Viimased uudised

18-03-2019 - 09:44
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

15:00 / 17:30 Alanud ITRE

Multimeedia arhiiv

19-02-2019 - 14:34
ITRE Koosolek
19-02-2019 - 10:04
ITRE Koosolek
23-01-2019 - 14:38
ITRE Koosolek

Tervitussõnad

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni tegevuse üldeesmärgiks on taasindustrialiseerimine. Sealjuures keskendub komisjon neljale peamisele valdkonnale.

Esiteks peame tagama, et ELi õigus- ja majandusraamistik võimaldaks Euroopa tööstussektoril muutuda uuenduslikumaks. Selleks on vaja kohandada ja rakendada ELi teadus- ja arendustegevuse ning haridusprogramme, et tõhusalt vastata tööstuse tegelikele vajadustele.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Lingid