Päevakorra projektid


Päevakorra projektid on vähemalt kord kuus toimuvate parlamendikomisjoni koosolekute avaldatud päevakorrad. Parlamendikomisjoni koosolekutel peetakse arutelusid, vahetatakse arvamusi ja viiakse läbi hääletusi õigusakti eelnõude ja muudatusettepanekute üle ning sageli toimuvad ka arutelud ekspertidega. Koosoleku päevakorda võidakse viimasel hetkel muuta, kuid see ei pruugi alati kajastuda päevakorra projektis.

Kõik olemasolevad päevakorra projektid leiate otsingu abil.
Lisateavet leiate koosoleku dokumentidest.

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 3. september 2019

02-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-02_1 PE639.873v02-00
ITRE

 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 23. juuli 2019

22-07-2019 ITRE_OJ(2019)07-22_1 PE639.786v03-00
ITRE

 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 10. juuli 2019

05-07-2019 ITRE_OJ(2019)07-10_1 PE639.687v01-00
ITRE