Üldotsing

Otsi

Tulemus(ed) : 5

MUUDATUSETTEPANEKUD 36–178 - Raporti projekt Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636146 PE636.146v02-00
LIBE

Daniel DALTON

MUUDATUSETTEPANEKUD 360–753 - Raporti projekt Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636147 PE636.147v02-00
LIBE

Daniel DALTON

MUUDATUSETTEPANEKUD 179–359 - Arvamuse projekt Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636150 PE636.150v02-00
LIBE

Daniel DALTON

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta

21-01-2019 LIBE_PR(2019)633042 PE633.042v01-00
LIBE

Daniel DALTON

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 18-02-2019