Täiendavad analüüsid

See andmebaas sisaldab Euroopa Parlamendi uuringuteenistuste uurimusi, eeskätt poliitikaosakondade, majanduse juhtimise tugiüksuse ning mõjuhinnangute ja Euroopa lisaväärtuse direktoraadi uuringuid, analüüse ja briefing'uid (ülevaade). Need dokumendid on abiks mitmesuguste parlamendi organite töös.

Täpsemalt

Kuidas dokumente otsida?

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Lühitutvustus

Poliitikaosakondade teenused (Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon)
14-06-2019 Briefing

A just energy transition, opportunity for EU industries, the role of hydrogen in the future and the example of energy transition in Germany
14-06-2019 Analüüs

How to tackle challenges in a future-oriented EU industrial strategy? (2 Volumes)
14-06-2019 Uuring

Europe – the Global Centre for Excellent Research
15-04-2019 Uuring

5G Deployment: State of play in Europe, USA and Asia
03-04-2019 Analüüs

Brexit and Horizon Europe
15-01-2019 Analüüs

Sector coupling: how can it be enhanced in the EU to foster grid stability and decarbonise?
19-11-2018 Uuring

Roaming: One Year After Implementation
12-11-2018 Analüüs

Brexit and Industry and Space Policy - workshop proceedings
09-11-2018 Uuring