Üldotsing

Otsi

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 18. veebruar 2019 - Teisipäev, 19. veebruar 2019

13-02-2019 JURI_OJ(2019)02-18_1 PE 634.824v01-00
JURI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 20. veebruar 2019 - Kolmapäev, 20. veebruar 2019

06-02-2019 CJ24_OJ(2019)02-20_1 PE 634.721v01-00
JURI IMCO

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

MUUDATUSED

Dokumendid teemakaustas CJ03/8/13979

  AMENDMENTS 8 - 85 - Draft opinion - Discontinuing seasonal changes of time

05-02-2019 JURI_AM(2019)634656 PE 634.656v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumendid teemakaustas JURI/8/14580

TEATIS LIIKMETELE - Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega nähakse ette aktsiisi üldine kord (uuesti sõnastatud)

01-02-2019 JURI_CM(2019)634653 PE 634.653v01-00
JURI

ARVAMUS - Kirja vormis esitatav arvamus, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Gruusia vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE 632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 4. veebruar 2019 - Esmaspäev, 4. veebruar 2019

29-01-2019 CJ03_OJ(2019)02-04_1 PE 634.585v01-00
LIBE JURI

RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Kalanduskontrolli Ameti kohta (kodifitseeritud tekst)

29-01-2019 A8-0037/2019 PE 629.749v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

PARANDUSED / ADDENDA
ERR01

Dokumendid teemakaustas JURI/8/13992