Muudatusettepanekud


Kui parlamendikomisjonile esitatakse raporti või arvamuse projekt või õigusakti ettepanek, on parlamendiliikmetel võimalus esitada muudatusettepanekuid (sh eelarve muudatusettepanekuid). Parlamendikomisjon määrab muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Seejärel pannakse esitatud muudatusettepanekud parlamendikomisjoni koosolekul arutlusele ja hääletusele. Vastuvõetud muudatusettepanekud lisatakse eelnõusse ja nii saab sellest lõplik tekst. Siin lehel on parlamendikomisjoni liikmete esitatud muudatusettepanekud enne nende hääletust.
Kõik olemasolevad muudatusettepanekud leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  AMENDMENTS 8 - 85 - Draft opinion - Discontinuing seasonal changes of time

05-02-2019 JURI_AM(2019)634656 PE 634.656v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumendid teemakaustas JURI/8/14580

  AMENDMENTS 19 - 48 - Draft report - Action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications

08-01-2019 JURI_AM(2019)632797 PE 632.797v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Dokumendid teemakaustas JURI/8/14437

MUUDATUSETTEPANEKUD 40–170 - Raporti projekt - Õigusprogramm

07-12-2018 CJ03_AM(2018)631964 PE 631.964v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Dokumendid teemakaustas CJ03/8/13979

  AMENDMENTS 27 - 265 - Draft report - Supplementary protection certificate for medicinal products

28-11-2018 JURI_AM(2018)630706 PE 630.706v01-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

Dokumendid teemakaustas JURI/8/13264

  AMENDMENTS 33 - 122 - Draft opinion - Establishing the Creative Europe programme (2021 to 2027)

28-11-2018 JURI_AM(2018)630707 PE 630.707v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Dokumendid teemakaustas JURI/8/13638

  AMENDMENTS 17 - 87 - Draft opinion - Investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) as regards cooperation with the European Public Prosecutor's Office and the effectiveness of OLAF investigations

27-11-2018 JURI_AM(2018)630668 PE 630.668v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Dokumendid teemakaustas JURI/8/13249

  AMENDMENTS 2 - 32 - Draft opinion - Insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and the enforcement of the obligation to ensure against such liability

26-11-2018 JURI_AM(2018)630675 PE 630.675v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumendid teemakaustas JURI/8/13226

  AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion - on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section IV – Court of Justice

19-11-2018 JURI_AM(2018)630588 PE 630.588v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumendid teemakaustas JURI/8/14158

  AMENDMENTS 1 - 103 - Draft report - Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars

09-11-2018 JURI_AM(2018)630473 PE 630.473v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumendid teemakaustas JURI/8/09247

  AMENDMENTS 40 - 339 - Draft report - Representative actions for the protection of the collective interests of consumers

08-11-2018 JURI_AM(2018)630422 PE 630.422v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

Dokumendid teemakaustas JURI/8/12817