Viimased uudised

Next LIBE committee meetings

18-09-2017 - 14:00
Next meetings in the LIBE

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

07-09-2017 - 15:12
LIBE Koosolek
07-09-2017 - 09:01
LIBE Koosolek
04-09-2017 - 15:02
LIBE Koosolek

Tervitussõnad

LIBE Committee Chair

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade (LIBE) komisjoni esimehena on mul heameel esitleda teile meie veebilehte.

LIBE-komisjoni vastutusalas on valdav osa justiits- ja siseküsimuste poliitika õigusaktidest ja demokraatlik järelevalve selles valdkonnas. Seejuures tagab komisjon, et ELis järgitakse täielikult põhiõiguste hartat, Euroopa inimõiguste konventsiooni ning tugevdatakse Euroopa kodakondsust.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

Lingid