Muudatusettepanekud


Kui parlamendikomisjonile esitatakse raporti või arvamuse projekt või õigusakti ettepanek, on parlamendiliikmetel võimalus esitada muudatusettepanekuid (sh eelarve muudatusettepanekuid). Parlamendikomisjon määrab muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Seejärel pannakse esitatud muudatusettepanekud parlamendikomisjoni koosolekul arutlusele ja hääletusele. Vastuvõetud muudatusettepanekud lisatakse eelnõusse ja nii saab sellest lõplik tekst. Siin lehel on parlamendikomisjoni liikmete esitatud muudatusettepanekud enne nende hääletust.
Kõik olemasolevad muudatusettepanekud leiate otsingu abil.

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–62 - Arvamuse projekt Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

28-08-2019 PECH_AM(2019)639923 PE639.923v02-00
PECH

Chris DAVIES

EELARVE MUUDATUSETTEPANEKUD 2020. aasta eelarve

27-08-2019 PECH_AB(2019)640612 PE640.612v01-00
PECH

Chris DAVIES