Viimased uudised

14-11-2018 - 10:49
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Järgmised ülekanded

21-11-2018 10:00 / 12:30 ITRE
21-11-2018 14:30 / 18:30 ITRE
22-11-2018 09:00 / 10:00 ITRE TRAN
22-11-2018 10:00 / 12:30 ITRE

Multimeedia arhiiv

05-11-2018 - 15:08
ITRE Koosolek
09-10-2018 - 17:36
TRAN ITRE Koosolek
09-10-2018 - 14:30
ITRE Koosolek

Tervitussõnad

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni tegevuse üldeesmärgiks on taasindustrialiseerimine. Sealjuures keskendub komisjon neljale peamisele valdkonnale.

Esiteks peame tagama, et ELi õigus- ja majandusraamistik võimaldaks Euroopa tööstussektoril muutuda uuenduslikumaks. Selleks on vaja kohandada ja rakendada ELi teadus- ja arendustegevuse ning haridusprogramme, et tõhusalt vastata tööstuse tegelikele vajadustele.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Lingid