Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimine

2019/0090(NLE) Õigusloomevälised menetlused
PECH

vastutav komisjon

Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimine

2019/0078(NLE) Õigusloomevälised menetlused
PECH

vastutav komisjon

Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle rakendamise protokoll

2019/0076(NLE) Õigusloomevälised menetlused
PECH

vastutav komisjon

Kalanduskontroll

2018/0193(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
PECH

vastutav komisjon

Triivvõrgupüügi keelustamine

2014/0138(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
PECH

vastutav komisjon

Vaikse ookeani kaguosa mõõkkalavarude kaitset käsitlev ELi ja Tšiili vaheline leping

2010/0084(NLE) Õigusloomevälised menetlused
PECH

vastutav komisjon

Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine

2018/0356(NLE) Õigusloomevälised menetlused
PECH

nõuandev komisjon

Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

2019/2028(BUD) Eelarvemenetlus
PECH

Chris DAVIES [Renew]

nõuandev komisjon

Saalomoni saarte ühinemine ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga

2019/0099(NLE) Õigusloomevälised menetlused
PECH

nõuandev komisjon

2020. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks

2019/2010(BUD) Eelarvemenetlus
PECH

nõuandev komisjon - parlamendikomisjon otsustas arvamust mitte esitada