Algus

 
Tähtsündmused
Kõik teadaanded  
Latest study requested by PECH on Deep sea fishing

A new in-depth analysis note on "Deep-sea fishing" has been requested by the PECH committee, and is now available.

   
Plenary votes on EMFF, Bluefin tuna and fisheries partnership agreements – 16.04.14

The legislative text following negotiations with Council representatives on the establishment of a European Maritime and Fisheries Fund will be voted on by the European Parliament on 16.04.14 (2011/0380 (COD)), together with the legislative report on the recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean (2013/0133(COD)). The three fisheries partnership agreements of the European Union with Madagascar, the Comoros and the Seychelles will also be voted.

   

New studies and in-depth analysis have been requested by the PECH committee, and are now available :
 
Characteristics of Multispecific Fisheries in the European Union
 
Best Practice in the Use of Rights-Based Management to Reduce Discards in Mixed Fisheries
 
The Obligation to Land All Catches - Consequences for the Mediterranean

   
Hearing on implementing the discard ban - 7 April 2014 - 16:00

The banning of discards is one of the most radical changes that have been introduced in the last reform of the CFP. The Committee on Fisheries has organized this public hearing in order to analyse the difficulties that may arise in the implementation underway of the banning of discards and to find the means of overcoming them. In addition, three studies, which are closely linked to the subject of the public hearing will be presented.

   
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
1.    ühise kalanduspoliitika toimimine ja arendamine ning selle haldamine;
2.    kalavarude kaitse;
3.    kalandustoodete turu ühine organiseerimine;
4.    struktuuripoliitika kalanduse ja akvakultuuri valdkonnas, kaasa arvatud kalanduse juhtimise rahalised vahendid;
5.    rahvusvahelised kalanduskokkulepped.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tere tulemast kalanduskomisjoni veebisaidile!
 
 

Sellelt veebisaidilt leiate meie komisjoni tööga seoses mitmesugust teavet ja dokumente, nagu koosolekute päevakorrad ja dokumendid, meie igakuise uudiskirja ning sidusrühmade ja ekspertide ettekanded komisjoni avalikel kuulamistel. Avalehel on ka uuendatav teave meie tähtsündmuste kohta.
 
Meie komisjoni tähtsaim teema parlamendi praegusel ametiajal on kahtlemata ühise kalanduspoliitika käimasolev reform. Lissaboni lepingu jõustumise tulemusena on Euroopa Parlamendil selles protsessis kaasotsustamispädevus. Kalanduspoliitika peab ühendama mitmed eri huvid, et tagada merekeskkonna, kalavarude, kalurite, asjaomaste tööstusharude ja rannikuäärsete kogukondade pikaajaline jätkusuutlikkus. Praeguses kalanduspoliitikas on palju puudusi, mida soovivad kõrvaldada kõik kolm reformi kaasatud institutsiooni.
 
ELi kodanike piisav teavitamine sellest, kuidas kujundatakse poliitilisi otsuseid, mis võetakse vastu nende nimel, saab protsessi vaid toetada. Ma usun, et sellest veebisaidist on kasu meie igapäevase tegevuse tutvustamisel.
 
Gabriel Mato Adrover,
Esimees