Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Tulemus(ed) : 7 Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  AMENDMENTS 73 - 272 - Draft report Copyright in the Digital Single Market

28-04-2017 JURI_AM(2017)603009 PE603.009v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 273 - 472 - Draft report Copyright in the Digital Single Market

28-04-2017 JURI_AM(2017)603010 PE603.010v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 473 - 672 - Draft report Copyright in the Digital Single Market

28-04-2017 JURI_AM(2017)604543 PE604.543v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 673 - 872 - Draft report Copyright in the Digital Single Market

28-04-2017 JURI_AM(2017)604544 PE604.544v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 873 - 996 - Draft report Copyright in the Digital Single Market

28-04-2017 JURI_AM(2017)604545 PE604.545v01-00
JURI

Axel VOSS

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul

08-03-2017 JURI_PR(2017)601094 PE601.094v01-00
JURI

Axel VOSS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 30-03-2017