Üldotsing

Otsi

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 20. jaanuar 2020 - Teisipäev, 21. jaanuar 2020

08-01-2020 PECH_OJ(2020)01-20_1 PE645.107v01-00
PECH

 

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1139 seoses Läänemere idaosa tursa püügivõimsuse piirangute kehtestamise, andmete kogumise ja kontrollimeetmetega Läänemerel ning määrust (EL) nr 508/2014 seoses Läänemere idaosa tursa püügiga tegelevate laevastike püügitegevuse püsiva lõpetamisega

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00
PECH

Niclas HERBST

PROTOKOLL - Esmaspäev, 2. detsember 2019 - Teisipäev, 3. detsember 2019

11-12-2019 PECH_PV(2019)12-02-1 PE644.871v01-00
PECH

 

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta

03-12-2019 PECH_AD(2019)641139 PE641.139v02-00
PECH

Pietro BARTOLO

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta

03-12-2019 PECH_AD(2019)641153 PE641.153v04-00
PECH

Pietro BARTOLO

ARVAMUS Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (EFCA) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00
PECH

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

  AMENDMENTS 1 - 71 - Draft report Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024)

21-11-2019 PECH_AM(2019)644740 PE644.740v01-00
PECH

João FERREIRA

PROTOKOLL - Esmaspäev, 11. november 2019 - Teisipäev, 12. november 2019

20-11-2019 PECH_PV(2019)11-11-1 PE643.204v01-00
PECH

 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 2. detsember 2019 - Teisipäev, 3. detsember 2019

20-11-2019 PECH_OJ(2019)12-02_1 PE644.741v01-00
PECH