Üldotsing

Otsi

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  OPINION - Opinion on a comprehensive European industrial policy on artificial intelligence and robotics

12-12-2018 JURI_AL(2018)631777 PE 631.777v01-00
JURI

Mady DELVAUX

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section IV – Court of Justice

11-12-2018 JURI_AD(2018)628681 PE 628.681v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumendid teemakaustas JURI/8/14158

  AMENDMENTS 40 - 170 - Draft report - Justice programme

07-12-2018 CJ03_AM(2018)631964 PE 631.964v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Dokumendid teemakaustas CJ03/8/13979

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 6. detsember 2018 - Neljapäev, 6. detsember 2018

06-12-2018 JURI_OJ(2018)12-06_1 PE 630.722v02-00
JURI

ARVAMUS - Ettepanek võtta vastu määrus toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta

06-12-2018 JURI_AL(2018)631927 PE 631.927v01-00
JURI

Axel VOSS

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on computerising the movement and surveillance of excise goods (recast)

04-12-2018 JURI_CM(2018)631871 PE 631.871v01-00
JURI

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications

30-11-2018 JURI_PR(2018)631792 PE 631.792v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE