

IMCO_DT(2010)439177 PE 439.177v02-00
IMCO

Andreas SCHWAB

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/00125

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

TÖÖDOKUMENT Algatusraport Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi kohta: takistused siseturu täielikul rakendamisel

Kuupäev : 18-12-2009

Viide :

IMCO_DT(2009)431065 PE 431.065v01-00
IMCO

Rafał TRZASKOWSKI

Dokumendid teemakaustas IMCO/7/01397

Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Ühtne turg ning inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumine on üks Euroopa Liidu põhialustest. Need on taganud ELi kodanikele ja ettevõtjatele heaolu ja majanduskasvu, töökohad, liikuvuse ja valikuvabaduse.
 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon usub, et ühtse turu keskpunktis peavad olema kodanikud. Meie ülesanne on tagada, et inimesed saaksid end kõikjal ELis sisse seada, seal töötada, õppida või tegutseda ettevõtjana.
 
Tahame teha kõik, et kodanikud teaksid oma õigusi ja tunneksid end ELis turvaliselt ja kaitstult, kui nad poes kohapeal või piiriüleselt internetis kaupu ostavad.
 
Meie eesmärk on kehtestada ettevõtjatele selged eeskirjad, muuta väikeste ettevõtete elu lihtsamaks ning samal ajal suurendada tootjate, müüjate ja teenuseosutajate turuvõimalusi.
 
Siseturukomisjon algatas ühtse turu akti selleks, et anda uut hoogu ühtsele turule. Oleme endiselt valmis kõige kiiremas korras tegelema seda käsitlevate ettepanekutega. Vaid hästi toimiv Euroopa ühtne turg võib tagada meie heaolu ja konkurentsivõime maailmas ka järgnevatel aastakümnetel.
 
Malcolm Harbour
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni esimees