Viimased uudised

Next meeting of the Committee on Petitions

24-05-2016 - 15:24
Committee meeting

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Järgmised ülekanded

02-06-2016 09:00 / 12:30 PETI
02-06-2016 15:00 / 18:30 PETI

Multimeedia arhiiv

19-04-2016 - 15:01
PETI Koosolek
19-04-2016 - 09:05
PETI Koosolek

Vaata ka

Tervitussõnad

Cecilia Wikström - PETI Chair

Tere tulemast petitsioonikomisjoni veebisaidile, kust leiate teavet petitsioonikomisjoni tegevuse kohta Euroopa Liidu kodanike ja elanike huvide kaitsel.

Petitsioonikomisjon on sillaks ELi kodanike ja ELi institutsioonide vahel. ELi aluslepingutega on kõigile Euroopa kodanikele tagatud õigus kirjutada Euroopa Parlamendile oma igapäevaelu probleemidest, kui need küsimused kuuluvad Euroopa Liidu tegevusvaldkondadesse.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid