Algus

 
Viimased uudised
 
Next meeting of the Committee on Fisheries (PECH)

The next meeting will take place on:
 
  • Thursday 16 October 2014
  • from 9:00 to 12.30 and 15.00 to 18.30
  • in room Altiero Spinelli (ASP) 5G2

 
Lisateave
 
 
Tähtsündmused
Kõik teadaanded  
Hearing of Commissioner-designate Vella

On Monday 29 September, the PECH and the ENVI committee jointly heard Karmenu Vella, the Commissioner-designate for Environment, Maritime Affairs and Fisheries.
 
The hearing began with a short speech of the Commissioner-designate outlining the main priorities in his prospective portfolio and the initiatives he considered putting forward during his mandate. Following his introductory remarks, Mr Vella replied to questions from Members of both PECH and ENVI Committees. The Transport committee Members also posed some questions. Following the hearing the committee coordinators met to evaluate the Commissioner-designate and sent their evaluation to the Conference of Committee Chairs. More details on the outcome of this hearing will be available later.
 

   
Hearing on the fight against illegal fishing (IUU)

Illegal, unreported and unregulated fishing (IUU) is one of the most serious threats to the conservation of fish stocks and the economy and employment within the European fisheries sector. On 22 September the PECH Committee held a hearing with various experts on the subject, in order to discuss the situation with regard to illegal fishing and ways to deter it in the future.

   
Allocation of reports

On 4 September the PECH Committee decided to start work on the following files:
 
  • Access for fishing vessels flying the flag of the Seychelles to waters and marine biological resources of Mayotte was allocated to the Chairman (EPP group);
  • The FPA between the EU and the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe (GUE);
  • Fishing in the GFCM Agreement area (EPP);
  • Prohibition on driftnets (S&D) and
  • The proposal on seafarers (GUE).
 
The respective Groups will appoint Rapporteurs.

   
The conflict between static gear and mobile gear in inshore fisheries

On the 4th of September, the PECH Committee heard an interesting presentation on the issues that arise between fixed and mobile gear in costal fisheries by Mr Michael Kaiser of Bangor University, focusing on a conservation perspective.

   
 
Viimased pressiteated
Vaata kõiki  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
1. ühise kalanduspoliitika toimimine, arendamine ja haldamine;
2. kalavarude kaitse, selliseid varusid ammutava kalapüügi ja laevastiku majandamine ning merendusalased teadusuuringud ja kalanduse rakendusuuringud;
3. kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühine korraldus ning nende toodete töötlemine ja turustamine;
4. struktuuripoliitika kalanduse ja vesiviljeluse valdkonnas, kaasa arvatud kalanduse arendusrahastu finantsinstrumendid ja vahendid nende sektorite toetamiseks;
5. kalapüügi integreeritud merenduspoliitika;
6. säästva kalanduse partnerluslepingud, piirkondlikud kalandusorganisatsioonid ja kalapüügi valdkonnas kehtivate rahvusvaheliste kohustuste rakendamine.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Tere tulemast!
 
Sellelt veebilehelt leiate mitmesugused kalanduskomisjoni tegevusega seotud dokumendid ja teabe, sealhulgas päevakorrad ja muud koosolekudokumendid, meie igakuise uudiskirja The Trawler ning kalanduskomisjoni kuulamistega seotud teabe ja sõnavõtud. Kalanduskomisjoni kodulehelt leiate ka meie tegevusega seotud tähtsündmuste loetelu, mida korrapäraselt ajakohastatakse.
 
Euroopa Parlamendi 8. ametiajal on kalanduskomisjoni tegevuse keskmes kahtlemata järelevalve ühise kalanduspoliitika reformi üle, milles Euroopa Parlament möödunud kuude vältel aktiivselt osales. Kalanduspoliitika peab tasakaalustama erinevad huvid, et tagada merekeskkonna, kalavarude, kalurite, kalandusega seotud tööstusharude ja rannikualade kogukondade pikaajaline elujõulisus. Uus kaugeleulatuvate eesmärkidega kalanduspoliitika hõlmab mitmeid probleeme ja raskeid ülesandeid, mille lahendamise ELi institutsioonid on endale kohustuseks võtnud.
 
Kodanike põhjalik teavitamine poliitiliste otsuste ettevalmistamise käigus avaldab poliitilisele otsustusprotsessile ainult positiivset mõju. Siinne veebileht on kindlasti kasulik vahend, mis võimaldab meie igapäevase tegevusega lähemalt tutvuda.
 
Alain Cadec
Esimees