Üldotsing

Otsi

PROTOKOLL - Esmaspäev, 18. veebruar 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)02-18-1 PE 636.148v01-00
JURI

Dokumendid teemakaustas JURI/8/15279

PROTOKOLL - Esmaspäev, 4. märts 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-04-1 PE 636.281v01-00
JURI

Dokumendid teemakaustas JURI/8/15471

PROTOKOLL - Esmaspäev, 18. märts 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-18-1 PE 637.341v01-00
JURI

Dokumendid teemakaustas JURI/8/15531

PROTOKOLL - Esmaspäev, 1. aprill 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)04-01-1 PE 637.513v01-00
JURI

Dokumendid teemakaustas JURI/8/15532

PROTOKOLL - Teisipäev, 2. aprill 2019

11-04-2019 CJ03_PV(2019)04-02-1 PE 637.532v02-00
LIBE JURI

Dokumendid teemakaustas CJ03/8/15820

PROTOKOLL - Esmaspäev, 19. november 2018

09-04-2019 JURI_PV(2018)11-19-1 PE 631.938v01-00
JURI

Dokumendid teemakaustas JURI/8/12705

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

MUUDATUSED

PROTOKOLL - Kolmapäev, 20. juuni 2018

04-04-2019 JURI_PV(2018)06-20-1 PE 623.851v02-00
JURI

Dokumendid teemakaustas JURI/8/12343

PROTOKOLL - Esmaspäev, 24. september 2018

04-04-2019 JURI_PV(2018)09-24-1 PE 628.363v02-00
JURI

Dokumendid teemakaustas JURI/8/12703