Viimased uudised

Next LIBE committee meetings

21-11-2017 - 16:04
Next meetings in the LIBE

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Järgmised ülekanded

28-11-2017 09:00 / 12:30 LIBE
28-11-2017 14:30 / 18:30 LIBE

Multimeedia arhiiv

21-11-2017 - 14:35
LIBE Koosolek
21-11-2017 - 09:07
LIBE Koosolek
21-11-2017 - 08:22
LIBE ECON Koosolek

Tervitussõnad

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade (LIBE) komisjoni esimehena on mul heameel esitleda teile meie veebilehte.

LIBE-komisjoni vastutusalas on valdav osa justiits- ja siseküsimuste poliitika õigusaktidest ja demokraatlik järelevalve selles valdkonnas. Seejuures tagab komisjon, et ELis järgitakse täielikult põhiõiguste hartat, Euroopa inimõiguste konventsiooni ning tugevdatakse Euroopa kodakondsust.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

Lingid