Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  WORKING DOCUMENT on Expedited settlement of commercial disputes in the EU

08-06-2018 JURI_DT(2018)623634 PE623.634v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

TÖÖDOKUMENT 3D-printimise ning sellest tulenevate probleemide kohta intellektuaalomandi ja tsiviilvastutuse valdkonnas

23-11-2017 JURI_DT(2017)612302 PE612.302v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

TÖÖDOKUMENT Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavate õigusaktide kohandamise kohta, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist

16-06-2017 JURI_DT(2017)606188 PE606.188v01-00
JURI

József SZÁJER

TÖÖDOKUMENT Euroopa Parlamendi ja nõukogu digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvaid teatavaid aspekte käsitleva direktiivi kohta

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

TEINE TÖÖDOKUMENT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühe osanikuga osaühingute kohta

26-01-2016 JURI_DT(2016)575031 PE575.031v02-00
JURI

 

TÖÖDOKUMENT Euroopa Liidus tsiviilkohtumenetluse ühiste miinimumstandardite kehtestamise ja selle õigusliku aluse kohta

21-12-2015 JURI_DT(2015)572853 PE572.853v01-00
JURI

Emil RADEV

TÖÖDOKUMENT haavatavas olukorras olevate täiskasvanute kaitse kohta

24-11-2015 JURI_DT(2015)571769 PE571.769v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

TÖÖDOKUMENT Euroopa Komisjonile esitatud soovituste kohta seoses Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimistega

05-03-2015 JURI_DT(2015)551772 PE551.772v01-00
JURI

Dietmar KÖSTER

TÖÖDOKUMENT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühe osanikuga osaühingute kohta

06-02-2015 JURI_DT(2015)549150 PE549.150v01-00
JURI

 

  WORKING DOCUMENT on a possible extension of European Union geographical indication protection to non-agricultural products

21-01-2015 JURI_DT(2015)546584 PE546.584v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE