Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Jordaania Hašimiidi Kuningriigile antav makromajanduslik finantsabi

2019/0192(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
INTA

vastutav komisjon

Kokkuleppe sõlmimine Ameerika Ühendriikidega selle kohta, et Ameerika Ühendriikidele eraldatakse 13. juuli 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 617/2009 (millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot) sätestatud tariifikvootide raames teatav osa

2019/0142(NLE) Õigusloomevälised menetlused
INTA

vastutav komisjon

Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) sõlmimine

2019/0132(NLE) Õigusloomevälised menetlused
INTA

vastutav komisjon

Saalomoni saarte ühinemine ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga

2019/0099(NLE) Õigusloomevälised menetlused
INTA

vastutav komisjon

Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine

2018/0356(NLE) Õigusloomevälised menetlused
INTA

vastutav komisjon

Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vaheline investeeringute kaitse leping

2018/0358(NLE) Õigusloomevälised menetlused
INTA

vastutav komisjon

ELi liikmesus rahvusvahelises kautšuki uurimisrühmas

2017/0159(NLE) Õigusloomevälised menetlused
INTA

vastutav komisjon

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahel sõlmitud vabakaubanduslepingu kultuurikoostöö protokoll

2017/0081(NLE) Õigusloomevälised menetlused
INTA

vastutav komisjon

Liidu korra kehtestamine kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimiseks (uuesti sõnastatud)

2016/0295(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
INTA

vastutav komisjon

Ida-Aafrika Ühenduse partnerriikide ning Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu sõlmimine

2016/0038(NLE) Õigusloomevälised menetlused
INTA

vastutav komisjon